Uitkomsten en resultaten van het project

De intellectuele uitkomsten (Intellectual Outputs of IO's)
outcomes io1

IO1: sCOOL-IT Web Ondernemingsportaal

Online instrument met webquests in 6 vakgebieden die voorkomen in het schoolonderwijs door heel Europa.

outcomes io2

IO2: Volledig opleidingsprogramma

Leraren zullen hun opleidingsaanpak verrijken door gebruik te maken van sCOOL-IT webquests

outcomes io3

IO3: Web Ondernemings Toolkit

Een volledige handleiding voor leraren hoe zij hun eigen webquests voor verschillende vakgebieden kunnen maken.

IO1: Open Educational Resource voor leraren en leeerlingen

Webquests in 6 vakgebieden die voorkomen in het schoolonderwijs door heel Europa.

Web Adventure Portal

Het portaal is een instrument or leraren waarmee zij hun pedagogische en didactische kennis kunnen verrijken door gebruik te maken van constructivistische ICT-gerelateerde lesmethoden om de digitale vaardigheden van leerlingen te stimuleren.

Voor leerlingen biedt het portaal een aantal web-ondernemingen of webquests die hen helpen de inhoud te begrijpen die hen wordt aangeboden in de 6 vakgebieden: Wiskunde en logica, Biologie, Natuurkunde, Aardrijkskunde en Filosofie.

IO2: Online opleidingsprogramma voor leraren

Hoe de sCOOL-IT wenbquests te gebruiken

Web Toolkit voor de Ontwikkeling van webquest-ondernemingen

Handleiding voor leraren

Een volledige handleiding voor leraren hoe zij zelf webquests voor verschillende vakgebieden kunnen maken en hun pedagisch-didactische aanpak verder kunnen verfijnen.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management