Het project

De achterliggende situatie
Erasmus Plus 2019 Programme

Key Action: Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede practijkvoorbeelden.

Action: Strategische Partnershappen voor het schoolonderwijs

Titel

Innovatieve ICT-gerelateerde opleidingsmethodiek om het schoolonderwijs en informele opleidingen te hervormen.

sCOOL – IT

Referentienummer

2019-1-BG01-KA201-062543

Duur

Startdatum: 01-10-2019

Einddatum: 30-09-2021

Een uitdagende ICT opleidingsmethode voor het voortgezet onderwijs.

Het stimuleren van de ontwikkeling door leerlingen van kerncompetenties (digitaal, wetenschappelijk, wiskundig etc.) om hun prestaties en digitale vaardigheden te verbeteren

Doelen

Onze doelgroepen

Wie profiteren hiervan?

Onze doelgroepen

Wie profiteren hiervan?

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management