De partners

Wie zijn wij?

Het sCOOL-IT consortium bestaat uit 6 partners uit 5 EU landenBulgariije, Italië, Cyprus, Portugal en Nederland. De partners hebben verschillende maar complementaire kennis en vaardigheden en de ervaring en expertise per partner is rijk en gevarieerd: tezamen beschikken ze over de kwaliteiten om it project tot een succes te maken.

Projectcoördinator

Nationale Beroepsopleiding voor Computertechnologie en systemen (NPG)

De Nationale Beroepsopleiding voor Computertechnologie en systemen (NPG), is opgeericht in 1986 als een qualificerend opleidingscentrum voor technologie. In 2004 is de naam van de school gewijzigd en het werd verbonden aan de Technische Universiteit (TU). Met inhgan van 25-10-2017 verkreeg NPG the status van een nationale school voor voortgezet beroepsonderwijs, gespecialiseerd in ICT opleidingen voor leerlingen uit het hele land.

Tegenwoordig biedt de school beroepsonderwijs aan 500 students op het gebied van Systeem Programmeren en levert hoog gekwalificeerde specialisten die met succes hun ontwikkeling en loopbaan vervolgen in Bulgarije of in het buitenland. De school streeft ernaar haar leerlingen de beste mogelijkheden te bieden om belangijke en actuele kennis en vaardigheden te leren, zodat ze volledig toegerust zijn voor onze snel veranderende samenleving en met succes de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Om dit doel te bereiken, beschikt NPG over gekwalificeerde medewerkers, bestaande uit 57 leraren en 40 NOP. Bovendien zijn 20 professoren, assistent professoren and senior assistanten van TU werkzaam in de school.

Partners

FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (CSFVM)

De Stichting Hallgarten Franchetti Studiecentrum Villa Montesca (CSFVM) versterkt de traditie van het Centro Studi e Formazione Villa Montesca, gevestigd in 2001 in de Villa Montesca, waar in 1909 Maria Montessori een seminar organiseerde dat leidde tot de eerste publicatie van de wetenschappelijke pedagogische methode die wereldwijd bekend staat als de ‘Montessori Methode’. Tegenwoordig is CSFVM internationaal bekend om haar kwalitatief hoogstaand onderszoek en cursussen voor de lerarenopleiding, informatie technologie en communicatie, opleidingen over Europese integratie and regionale samenwerking op het gebied van educatie en cultuur op lokaal, regionaal and Europees niveau.

CSFVM heeft uitgebreide ervaring in het managen van interdisciplinaire project teams, bestaande uit onderzoekers van universiteiten en andere educatieve organizaties. De instelling opereert als een experimentele workshop for innovatieve projecten ten behoeve van studenten, leraren, trainers, volwassenen en mensen speciale opleidingsbehoeften (SEN) in het primair en voortgezet onderwijs. Deze projecten worden uitgevoerd door het “Montesca Netwerk”, een Europees cooperatief netwerk sat zich inzet voor de bevordering en ontwikkeling van gezamenlijke projecten, waarin op dit moment 20 Europese landen verenigd zijn. CSFVM coordineert en ontwikkelt specifieke activiteiten en onderzoek naar nieuwe opleidingsmethoden in relatie tot didactiek en de definitie van formele and informele kennis.

PCX

PCX Computers & Informatie Systemen Ltd (PCX)

PCX Computers & Informatie Systemen Ltd is een MKB instelling op Cyprus, met expertise op het gebied van de toepassing van innovatieve technologische oplossingen in het onderwijs. Het is gevestigd in 1998 bij het begin van de educatieve hervorming die het gevolg was van de Technologie and World Wide Web ontwikkeling.

PCX is een ICT-consultancy bedrijf met de capaciteiten en de kennis om de voordelen van de toepassing van ICT oplossingen te benutten en het gebruik van digitale oplossingen in bedrijven en het onderwijs te bevorderen.

Haar core business is gebaseerd op 3 hoofdlijnen van expertise: 1) Consult & Advies: gespecialiseerde diensten om ontwikkelingen in het MKB te ondersteunenen; 2) Opleiding & Training: innovatieve leermethoden en instrumenten, leermaterialen en de productie van leerinhoud voor verschillende gebieden van zakelijke ontwikkeling; 3) Ontwikkeling van geepecialiseerde Software, web design en ontwkkeling.

AEJE

Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)

De Scholengroep met de naam AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO (AEJE) is opgericht in April 2013 en bestaat uit 7 scholen met een lange geschiedenis en stevige tradities. De missie van de groep scholen is om het niveau van academische excellentie te bereiken met het oog de persoonlijke and professionele ontplooiing van haar leerlingen. Het educatieve model van AEJE is gebaseerd op volgen van een continue ontwikkeling, een positieve ouding ten opzichte van uitdangingen en het in staat zijn om aan de steeds nieuwe vereisten van de samenleving te voldoen. De scholengroep bedient kinderen vanaf 3 jaar tot de leeftijd van volwassene en heeft meer dan 2800 leerlingen. AEJE heeft ervaring in het werken met verschillende typen of soorten leerlingen, vaak met verschillende sociale achtergronden en verschillende herkomst of interesses.

De scholen van AEJE hebben een langdurige en rijke ervaring met kwalitatief hoogstaand onderwijs om de loopbaanvooruitzichten te stimuleren, evenals het persoonlijke welzijn van de leerlingen. Daarnaast ondersteunen ze de groei en culturele ontwikkeling door de uitwisseling van goede voorbeelden, het creëren en delen van nieuwe methodologieën, curiccula en de overdracht van kennis en best practices met partner organisaties in Europa.
AEJE heeft een team van ervaren en gekwalificeerde specialisten die ernaar streven om continu verder te ontwikkelen, te leren en nieuwe manieren om te werken te ontdekken, waardoor ze beschikken over een brede varieteit aan innovatieve methoden, instrumenten en projecten.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti)

Het Fioretti College is een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO), voortgezet onderwijs (MAVO en de praktische leerweg (PRO). Haar staf werkt op basis van een specifiek en helder onderwijskundig perspectief, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van talent. Fioretti stimuleert leerlingen hun ambities na te streven door het aanbieden van een veilige leeromgeving. De school heeft meer dan 1500 ingeschreven leerlingen tussen 12 en 16 tot 17 jaar.

Fioretti is onderdeel van een grote provinciale groep van scholen in Noord Brabant, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), waarin het woord “ons” refereert aan de betrokkenheid van ouders en andere “stakeholders” om een hoog niveau van onderwijskundige kwaliteit te handhaven en verder te ontwikkelen, in combinatie met een welwillindheid begrip voor de religieuze achtergrond van de bevolking in het gebied waar de groep opereert, waar de mensen van oudsher in grote meerderheid katholiek zijn in de samenleving net zo dynamisch en veranderlijk is als in andere delen van het land.

Het Fioretti College werkt vanuit haar ambitieuze missie om op dagelijkse basis met de leerlingen te werken aan hun toekomst en zo ook aan de toekomst van de samenleving als geheel. De school reliaeert dat streven door de leerlingen alle mogelijkheden tot ontplooiing te bieden die denkbaar zijn, door hen te laten ontdekken en hun talenten te ontplooien. Op deze manier bereidt de school haar leerlingen optimaal voor op een vervolg in het beroepskwalificerend onderwijs of om zich te kwalificeren voor deelname aan de arbeidsmarkt. Leerlingen leren zichzelf kennen en ontwikkelen zich tot bewust en onafhankelijk denkende leden van de samenleving.

Europees Center voor Kwaliteitsmanagement Ltd (ECQ)

Het Europees Center voor Kwaliteitsmanagement Ltd is opgericht in 2001 and is gespecialiseerd in 4 hoofd werkgebieden:
+ Management consultancy en ondersteuning in Eyuropees gesubsidieerde projecten
+ Ontwerp en vervaardiging opleidingsprogramma’s voor arbeidsorgnaisaties en hun medewerkers
+ Implementatie van diverse initiatieven die de wereld van zaken doen en innovatie verbinden met de sector van educatie en training
+ Ontwikkeling en implementatie van international standaarden voor kwaliteitsmanagement.

ECQ is ervaren in het opleiden van MKB managers en medewerkers met het oog op de toepassing van verschillende kwaliteitsstandaarden. Sinds de oprichting heeft ECQ Ltd. de ontwikkeling, implementatie en/of de realisatie van projecten ondersteunt voor meer dan 150 rganisaties en meer dan 13 lokale overheden.

ECQ acht zich gebonden aan de principes and waarden zoals ze zijn neergelegd in de “Code of Ethics for EU project management” die door ECQ is ondertekend.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management