Rationele ongelijkheden!

Wiskunde en logica

INLEIDING

Welkom in de wereld van rationele ongelijkheden!

Deze WebQuest is opgezet als een beoordeling van rationele ongelijkheden. Het kan echter ook worden gebruikt om belangrijke algebraïsche begrippen die aan rationele ongelijkheden ten grondslag liggen, te ontdekken en tweedegraads ongelijkheden in het algemeen.

Je gaat in het bijzonder kwadratische ongelijkheden ontdekken, plus verschillende methoden die daarmee in verband staan en je zult leren hoe je de juiste benadering kiest die een voorliggend probleem op meest efficiënte manier oplost.

TAAK

Jouw taak houdt in dat je begrijpt hoe je kwadratische ongelijkheden moet oplossen, en hoe je echte problemen in onze wereld in kaart kunt brengen met tweedegraads ongelijkheden.

In deze WebQuestga je die ongelijkheden en hun afbeeldingen/grafieken onderzoeken om grip te krijgen op wat ze zijn, grafische ongelijkheden op te lossen, wat je hebt geleerd toe te passen in alledaagse situaties en problemen die je zelf ziet, op te lossen.

Al jouw bevindingen kun je opslaan op jouw (digitale) "Prikbord van Ongelijkheden".

PROCES EN BRONNEN

Deze WebQuest wordt bij voorkeur in groepen uitgevoerd maar er komt ook veel zelfwerkzaamheid aan te pas.

Voordat je met de WebQuest begint, raden we je aan om een kosteloos account voor jouw leerdagboek aan te maken op Padlet (digitaal prikbord of digitale muur).

Padlet is een nuttig hulpmiddel om de onderlinge samenwerking te verbeteren en om na te denken over wat je geleerd hebt.

Telkens als je een module voltooid hebt, schrijf je in jouw Padlet wat je gedaan en deelt de link van jouw leerdagboek met de groep.

We gaan nu aan de slag met het (software)programma Padlet!

Sectie 1: Basiskennis

Nadat je je account hebt geopend, moet je de volgende artikelen bekijken om basiskennis te verkrijgen over kwadratische ongelijkheden, hoe ze op te lossen, te oefenen met het op lossen en jouw vaardigheden te testen. Je hebt deze informatie nodig om basiskennis te verwerven, zodat je volgende stap in deze WebQuest kunt zetten!:

 

Belangrijke begrippen en definities

Math Words Dictionary: Woordenboek van wiskundige termen

Math Is Fun - Definitions: Definities: wiskunde geeft plezier

Inequality (mathematics): Ongelijkheden (in de wiskunde)

 

Kwuadratische Ongelijkheden Basiskennis

Het oplossen van kwadratische ongelijkheden: Begrippen

Het oplossen van kwadratische ongelijkheden: Voorbeelden

Het oplossen van kwadratische ongelijkheden: Meer voorbeelden

 

Het oplossen van kwadratische ongelijkheden

Methoden die gebruikt worden om Kwadratische Ongelijkheden op te lossen

Het oplossen van kwadratische ongelijkheden

Kwadratische ongelijkheden:_Video

 

Oefenpagina

Los kwadratische ongelijkheden op

Grafische oplossingen voor kwadratische ongelijkheden

Oplossingen van kwadratische ongelijkheden

 

Controleer jouw vaardigheden

Database met vragen

 

Sectie 2: Toepassingen in de echte wereld

De volgende bronnen geven een gedetailleerd overzicht van diverse wereldse problemen waarin modellen op basis van kwadratische ongelijkheden toegepast kunnen worden. Bekijk de video’s met voorbeelden en ga dan samen met de andere groepsleden Sectie 2 in jouw Padlet invullen.

Kwadratische ongelijkheden in de echte wereld

Het toepassen van kwadratische ongelijkheden in realistische situaties

 

Kwadratische ongelijkheden in spellen

Kwadratische ogelijkheden - MathsPad

Sectie 3: Oplossingen

Onderzoek iedere oplossing door gebruik te maken van bovengenoemde websites (en eventueel andere!) en maak je eigen video "Algoritme voor het oplossen van kwadratische ongelijkheden". Wees zo creatief als je maar wil; zorg er wel voor dat het juist is. Maak gebruik van wiskundige termen en zorg ervoor dat jouw algoritme correct werkt!!!

Tenslotte ga je als groep elkaars onderdelen en problemen in jullie Padlets voltooien, aangezien je ook de video’s van de andere groepsleden hebt bekeken.

CONCLUSIE

Gefeliciteerd!!! Nu weet je hoe je kwadratische ongelijkheden moet gebruiken die je helpen om alledaagse problemen op te lossen.

 

 

Begin-niveau
1

Redelijk
2

Goed
3

Zeer goedS
4

Score

1: het opstellen van een ongelijkheidsprobleem

Je toont weinig begrip van het opstellen of verwoorden van een ongelijkheidsprobleem door slechts 2 ongelijkheden correct uit te werken.

Je hebt enig begrip getoond van het opstellen/verwoorden van ongelijkheidsproblemen door de helft van de ongelijkheden correct weer te geven.

Je geeft blijk van een redelijk begrip van hoe ongelijkheidsproblemen opgesteld moeten worden door de meeste ongelijkheden correct op te stellen.

Je laat een volledig begrip zien van hoe je ongelijkheidsproblemen opstelt door alle ongelijkheden correct op te stellen.

 

2: Ongelijkheden oplossen

Je toont weinig begrip van het opstellen of verwoorden van een ongelijkheidsprobleem door slechts 2 ongelijkheden correct uit te werken.

Je hebt enig begrip getoond van het opstellen/verwoorden van ongelijkheidsproblemen door de helft van de ongelijkheden correct weer te geven.

Je geeft blijk van een redelijk begrip van hoe ongelijkheidsproblemen opgesteld moeten worden door de meeste ongelijkheden correct op te stellen.

Je laat een volledig begrip zien van hoe je ongelijkheidsproblemen opstelt door alle ongelijkheden correct op te stellen.

 

3: Grafische ongelijkheden oplossen


Je toont weinig begrip van het opstellen of verwoorden van een ongelijkheidsprobleem door slechts 2 ongelijkheden correct uit te werken.

Je hebt enig begrip getoond van het opstellen/verwoorden van ongelijkheidsproblemen door de helft van de ongelijkheden correct weer te geven.

Je geeft blijk van een redelijk begrip van hoe ongelijkheidsproblemen opgesteld moeten worden door de meeste ongelijkheden correct op te stellen.

Je laat een volledig begrip zien van hoe je ongelijkheidsproblemen opstelt door alle ongelijkheden correct op te stellen.

 

4. Visuele weergave

Je toont weinig inzicht in het visueel weergeven van een ongelijkheidsprobleem

Je hebt enig inzicht getoond in het visueel weergeven van een ongelijkheidsprobleem

Je geeft blijk van een redelijk begrip van het visueel weergeven een grafisch ongelijkheidsprobleem

Je laat een volledig begrip zien van het visueel weergeven van ongelijkheidsproblemen door alle ongelijkheden correct op te stellen

 

Puntentotaal

5

10

15

20

 
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content