Hoe was het leven in het Stenen Tijdperk?

Geschiedenis en cultureel erfgoed

INTRODUCTION

Kun jij je voorstellen hoe het leven in het Stenen Tijdperk was? Wat aten de mensen toen, welke voorwerpen/gereedschappen gebruikten ze en hoe, waar leefden ze?
Het Stenen Tijdperk is een prehistorische culturele fase, het geeft het niveau van de menselijke ontwikkeling weer en het duurde ongeveer 3,4 milljoen jaren. Ze wordt gekemerkt door het maken en gebruiken van stenen werktuigen.

Het Stenen Tijdperk wordt verdeeld in 3 perioden:

 1. Paleolithicum,
 2. Mesolithicum,
 3. Neolithicum.

Deze perioden zijn gebaseerd op het niveau van vernuft in de aanpassing en het gebruik van werktuigen.

Figure 1: Prehistorische man, Bron,

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone-age-painting.jpg 

TASK

Je bent verkozen uit alle scholen in het land om leermateriaal te maken voor andere scholen waarmee de leerlingen over het Stenen Tijdperk kunnen leren. We maken 3 teams, 1 per periode in het Stenen Tijdperk. De teamsleden gaan proberen om andere leerlingen iets te leren met een opstel dat geschreven is, alsof het geschreven is door iemand die in die periode leefde. Ieder team bestaat uit experts op 1 van de volgende gebieden: mensen, leven in de gemeenschap van die tijd, voeding, werktuigen. Door al deze informatie bijeen te brengen, kun je jouw opstel schrijven.

PROCESS

1. Doe jouw onderzoek

Om jouw aandeel in de presentatie van jouw team te kunnen leveren, zul je een aantal van de volgende vragen moeten beantwoorden plus andere vragen waarvan jij denkt dat die van belang zijn. Het hoeft niet beperkt te blijven tot de volgende vragen.

 • Wat voor soort mensen leefden in deze periode?
 • Wat is de naam van de oudste mensachtige soort die ooit is gevonden en hoe oud is die?
 • Wat droegen ze?
 • Leefde de vroege mens in gemeenschappen?
 • Waren zij nomaden?
 • Welke werktuigen gebruikten ze en voor welk doel?
 • Is er bewijs van het gebruik van vuur en zo ja, hoe werd dat gebruikt?
 • Welk voedsel aten ze en hoe kwamen ze eraan?
 • Welke klimaatveranderingen vonden plaats gedurende het Stenen Tijdperk?
 • Welke vormen van onderdak gebruikte ze?

Gebruik de volgende bronnen of andere vindplaatsen die je verder kunnen helpen:

https://www.youtube.com/watch?v=rLFGra2TiTE
https://www.youtube.com/watch?v=xgd5Mt25koI
https://www.youtube.com/watch?v=mH_nCZL7-us
https://www.youtube.com/watch?v=agRKo_sEb4I
https://www.youtube.com/watch?v=UFE3t7qNJSs
https://www.theschoolrun.com/homework-help/the-stone-age
https://www.funkidslive.com/learn/top-10-facts/top-10-facts-about-the-stone-age/
https://www.britannica.com/event/Stone-Age
https://www.twinkl.co.za/homework-help/history-homework-help/the-stone-age-facts-for-kids/what-was-the-stone-age
https://www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?subpage=1525824


2. Maak voor jouw team een presentatie

Om jouw team te informeren en hen te leren over jouw onderwerp (mensen, de samenleving van die tijd, voeding of werktuigen), maak je een presentatie met tekst, afbeeldingen, video’s of wat je ook maar nuttig vindt.


3. Schrijf jouw opstel.

Nu je de presentaties voor jouw teamleden hebt gezien en je over alle informatie beschikt voor de periode die aan jou is toegewezen, kun je alle teamleden samenwerken aan het opstel. Je schrijft over jouw ervaring als een mens die in het Stenen Tijdperk leeft, en je vertelt de lezers wat je doet, hoe je je voelt en wat je denkt. Maak kaarten met afbeeldingen en tekst die het publiek helpen om jouw verhaal te begrijpen.


4. Extra:

Wist je dat archeologen 4 soorten kunst voor het Stenen Tijdperk hebben vastgesteld? Dat zijn:

 • Petrogliefen: gekraste en gegraveerde afbeeldingen,
 • Pictografen: ideogrammen of symbolen, grottekeningen,
 • prehistorische beelden: kleine totem-achtige beeldjes die bekend staan als Venusfiguren,
 • megalithische kunst: werken die in verband worden gebracht met geplaatste stenen.

Denk je dat jij en je klasgenoten gelijkenissen kunnen vinden tussen kunst uit het Stenen Tijdperk en hedendaagse kunst? Wat is het verband tussen kunst uit het Stenen Tijdperk en het menselijk schrift? Waarom bestuderen we grottekeningen en door mensen gemaakte voorwerpen om iets te leren over het Stenen Tijdperk?

CONCLUSIE

Leerlingen maken kennis met het Stenen Tijdperk, de vroegste mensachtigen en hun leefstijl, daarnaast met de invloed van it tijdperk op de samenleving en beschavingen. Daarnaast zullen leerlingen de volgende vaardigheden ontwikkelen:

 • Onderzoek doen.
 • Schrijven
 • Discussiëren.
 • Besluiten nemen.
 • Communiceren
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content