Wat moet ik doen? Laten we kritisch en met zelfinzicht nadenken over goed en kwaad, goed en slecht.

Filosofie

INLEIDING

Deze WebQuest is bedoeld om leerlingen te laten samenwerken, creativiteit ontplooien en bronnen op het Internet gebruiken een presentatie te maken over Ethiek en de poging om met zelfinzicht kritisch na te denken over goed en kwaad, goed en slecht.

Gefeliciteerd, mensen! 😄

Jij en je groepsgenoten zijn verkozen tot kritische denkers over ethiek!
Met jouw groep ga je antwoorden geven op vragen over ethiek en dilemma’s. De presentatie van de antwoorden op deze vragen zal beoordeeld en in de beste groep krijgt iedereen een prijs!


Wat moet je doen?

 

Laten we kritisch en met zelfinzicht nadenken over goed en kwaad, goed en slecht.

 

In deze WebQuest, behandelen we sommige van de meest opwindende en fascinerende levensvragen en we zoeken naar antwoorden: Wat moet ik doen? Hoe kan ik het goede van het slechte onderscheiden? Daartoe ondernemen we een avontuur met het team.

Het is een avontuur dat ons naar de diepten van de menselijkheid brengt en naar eeuwige vragen die mensen altijd al hebben proberen te beantwoorden. Het is een poging om met zelfinzicht kritisch na te denken over goed en kwaad, goed en slecht.

Ben je klaar? Dan gaan we!

 

Maar voordat we dat doen, zijn er een aantal dingen die je moet weten:

TAAK

Het doel van deze WebQuest is jou te helpen om te ontdekken wat ethiek is, de fundamentele vragen die ethiek stelt, maar ook om te proberen dilemma’s op te lossen op basis van waarden, principes en doelen.

De leerlingen werken in groepen van 5 tot 10 personen. Iedere groep doet onderzoek, denkt na, discussieert en beantwoordt de volgende vragen (zie in de sectie “Bronnen”):

 1. Wat is ethiek?
 2. Wat zijn de belangrijkste vragen in de ethiek?
 3. Wat are waarden, principes en doelen en hoe zijn zij van invloed op onze besluiten?
 4. Hoe reageer jij op “Lee's dilemma”?
 5. Kun jij een dilemma laten zien waar je al mee te maken hebt gehad?
 6. Het trolley dilemma: zou jij 1 persoon laten sterven om er 5 te redden? Welke waarden, principes en doelen hebben groep geleid naar het gezamenlijk besluit in dit dilemma?
 7. Wordt de wereld een betere omgeving door mijn handelen?

Maak aan het eind een presentatie in de vorm van een .PPT (PowerPoint), Prezi (of andere multimedia) waarin je jouw antwoorden in deze opdracht presenteert. Gebruik argumenten en feiten om jouw antwoorden te onderbouwen. Gebruik je fantasie om een zo groot mogelijke invloed te hebben op degene die jouw presentatie bekijkt. Het is belangrijk dat je een goed niveau in het gebruik van internet en technologie laat zien.

PROCES

Deze Webquest kan het beste worden uitgevoerd in groepjes van 5 tot 10 personen.


EERSTE DEEL: ONDERZOEKEN, DISCUSSIËREN EN DENKEN!


 1. Wat is ethiek?
  Bij deze stap moet iedere leerling gebruik maken van de online bronnen voor deze Webquest en andere die hij/zij mogelijk vindt en onderzoeken wat ethiek is.
 2. Welke zijn de belangrijkste vragen in de ethiek?
  Bij deze stap moet iedere leerling gebruik maken van de online bronnen die genoemd worden in de sectie “Bronnen” en andere die hij/zij mogelijk vindt en onderzoeken wat de belangrijkste vragen in de ethiek zijn.
 3. Wat zijn waarden, principes en doelen en hoe bepalen ze onze beslissingen?
  Bij deze stap moet iedere leerling gebruik maken van de online bronnen voor deze Webquest en andere die hij/zij mogelijk vindt en onderzoeken wat de warden, principes en doelen zijn en hoe die onze beslissingen bepalen.
 4. Hoe reageer jij op “Lee's dilemma”?
  Bij deze stap moet iedere leerling gebruik maken van de online bronnen voor deze Webquest en onderzoeken wat “Lee's dilemma” inhoudt. Daar na moet de groep nadenken en discussiëren om het antwoord op het dilemma te vinden. Om hun oplossing te onderbouwen moeten zij redenen en argumenten tonen.
 5. Kun jij een dilemma laten zien waar jij mee te maken hebt gehad?
  Nu moet de groep één of twee voorbeelden van dilemma’s presenteren die zijn zelf hebben ervaren of die bij hen bekend zijn.
 6. Het trolley dilemma: zou jij 1 persoon laten sterven om er 5 te redden? Welke waarden, principes en doelen hebben groep geleid naar het gezamenlijk besluit in dit dilemma?
  De groep moet een antwoord formuleren op het trolley dilemma: Zou jij de trekker overhalen om 1 persoon te doden maar 5 levens te redden?
  Zou jij iemand op het spoor duwen, waarbij hij opgeofferd wordt en de tram zal stoppen, waardoor de levens van 5 andere mensen gered worden? De groep leerlingen moet proberen argumenten te presenteren die hun antwoord op het dilemma kunnen rechtvaardigen.
 7. Wordt de wereld een betere omgeving door mijn wijze van handelen?
  De groep moet een conclusie trekken, op basis van haar antwoord op de vraag: ‘Wat is het belang van ethiek, evenals waarden, principes en stelling die onze handelingen sturen.’

TWEEDE DEEL: EEN PRESENTATIE.voorbereiden
De groep leerlingen moet een rijke en tot de verbeelding sprekende multimediapresentatie maken waarin zij antwoord geven op de vragen die in het eerste deel gesteld zijn.

Derde deel: EEN PRESENTATIE MAKEN
Iedere groep verzorgt een mondelinge presentatie, ondersteund door een multimediapresentatie.

VIERDE DEEL: EEN DEBAT
Tenslotte houden we een debat om de verschillende antwoorden van de groepen naast elkaar te leggen met de dilemma’s en hun rechtvaardiging. Leerlingen moeten discussiëren over de vraag of ze het eens zijn met de getoonde antwoorden en de vraag of de leiders die de revue passeerden ook wel de vereiste kwaliteiten van leiders bezitten.

BRONNEN

Wat is ethiek?
https://ethics.org.au/why-were-here/what-is-ethics/
https://youtu.be/u399XmkjeXo

 

Welke zijn de belangrijkste vragen in de ethiek?
https://youtu.be/u399XmkjeXo

 

Wat are waarden, principes en doelen en hoe bepalen zijn onze besluiten?
https://youtu.be/u399XmkjeXo

Hoe reageer jij op “Lee's dilemma”?
https://youtu.be/u399XmkjeXo

 

Het trolley dilemma: zou jij 1 persoon laten sterven om er 5 te redden? Welke waarden, principes en doelen hebben groep geleid naar het gezamenlijk besluit in dit dilemma?
https://theconversation.com/the-trolley-dilemma-would-you-kill-one-person-to-save-five-57111
https://www.youtube.com/watch?v=bOpf6KcWYyw

 

Wordt de wereld een betere omgeving door mijn handelen?
https://ethics.org.au/why-were-here/what-is-ethics/

 

BBC - Ethiek: Gids voor morele en ethische  kwesties
http://www.bbc.co.uk/ethics/guide/ 

Learners are evaluated according to their participation and engagement in teamwork according to the learning descriptors/indicators


BBC - Ethics: Guide to moral and ethical issues
http://www.bbc.co.uk/ethics/guide/

CONCLUSIE

Vaardigheden:


 • Kritisch denken
 • Argumentatie
 • Vragen stellen
 • Presentatie maken
 • Creatief denken
 • Empathie
 • Emotionele intelligentie
 • Besluitvorming
 • Creativiteit
 • Onderzoek doen

Daarnaast zullen leerlingen:

 • leren om teamleiderschap uit te oefenen door actief in de groep mee te werken
 • leren hoe ze hun verstand, hun stemmen en oren moeten gebruiken om met anderen samen te werken
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen en geloof in zichzelf en hun denkbeelden
 • Leren hoe ze effectief kunnen communiceren (in geschreven en gesproken woord, non-verbale communicatie, digitale hulpmiddelen, luistervaardigheid ontwikkelen

Evaluation

Communication
- The learner expresses opinions, ideas and facts;
- The learner argues and debates his ideas and those of others.
- Learners are evaluated according to their participation and engagement in teamwork according to the learning descriptors / indicators:

Knowledge / reproduction
- The learner provides evidence to know the treated subject.

Commitment / Involvement
- The learner is responsibly engaged in learning through WebQuest;
- The learner applies knowledge in a contextualized way.

WORK DEVELOPMENT

Respect for the difference of the other

- The learner recognizes and considers different opinions;
- The learner Interacts with others, revealing a sense of cooperation and mutual aid;
- The learner actively participates in moments of sharing and manifesting a critical sense.

Respect the difference of the other

- The learner recognizes and considers different opinions;
- The learner interacts with others, revealing a sense of cooperation and mutual assistance;
- The learner actively participates in moments of sharing and expresses a critical sense.

Research

- The student researches, selects and organizes information in a deep and critical way.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content