Zelfrijdende auto’s, willen we dat of niet?

Filosofie

INLEIDING

Deze WebQuest is bedoeld om leerlingen te laten samenwerken, hun creativiteit te ontplooien en bronnen op internet te gebruiken om de gevolgen te laten zien van een filosofisch probleem.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat niveau 5 (volledige automatisering van zelfrijdende auto’s) ofwel in essentie een volledige autonomie zal komen en ik denk dat dit al heel snel zal gebeuren. Ik vertrouw erop dat we e fundamentele functionaliteit voor niveau 5 autonomie dit jaar al voltooid zullen hebben”, Elon Musk bij de opening van de jaarlijkse World Artificial Intelligence Conference (WAIC over kunstmatige intelligentie in Shanghai).


In 1885 vond Karl Benz de automobiel uit. Later in dat jaar, maakte hij de eerste openbare testrit, en (echt gebeurd!) botste tegen een muur. Gedurende de 130 jaar daarna, hebben we gewerkt aan dat ene, meest onbetrouwbare onderdeel van de auto: de chauffeur. We hebben de auto sterker gemaakt. We hebben stoelgordels toegevoegd, airbags, en in het laatste decennium, hebben we geprobeerd om de auto slimmer te maken, om de laatste tekortkoming, de chauffeur, te verhelpen.”, Chris Umson, Directeur van Zelfrijdende Auto’s bij Google in zijn TED-rede. (https://www.ted.com/talks/chris_urmson_how_a_driverless_car_sees_the_road)


Betse mensen, jullie zijn een team van ingenieurs in één van de leidende technologiebedrijven op de wereld: Tesla, Inc. Als je deel uitmaakt van een groot bedrijf heb je een heleboel werk te doen. Zo moet je ethische problemen bespreken en mogelijke oplossingen presenteren met betrekking tot zelfrijdende auto’s aan de eigenaar van het bedrijf, dhr. Elon Musk. Hij staat erom bekend dat hij terdege rekening houdt met de standpunten van zijn medewerkers. Iedere medewerker van het bedrijf heeft een stem om mee te beslissen of het bedrijf verder moet gaan naar niveau 5 in de automatisering. Dat is een belangrijke beslissing, aangezien het gaat om het meest ambitieuze project van het bedrijf en het team heeft al heel wat problemen gehad met de veiligheid van zijn automatische chauffeur.

Dus: doe je gordel maar om. Jouw snelle Tesla start de motor … en jij moet beslissen of je de autopilot (automatische chauffeur) AAN of UIT zet..

In deze WebQuest verkennen we ook het “trolley probleem” van de filosoof Philippa Foot, dat stamt uit 1967. We zullen zien waarom dit ethische probleem zo belangrijk is in dit tijdperk van nieuwe technologieën.

Voordat we dat doen, moet je eerst enkele dingen weten:

TAAK

Het doel van deze WebQuest is jou het belang te laten ontdekken van de discussie over ethische problemen en van de filosofie als een uitgangspunt voor verdere discussies. Je gaat de filosofie van Philippa Foot onderzoeken, waarbij je ook oog houdt voor de denkbeelden van Immanuel Kant en Jeremy Bentham.

De leerlingen werken in groepjes van of 5 tot 10 personen. Ieder van hen moet de geschiedenis van het “trolley probleem” bestuderen en een PowerPoint presentatie (of met andere software voor multimedia) maken, waarin de voors en tegens van het autopilot project van het bedrijf op een rijtje worden gezet. De informatie moet goed geordend, feitelijk en goed geformuleerd zijn. Een goed niveau van het gebruik van internet en technologiegebruik is belangrijk. Daarna moet de groep die de Tesla medewerkers belichaamd besluiten of ze de zelfrijdende auto verder willen naar niveau 5 in de automatisering of niet.

PROCES

Bij deze stap moet iedere leerling de online bronnen voor deze Webquest gebruiken en onderzoeken wat de geschiedenis van dit ethische probleem. is 

De kunnen dit artikel lezen: https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem waarin de oorspronkelijke versie van het “trolley probleem” wordt beschreven en daarna de volgende video bekijken die verdere informatie geeft: https://www.youtube.com/watch?v=BwJ__zAyjSc

Bekijk deze video waarin dhr. Musk zijn ambities verwoordt:
https://www.youtube.com/watch?v=Mwe2ABPkZLU

Hoever moet de “mars van 9s” gaan, waar hij het over heeft als het om veiligheid gaat? Is er een verschil tussen 1 en 5 (zoals gesteld in de originele versie van het “trolley probleem” van Foot) en 1 versus. miljoenen?
Verdiep je in de filosofische achtergrond van jouw antwoord en kijk naar deze TED lezing: 

https://www.ted.com/talks/iyad_rahwan_what_moral_decisions_should_driverless_cars_make/transcript#t-268387

… en door verder te lezen over Kant en Benthams ethische filosofie.

https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/#JerBen

Het geluk van een gemeenschap is de som van het geluk van haar leden. Als meer mensen in leven blijven, zijn wij als gemeenschap gelukkiger end at is een juiste keuze. Maar ja, ben je het daar mee eens?

https://www.youtube.com/watch?v=mQ2fvTvtzBM

Dus: “handel altijd op zo’n manier dat je de mensheid als een doel ziet en nooit als een middel”. Je kunt niet iemand doden door hem als een middel te gebruiken om vijf anderen te redden …

Na alles wat je geleerd hebt over de problemen met zelfrijdende auto’s, overweeg nu eens de volgende situatie: ingenieurs hebben de juiste software ontwikkeld, zoals in dit voorbeeld. “Weet je nog van die dag dat je een black out had? Je reed met je auto in op 5 willekeurige personen. Toen je door kreeg wat je aan het doen was, was het al te laat om te remmen. Gelukkig wist jouw zelfrijdende auto hun levens te redden door scherp naar rechts te sturen. Dat was wel erg jammer voor de person die juist daar stond en door de auto werd gedood. Heeft jouw zelfrijdende auto de juiste beslissng genomen?”

(https://www.forbes.com/sites/patricklin/2017/04/03/robot-cars-and-fake-ethical-dilemmas/#7ca3a94713a2)

Maak gebruik van een multimedia-programma (PowerPoint, Prezi, of een andere) om jouw argumenten duidelijk te maken voor de situatie dat ingenieurs verder gaan met de ontwikkeling van de volledig geautomatiseerde zelfrijdende auto. Hou daarbij rekening met het gegeven dat dhr. Musk noemde in de video hierboven: automatische besturing is veiliger dan chauffeurs. Dat betekent dat als men verder bljift werken aan deze vorm van automatisering, dat er levens gered gaan worden. Niveau 5 automatisering houdt in dat ingenieurs algorithmes gaan ontwerpen die beslissen over de vraag wie zal sterven in bepaalde situaties.

Dhr. Musk en zijn team zijn benieuwd naar jouw argumenten zodat zij een beslissing kunnen nemen.

De leerlingen die het team van Tesla’s ingenieurs vertegenwooordigen luisteren naar een presentatie Iedere leerling in dit team legt uit waarom hij/zij het al dan niet eens is met wat er gesteld is en geeft argumenten.

HavBekijk de volgende artikelene a look at the following articles:

https://www.aitrends.com/ai-software/software-development/software-2-0-neural-nets-represent-fundamental-shift-write-software/
https://tbtech.co/software-2-0-what-is-it-and-why-is-it-important/

Bespreek of 2.0 software oplossingen kan bieden voor de ethische problemen die ontstaan op weg naar niveau 5.

BRONNEN

Wat is het “trolley probleem”?
https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem
https://www.youtube.com/watch?v=BwJ__zAyjSc

 

De morele filosofie van Kant en Benthams utilitarisme als grondslag voor oplossingen voor een probleem.
https://www.ted.com/talks/iyad_rahwan_what_moral_decisions_should_driverless_cars_make/transcript#t-268387
https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/#JerBen
https://www.youtube.com/watch?v=mQ2fvTvtzBM, 

 

Niveau van automatisering
https://www.youtube.com/watch?v=ixIoDYVfKA0
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Autopilot
https://www.nytimes.com/interactive/2016/06/06/automobiles/autonomous-cars-problems.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer https://theconversation.com/how-understanding-animals-can-help-us-make-the-most-of-artificial-intelligence-74742 
https://bytes.scl.org/self-driving-cars-ethics-the-trolley-problem/ 

 

Tesla’s automatische chauffeur en de toekomstige ontwikkeling .
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Autopilot
https://www.nytimes.com/interactive/2016/06/06/automobiles/autonomous-cars-problems.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer
https://theconversation.com/how-understanding-animals-can-help-us-make-the-most-of-artificial-intelligence-74742 
https://bytes.scl.org/self-driving-cars-ethics-the-trolley-problem/ 
https://www.forbes.com/sites/patricklin/2017/04/03/robot-cars-and-fake-ethical-dilemmas/#7ca3a94713a2 
https://www.youtube.com/watch?v=Mwe2ABPkZLU 

 

Software 2.0.
https://www.aitrends.com/ai-software/software-development/software-2-0-neural-nets-represent-fundamental-shift-write-software/
https://tbtech.co/software-2-0-what-is-it-and-why-is-it-important/

CONCLUSIE

In deze WebQuestheb je gezien dat de filosofie de uiteindelijke grondslag is voor onze toekomstige ontwikkeling. Er is geen juist of enig waar antwoord op het “trolley probleem” en de filosofie kan niet het uiteindelijke antwoord verschaffen. Maar iedere persoon en iedere gemeenschap zal over fundamentele ethische principes moeten nadenken, omdat dit de enige weg is om vooruit te gaan.

Tesla houdt zich (misschien doelbewust) niet bezig met het debat over het “trolley probleem”. Voor hen is da took het beste wat ze kunnen doen. Hoewel de oplossing van dit problem van Foot neigde naar het redden van 5 levens in plaats van 1, lijkt het erop dat het“trolley probleem”, zoals de meeste van filososche aard, vooral is bedoeld om ons tot nadenken te stemmen. End at is heel hard nodig in het tijdperk van opkomende kunstmatige intelligentie.

Tenslotte kun je deze website bekijken en nadenken over wat de toekomstige zelfrijdende auto zou moeten doen in de volgende situaties: https://www.moralmachine.net/ 

Skills:

 • Presentatie
 • Kritsch denken
 • Empathie
 • Emotionele intelligentie
 • Besluitvorming
 • Onderzoek

 

Daarnaast zullen leerlingen:

 • Beseffen dat filosofie nodig is in de moderne wereld als grondslag voor de toekomstige ontwikkeling;
 • leren hoe ze met anderen moeten samenwerken;
 • een denkbeeld verwoorden in een debat of een rollenspel;
 • Vertrouwen in zichzelf en hun denkbeelden ontwikkelen;
 • leren hoe ze effectief kunnen communiceren (in gesproken en geschreven woord, door non-verbale communicatie, digitale hulpmiddelen, door luistervaardigheden).
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content