Het ecosysteem op Mars

Biiologie

INLEIDING

Deze WebQuest is bedoeld om leerlingen gebruik te laten maken van samenwerking, creativiteit, en internet-bronnen om de beginselen en kenmerken van ecosystemen te onderzoeken en om hun kennis toe te passen voor het ontwerp van zelf onderhoudende versies die gebruikt kunnen worden bij ruimtereizen en bij een landing op de planeet Mars. Daarvoor moeten zij energiestromen in ecosystemen begrijpen (energie pyramide, voedselketens) en de essentiële onderdelen (producenten, consumenten, verwerkers).

“We misbruiken het land omdat we het zien als een goed dat ons toebehoort. Als we land beschouwen als een samenleving waartoe wij behoren, kunnen we beginnen het te gebruiken met liefde en respect”
- Aldo Leopold, 1948

 

TAAK

Hallo, beste mensen!

Je neemt deel aan een geheim NASA project die een toekomstige missie naar Mars moet ontwerpen. Jouw specifieke taak is het om twee duurzame ecosystemen te ontwerpen – de eerste aangepast aan het ruimteschip en een tweede die geschikt is voor de bijzondere omstandigheden op Mars. Pas op! Het wordt een lange reis; de verwachting is dat die minstens 6 maanden gaat duren en je moet met elk detail rekening houden in de planning. Je moet ook bedenken dat je weinig ruimte ter beschikking hebt en jouw ecosystemen moeten goed werken en duurzaam zijn. Om dat te bereiken moet je zorgen voor interne balans in jouw ecosystemen en hun verdere ontwikkeling voorzien.


Voordat we beginnen, zijn er een aantal zaken die je moet weten:

  1. Het doel van deze WebQuest is om jou ecosystemen te helpen begrijpen, met name hioe ze als zelf- onderhoudende samenlevingen functioneren. Je onderzoekt de belangrijkste beginselen van ecosystemen en gaar die gebruiken om projecten voor duurzame versies op te zetten
  2. De leerlingen gaan werken in 2 groepen van 5 tot 10 jongelui.. Ieder van hen moet de beginselen van ecosystemen onderzoeken en leren begrijpen zodat hij/zij die kan gebruiken bij het ontwerp van nieuwe versies. Er moeten 2 wetenschappelijk geformeerd worden – de eerste om soorten te kiezen en een ecosysteem voor in de ruimte te ontwerpen dat verschillende doelen moet realiseren voor de lange reis: bijvoorbeeld het produceren van zuurstof, voedsel, het ondersteunen van de lichamelijke gezondheid van de astronauten. Et andere team is verantwoordelijk voor het ontwerp van een experimenteel ecosysteem dat op Mars gerealiseerd moet worden. De twee onderzoeksteams moeten presentaties in PowerPoint (of vergelijkbaar) maken zodat ze hun ideeën kunnen delen en bespreken hoe de twee projecten op de beste manier kunnen worden gecombineerd. Hoewel de twee teams aparte taken hebben, moeten ze wel samenwerken om een succesvolle missie naar Mars te garanderen.
  3. De informatie moet goed georganiseerd worden: feitelijk en functioneel. Een goed gebruik van internet en technologie is belangrijk!

PROCES

Bij deze stap in de Webquest moet iedere leerling online bronnen raadplegen en onderzoeken wat de kenmerken en fundamentele beginselen van ecosystemen zijn. Bij het gebruik van de hierbeneden opgesomde bronnen moet men speciale aandacht schenken aan de energiestroom die binnen de ecosystemen moeten functioneren die gemaakt gaan worden en ook oog hebben voor de continue rondgang van water en koolstof.

Als je nadenkt over hoe jouw ecosysteem olp gang moet komen, zul je zeker moeten weten wat een autotroop is. Kijk eens naar deze pagina van een encyclopedie: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/autotroph/

Als je nadenkt over de autotroop waar je mee wil beginnen, zul je logischerwijze in staat zijn om het volgende niveau van gebruikers in te vullen.

Bronnen

Wat is en ecosysteem?

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ecosystem/ 
https://sciencing.com/characteristics-ecosystem-6318071.html 
https://courses.lumenlearning.com/suny-biology2xmaster/chapter/ecosystem-ecology/ 
http://www.globalsystemsscience.org/studentbooks/ef/ch9 
https://www.learner.org/series/the-habitable-planet-a-systems-approach-to-environmental-science/ecosystems/online-textbook/

 

Ecosystemen in de ruimte:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Research/An_ecosystem_in_a_box 
https://zero-gravity.pubpub.org/pub/ecosphereinspace/release/3 
https://space.nss.org/settlement/nasa/spaceresvol4/lifesupport.html 
https://www.nasa.gov/content/growing-plants-in-space 
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/01/plants-flowers-international-space-station-moon-mars/581491/ 
https://www.wired.co.uk/article/algae-long-term-space-missions 
https://qz.com/909040/algae-and-cyanobacteria-survived-two-years-exposed-to-outer-space-on-the-international-space-station/ 

 

De planeet Mars en het ontwikkelen van een ecosysteem daar
https://www.nhm.ac.uk/discover/planet-mars.html 
https://mars.nasa.gov/science/goals/ 
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-astrobiology/article/sustainable-life-support-on-mars-the-potential-roles-of-cyanobacteria/F22A6C3C0016A98155F0EA78D91D0FB2/core-reader 
https://theconversation.com/how-to-grow-crops-on-mars-if-we-are-to-live-on-the-red-planet-99943 
https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2018/april/columns/iftnext-growing-crops-for-cultivation-on-marsiding 
https://www.danielbbotkin.com/2013/08/24/how-to-live-on-mars-the-ecology-of-mars-colonization/ 
https://www.wur.nl/en/newsarticle/A-sustainable-agricultural-ecosystem-for-Mars-and-the-moon.htm 
https://www.nasa.gov/feature/planting-an-ecosystem-on-mars 
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast26jan_1/ 
https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2018/april/columns/iftnext-growing-crops-for-cultivation-on-mars 

CONCLUSIE

"Ik denk dat wij, door te begrijpen hoe een kunstmatige biosfeer gebouwd moet worden en die te laten functioneren, wij meer informatie kunnen verstrekken hoe we de onze in stand te houden. Zelfs op haar best zal een biosfeer die we zelf zullen bouwen in de komende eeuwen niet meer dan een schaduw zijn van wat we op Aarde hebben",
- John Rummel (https://www.space.com/41818-earth-biodiversity-conservation-lessons-from-space.html)

Mensen zijn een weerbare soort en we leren onderwijzen anderen snel. De capaciteit om te communiceren en samen te werken zou onze beste gereedschap kunnen blijken. Zoals de volgende video laat zien kunnen mensen wellicht in de toekomst hun creativiteit gebruiken om de zware omstandigheden van een langdurige ruimtereis en die van onbekende planeten te overleven: (https://www.ted.com/talks/lisa_nip_how_humans_could_evolve_to_survive_in_space/) Maar zelfs als deze speciaal ontworpen soorten de zware omstandigheden van buitenaardse werelden kunnen overleven, dan lukt dat alleen door middel van een ecosysteem met intern evenwicht. Dat is de volgende en misschien wel moeilijker stap.

Het is bijna onvermijdelijk dat op zekere dag de mens naar andere planeten zal gaan en dit zou wel eens eerder kunnen gebeuren dan de meesten van ons veronderstellen, althans volgens deze TED docent: https://www.ted.com/talks/stephen_petranek_your_kids_might_live_on_mars_here_s_how_they_ll_survive/transcript

Tot die tijd kan het denken over het bouwen van ecosystemen op andere planeten ons helpen om de schoonheid van de onze te waarderen en te proberen haar unieke verscheidenheid te bewaren.

Intussen kun je een Mars foto van jouw team maken. Gebruik daarvoor de NASA webpagina:https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/photo-booth/ Je kunt het bewaren als een aandenken aan jouw werk in deze WebQuest.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content