Tijdzones, DST en the Flat Earthers

Aardrijkskunde

INLEIDING

Het is 18:00 uur in Nederland en je staat op het punt te gaan eten. Op hetzelfde moment is in London iemand de thee van 5 uur aan het voorbereiden, terwijl in Los Angeles iemand net de koffie ’s ochtends op heeft. Dit alles gebeurt als een persoon in Sydney over een uur de wekker zal laten sluimeren voor nog eens vijf minuten. Dit gebeurt omdat de aarde in verschillende tijdzones is ingedeeld. En tijdzones zijn er vanwege de ronde vorm van de Aarde en het draaien om haar as, die verschillen veroorzaakt in de hoeveelheid zonlicht die op haar oppervlak valt. Deze WebQuest beoogt het concept van tijdzones te bekijken, om enkele bijzondere feiten die ermee in verband staan, te belichten en om jou te enkele vreemde gevolgen laten onderzoeken van het leven op een ronde planeet die rond de zon draait en rond haar eigen as. Hoe wordt ons dagelijks leven door deze gegevens beïnvloed? Leidt het tot enige vorm van tegenstellingen? Laten we in de geografische mysteries duiken en antwoorden vinden!

TAAK

Je bent aanwezig bij een internationaal Erasmus+ evenement waar studenten van over de hele wereld een week zullen doorbrengen om te leren over elkaars culturen en tradities. Op een avond ga je het spel “Is waar of doe de afwas” spelen. De regels zijn eenvoudig: de leerlingen worden verdeeld in nationale teams. Ze moeten een stelling formuleren over iets speciaals in hun land en de andere teams moeten beslissen of deze stelling waar of onwaar is.

Het team dat er niet in slaagt correct te stellen of raden way het goede antwoord is, moet de afwas van die avond doen. Vanavond is het thema van het spel ‘tijdzones’.

Dit zijn de stellingen van jouw tegenstanders:

 1. Wij komen uit Frankrijk. Ons land heeft de meeste tijdzones ter wereld en wel 12.
 2. Wij komen uit Brisbane. Wij doen niet aan DST (‘daylight saving time’: daglicht-bespaar-tijd).
 3. We zijn Nieuw Zeeland. We hebben dezelfde tijdzone als de Zuidpool.

Je moet in groepjes van 3-4 leerlingen moet je onderzoek doen naar de tijdzones in de wereld en bepalen of de bovenstaande stelling waar of onwaar zijn. De teams moeten argumenten geven voor hun beslissing, deze onderbouwen met feiten en uitleggen waarom ze denken dat een stelling waar of onwaar is.

Als aanvullende activiteit moeten alle teams aan twee debatten deelnemen:

 1. Debat 1 Daylight saving time (daglicht-bespaar-tijd): moeten we het behouden of afschaffen?
 2. Debat 2 Flat Earthers[i] – hebben zij een punt of zijn het slechts complotdenkers?

Ieder team moet twee debatten bijwonen, een standpunt in de discussie innemen en argumenten geven om hun stellingen te onderbouwen.

 

[i] Flat Earthers: aanhangers van de theorie dat de aarde plat i.p.v. een bol.

PROCES

1. Zoek uit wat de functie is van tijdzones

Hoeveel tijdzones zijn er? Hoe gaan verschillende landen om met tijdzones? Volgen dezelfde regels of nemen ze zelf beslissingen over de tijd in hun gebieden? Wat is het gevolg van het feit dat we tijdzones hebben? Zijn er vreemde regels of uitzonderingen op de regels? Maken tijdzones ons leven makkelijker of is de realiteit meer gecompliceerd?

 1. Leerlingen kunnen de volgende artikelen raadplegen: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone en kijk ook naar deze kaart: https://www.timeanddate.com/time/map/. Bekijk deze video’s https://www.youtube.com/watch?v=J1kOkoma_hM, https://www.youtube.com/watch?v=-5wpmgesOY

 

2. Zoek informatie over daglicht-bespaar-tijd en de recente discussies in de EU over het afschaffen daarvan.

Waarom is DST ingevoerd? Is het iets dat nog steeds noodzakelijk is? Houden alle landen zich eraan? Wat zou gebeuren als we het afschaffen? Wat zijn de mogelijke problemen als we het houden? Wat zijn de mogelijke problemen als we het niet behouden?

Lees het volgende artikel: https://www.timeanddate.com/time/dst/

Lees nu ook het ‘Directief 2000/84/EC van het Europees Parlement en van de Raad d.d. 19 Januari 2001 over de zomertijd regelingen: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb170453-93f3-4edb-a1ef- a4c46b64efc7/language-en (mogelijk werkt deze link niet …) 

Zo9oek de laatste openbare discussies over dit onderwerp op. Denk je dat de EU een eensluidende oplossing voor al zijn lidstaten zal ontwerpen/invoeren? Bekijk deze video: https://www.youtube.com/watch?v=DRQcW9ODoP4

 

3. Heb je gehoord van de theorie dat de Aarde eigenlijk plat is?

Er zijn veel mensen die beweren dat wat we leren over de vorm van de Aarde een leugen is. Ze hebben enkele moderne ‘Platte Aarde’ genootschappen opgericht waar gediscussieerd wordt over de bolvorm van onze planeet. Deze groepen zijn ontstaan in het midden van de 20e eeuw, sommige aanhangers zijn serieus en andere niet. Worden deze mensen gedreven door het geloof of door complottheorieën? Welke argumenten voor hun ongelijk zou jij gebruiken als je aanhangers tegen kwam? Hebben ze wel ongelijk? Bekijk een website van een Platte Aarde Genootschap: https://www.theflatearthsociety.org/forum/index.php/topic,1324.msg1312141.html#msg1312141   

Denk je dat ze solide argumenten hebben? Bekijk dit debat tussen Platte-Aarde-aanhangers en wetenschappers: https://www.youtube.com/watch?v=Q7yvvq-9ytE

Vind je dat een constructief debat was? Heb je er iets nieuws van geleerd? Maak een overzicht van argumenten van Platte-Aarde-aanhangers en de bewijzen die ze geven dat de Aarde plat is. Zet tegenover ieder argument wetenschappelijk gegevens Trek nu je eigen conclusies en geef je mening over Platte-Aarde-aanhangers. Hoe kijk je naar deze groeiende groep mensen? Is dit Genootschap op een of andere manier gevaarlijk? Of zijn de Platte-Aarde-aanhangers onschuldige buitenstaanders/zonderlingen die geen kwaad kunnen?

 

CONCLUSIE

Leerlingen maken kennis met tijdzones en de invloed die zij hebben op ons dagelijke leven. Ze leren dat tijdzones een ‘sociaal wenselijke’ constructie zijn die het leven makkelijker moeten maken. Gedurende dit leerproces zullen leerlingen de politieke beweegredenen onderzoeken die achter schijnbaar eenvoudige beslissingen schuil gaan, zoals een tijdzone waar men aan vast wil houden en de invloed die zulke beslissingen hebben op verschillende aspecten van ons leven. Bovendien zullen leerlingen in detail het verhitte debat bekijken over ‘daglicht-bespaar-tijd’, de argumenten voor en tegen om dat te behouden en de verschillende manieren waarop landen hiermee omgaan. Ze zullen in staat zijn hun mening te vormen over deze zaken met oog voor de gevolgen dat het ene of het andere besluit kan hebben op onze gezondheid, dagelijkse routine, de werking van apparaten, de werkomgeving, etc. Leerlingen zullen zich ook ervan bewust worden dat een groeiend deel van de bevolking zich afzet tegen de wetenschap en ze zullen hun eigen kennis van de aarde beproeven.

 

Leeropbrengst

Vaardigheden:

 • Kritisch denken
 • Argumenteren
 • Samenwerken
 • Presenteren
 • Onderzoeken
 • Discussiëren
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content