Trigometrische functies van een scherpe hoek

Wiskunde en logica

INLEIDING

Deze WebQuest is bedoeld als een overzicht van de trigonometrische verhoudingen samen met handleidingen voor het oplossen van ontbreken zijden en de hoeken van rechthoekige driehoeken.

In deze WebQuest, zul je die verhoudingen toepassen op een reële situatie en de uitkomsten beschrijven met gebruik van de trigonometrie. Ook zul je vaardigheden ontwikkelen om de Stelling van Pythagoras te gebruiken voor het oplossen van de rechte driehoeken samen met de trigonometrische verhoudingen.

TAAK

Door het toepassen van de trigonometrische verhoudingen op rechthoekige driehoeken en de Stelling van Pythagoras, zul je in staat zijn om ontbrekende zijden te berekenen en de scherpe hoeken van rechthoekige driehoeken.

Je moet klikken op de gemarkeerde woorden of zinnen om websites te vinden die de inhoud van de lessen verder verduidelijken.

Als kje met de les vordert, zul je de rechthoeken kunnen toepassen op vele situaties in de echte wereld en de trigonometrie beschrijven met behulp van wat je hebt geleerd.

Alle bevindingen moeten opgeslagen worden in jouw "Trigonometrische MindMap".

PROCES EN BRONNEN

Deze WebQuest wordt bij voorkeur in groepen uitgevoerd maar er komt ook veel zelfwerkzaamheid aan te pas.

Voordat je met de WebQuest begint, raden we je aan om een kosteloos account voor jouw reflectie op het leerproces aan te maken met MindMap, een prima hulpmiddel voor het online verbeelden en vastleggen van je ideeën.

Telkens als je een module voltooid hebt, leg je jouw ideeën vast in jouw "Trigonometrische MindMap" en deelt de link van jouw leerdagboek met de groep.

We gaan nu aan de slag met het (software)programma MindMap!

Sectie 1: Basiskennis

Nadat je je account hebt geopend, moet je de volgende artikelen bekijken om basiskennis te verkrijgen over trigonometrie, inclusief de geschiedenis van de trigonometrie, inleiding, trigonometrische functies, basiskennis, speciale rechthoeken, de Stelling van Pythagoras, het oplossen van rechte driehoeken en oefenstof. Je hebt deze informatie nodig om basiskennis te verwerven, zodat je volgende stap in deze WebQuest kunt zetten!

 

Geschiedenis van de Trigonometrie

Klassieke trigonometrie

 

Basiskennis van de Trigonometry

Inleiding in de Trigonometrie

Trigonometrische functies

Fundamentele Trigonometrie: Sinus Cosinus Tangens

Speciale rechthoekige driehoeken: 45-45-90, 30- 60-90

De Stelling van Pythagoras

Het oplossen van rechte driehoeken

Sinus & Cosinus van tegenover liggende zijden

Trigonometrie: Hoe rechte driehoeken op te lossen ?

 

Oefenen

Trigonometrie: Numerieke Praktijk

Oefen met Sinus en Cosinus van tegenoverliggende zijden

Trigonometrie: Woordproblemen

Problemen waarvoor Trigonometrie nodig is

 

Check your abilities

Werkblad trigonometrie en oplossingen

Triviale quiz met tien vragen  

Controleer jouw vaardigheden

Database met vragen

 

Sectie 2: Toepassingen in de echte wereld

De volgende bronnen geven een gedetailleerd overzicht van diverse wereldse problemen waarin trigonometrische functies toegepast kunnen worden. Bekijk de video’s met voorbeelden en ga dan samen met de andere groepsleden Sectie 2 in jouw Trigonometrische MindMap invullen.

Toepassingen van de trigonometrie

Toepassingen in de echte wereld

SOverzicht van het gebruik van de trigonometrie

Stijgingshoek/Dalingshoek: problemen

 Trigonometrie in spellen

Trig Ratio Race

Trigonometry Mini Golf

 

Sectie 3: Oplossingen

Onderzoek iedere trigonometrische oplossing in de genoemde bronnen en maak je eigen "trigonometrisch probleem” in de MindMap.

Deel jouw probleem met de leden van de groep.

 

Werk tenslotte in groepen om alle delen van ieders probleem op te lossen. Brainstorm over verschillende mogelijkheden voor oplossingen

CONCLUSIE

Gefeliciteerd!!! Nu ben je een meester op het gebied van de trigonometrische functies die elk probleem kan oplossen.

Zo zal jouw werk worden beoordeeld.

 

 

Begin-niveau
1

Redelijk
2

Goed
3

Zeer goedS
4

Score

1: Het benoemen of beschrijven van trigonometrische functies

De beschrijving heeft de goede variabelen zonder de vierkanten

De beschrijving heeft de goede variabelen en vierkanten zonder uitleg.

De beschrijving heeft de goede variabelen en vierkanten met enige uitleg.

De beschrijving is correct en volledig en zonder enige fouten

 

2: Het stellen van een problem

Een vergelijkbaar probleem werd gemaakt met gegevens die niet overeenkwamen met de Pythagorese drietallen.

Een vergelijkbaar probleem werd gemaakt op basis van een ander scenario dat overeenkwam met de Pythagorese drietallen maar dat niet de essentie van het scenario bevat

Een vergelijkbaar probleem werd gemaakt op basis van een ander scenario dat overeenkwam met de Pythagorese drietallen en waar het scenario deels in opgenomen was

Een vergelijkbaar probleem werd gemaakt op basis van een ander scenario dat overeenkwam met de Pythagorese drietallen en waar het scenario volledig in opgenomen was

 

3: Visuele weergave

In sommige schetsen ontbraken de juiste dimensies en benamingen.

Sommige schetsen hebben de juiste dimensies, maar niet de benamingen.

De schetsen waren goed, met de juiste dimensies, en benamingen.

Prima visuele weergaven met de juiste dimensies, en benamingen.

 

4. Omgang met andere groepsleden

Er is enige reflectie op de lessen, maar weinig samenwerking met de groepsleden

Goed geschreven verslag van het leerproces en enige samenwerking met de groepsleden

Goede formulering van eigen gedachten over het leerproces en actieve samenwerking met de groepsleden

Uitstekend geschreven verslag van het leerproces en interactief delen van informatie

 

5. Samenvatting/conclusie

Er is weinig werk verricht voor het maken van een samenvatting

Goede uitleg van wat bestudeerd is, waarbij echter belangrijke gegevens ontbraken

Goede samenvatting van wat geleerd is met oog voor enkele bijzondere details

Uitstekende samenvatting van de leerstof, met inbegrip van resultaten en uitdagingen

 

Puntentotaal

5

10

15

20

 
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content