De geschiedenis van het atoom

Natuurkunde

INLEIDING

Deze WebQuest is bedoeld om leerlingen een methodische aanpak te laten hanteren: analytisch denken, creativiteit, teamwerk, samenwerking en het gebruik van Internetbronnen om te onderzoeken, leren en taken uitvoeren met betrekking tot de geschiedenis van het atoom.

Speel je graag met LEGO? Ja, allicht: wie niet? Maar heb je ooit bedacht dat het universum dat ook doet? Laten we uitzoeken welke de bouwstenen zijn van alles om ons heen en hoe onze kennis en het begrip daarvan in de loop van de tijd is veranderd.

Voordat we dat gaan doen, zijn er een aantal dingen die je moet weten:

TAAK

Het doel van deze WebQuest is jou te helpen om de onderzoeker en de wetenschapper in jezelf te ontdekken. Je moet de daarbij behorende belangrijkste vaardigheden ontwikkelen en verbeteren, zoals een methodische benadering om problemen op te lossen, goede organisatie, analytisch denken, de wil om te ontdekken wat onder het oppervlak schuilgaat en een goed begrip van de (natuurkundige) wetten die het universum regeren.

De leerlingen werken in groepjes van 2 tot 4 personen. Iedere leerling kiest een wetenschapper die de denkbeelden over de structuur van het atoom veranderde. In hun onderzoek moeten de leerlingen laten zien welke ontdekkingen van de gekozen wetenschapper heeft gedaan en hoe dit de bestaande denkbeelden veranderde.

Tenslotte maken de leerlingen een presentatie met PowerPoint, Prezi (of andere software voor multimedia) om de belangrijkste uitvindingen, ontdekkingen en nieuwe denkbeelden te tonen van de gekozen wetenschapper. Werk samen in je team en deel de informatie die je hebt verzameld met de andere teamleden.

De informatie in de presentatie moet goed geordend zijn, feitelijk, en goed verbeeld en verwoord. Het laten zien van een goed niveau in het gebruik van internet en technologie is belangrijk.

PROCES

Voorbereidende stap: Formeer groepen van 2 tot 4 leerlingen.

Stap 1: Voer een kort onderzoek uit naar de onderstaande onderwerpen. Na ieder onderwerp vind je (links naar) informatie die je zullen helpen om inzicht te krijgen in het onderwerp. Je kunt deze bronnen gebruiken als startpunt van je eigen onderzoek.

 1. Wat is een atoom? https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/students/science-101/what-is-an-atom.html
 2. Wat is de structuur van een atoom? https://www.atomicarchive.com/science/physics/atomic-structure.html#:~:text=An%20atom%20is%20a%20complex,are%20roughly%20the%20same%20size.
 3. Wat zijn elektronen - https://www.britannica.com/science/electron
 4. Wat is de kern van een atoom? https://www.wondriumdaily.com/what-is-inside-an-atom-nucleus/
 5. Wat betekent een nummer van een atoom? https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/periodic/structure_numbers.htm
 6. Wat zijn isotopen? https://www.energy.gov/science/doe-explainsisotopes#:~:text=Isotopes%20are%20members%20of%20a,and%20is%20atomic%20number%206.
 7. Welke krachten zijn actief in het atoom? https://www.physics.louisville.edu/cldavis/phys111/davis/notes/ap_sandf.html , https://www.eni.com/en-IT/scientific-research/atoms-fundamental-forces.html , https://webs.morningside.edu/slaven/Physics/atom/atom2.html
 8. Wat is de massa van een atoom? - https://www.britannica.com/science/atomic-mass
 9. Wat is nucleaire straling? - https://www.toppr.com/guides/chemistry/classification-of-elements-and-periodicity-in-properties/atomic-radius/#:~:text=Atomic%20radius%20is%20the%20distance,the%20electron%20cloud%20is%20maximum.
 10. Wat is radioactief verval - https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay#:~:text=Radioactive%20decay%20(also%20known%20as,unstable%20nuclei%20is%20considered%20radioactive.
 11. Energieniveaus van het atoom - https://skyserver.sdss.org/dr1/en/proj/advanced/spectraltypes/energylevels.asp
 12. Vorming van de atomen – theorieën. - http://cstl-csm.semo.edu/cwmcgowan/ch181/atomhist.htm

Stap 2:

Nadat je jezelf een eerste begrip hebt verworven van het atoom, kies je een onderwerp wat jou interesseert uit bovenstaande lijst. Zoek op het internet en op YouTube naar meer informatie: hoe heeft dit concept zich ontwikkeld, wie heft het ontdekt, noem enkele beroemde wetenschappers die hieraan gewerkt hebben. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/

Stap 3:

Ieder lid van de groep kiest een wetenschapper en onderzoekt diens biografie en publicaties. Je verzamelt wat je hebt gevonden en gaat naar stap 4.

Stap 4:

Maak een presentatie. Hier heb je een eenvoudige structuur:

 1. Inleiding – informeer het publiek kort over het onderwerp.
 2. De belangrijkste begrippen en theorieën: hoe zijn deze ontwikkeld door de tijd?
 3. Presenteer de wetenschapper die je hebt onderzocht en laat zijn/haar bijdrage zien.
 4. Daag het publiek uit voor een discussie hoe de wereld eruit zou zien als deze ontdekking nooit waren gedaan.

CONCLUSIE

 

Alles wat we tegenwoordig als gegeven aannemen heeft een wordingsgeschiedenis en is in de loop van de tijd veranderd. Kennis een fundament voor de ontwikkeling van de mens die niet had plaats gevonden zonder kritisch denken, heldere en slimme ideeën en toewijding.

Wees een actief onderdeel van jouw toekomst!

Na het voltooien van deze WebQuest, is de leerling in staat tot:

Vaardigheden:

 • Presenteren
 • Methodische aanpak van probleemoplossing
 • Een hoog niveau van organisatie
 • Besluitvorming
 • Creativiteit
 • Onderzoek

Bovendien zullen leerlingen:

 • leren teamwerk toe te passen met actieve deelname aan het groepswerk;
 • leren hoe ze hun hersenen, hun stemmen en oren moeten gebruiken om constructief samen te werken met anderen;
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen en geloof in eigen kunnen en in de besluiten die ze nemen;
 • leren om effectief te communiceren (in geschreven en gesproken woorden, door non-verbale communicatie, digitale hulpmiddelen en luistervaardigheden).
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content