De diepte van het universum

Natuurkunde

INLEIDING

Deze WebQuest is bedoeld om leerlingen een methodische aanpak te laten hanteren: analytisch denken, creativiteit, teamwerk, samenwerking en het gebruik van Internetbronnen om te onderzoeken, leren en taken uitvoeren met betrekking tot de mysterieuze en fascinrende objecten in ons universum.

Heb je wel eens ‘s nachts naar de sterrren gekeken, verbaasd over de blinkende punten? Ze zijn fascinerend, nietwaar? De mysterieuze schoonheid van de nachtelijke hemel heeft de verbeeldingskracht van de mensen en hun nieuwsgiergheid eeuwenlang geboeid. Laten we in de diepten van het universum duiken en uitzoeken of de wetenschap sommige van haar geheimen aan het licht gebracht.

 

Geheim 1: Planeet
Geheim 2: Ster
Geheim 3: Pulsar
Geheim 4: Nebula (nevel)
Geheim 5: Galaxy (sterrenstelsel)
Geheim 6: Quasar
Geheim 7: Zwart gat

TAAK

Het doel van deze WebQuest is jou te helpen om de onderzoeker en de wetenschapper in jezelf te ontdekken. Je moet de daarbij behorende belangrijkste vaardigheden ontwikkelen en verbeteren, zoals een methodische benadering om problemen op te lossen, goede organisatie, analytisch denken, onderzoekvaardigheden.

De leerlingen werken in groepjes van 2 tot 4 personen en delen de gevonden informatie met de andere teamleden. Ieder team kiest een probleem dat hierboven genoemd en verdelen het werk onderling. Ieder team zoekt naar bronnen met informatie over het gekozen onderwerp, doen daar grondig onderzoek naar en maken tenslotte een presentatie met PowerPoint, Prezi (of andere software voor multimedia), die ze vervolgens aan de klasgenoten laten zien.

De informatie in de presentatie moet goed geordend zijn, feitelijk, en goed verbeeld en verwoord. Het laten zien van een goed niveau in het gebruik van internet en technologie is belangrijk.

PROCES

Ten eerste, splits de gegeven bronnen (of de bronnen die je zelf kunt vinden) op tussen de teamleden.

Maak een tijdlijn met 6 belangrijke ondernemingen in de ruimte en/of personen die heel veel te maken hebben met jouw onderzoeksonderwerp. Iedere leerling kiest een gebeurtenis of persoon en verricht hier verdergaand onderzoek naar. Deel die informatie met de anderen en maak een presentatie.

Voorbereidende stap: Formeer groepjes van 2 up tot 4 leerlingen.

 

Stap 1: Verken de geheimen van het heelal:

Geheim 1: Oerknal
Geheim 2: Planeet
Geheim 3: Ster
Geheim 4: Pulsar
Geheim 5: Nebula (nevel)
Geheim 6: Galaxy (sterrenstelsel)
Geheim 7: Quasar
Geheim 8: Zwart gat

Stap 2:

Nadat je elementaire kennis en enig begrip hebt verkregen van deze geheimen, kies er een uit en doe verder onderzoek. Bijvoorbeeld: hoe werden deze voorwerpen in de ruimte gevormd, wanneer zijn deze voorwerpen ontdekt, wie heeft ze ontdekt, welke apparatuur werd gebruikt om het hemellichaam wat je gekozen hebt, te observeren? Verdeel de onderwerpen voor verder onderzoek binnen jouw team.

Stap 3:

Zoek naar informatie over missies in de ruimte of over wetenschappers die hebben bijgedragen aan het uitbreiden van onze kennis over het onderwerp dat je bij stap 2 hebt gekozen.  Iedere leerling kiest een ruimtemissie of een persoon en doet verder onderzoek. Zijn ruimtemissies veilig? En zijn ze goedkoop?

Stap 4:

Je weet al meer over het heelal en de manieren waarop we het bestuderen. Je hebt geleerd over de geheimen die onthuld zijn, maar ook over de gevaren waaraan met blootgesteld was. Geef je eigen mening over ruimteonderzoek. Is het verspilling van geld of helpt het de mensheid zich verder te ontwikkelen en vooruit te gaan. Bekijk de volgende bronnen om je een mening te vormen.

Stap 5:  

Maak een presentatie en deel je bevindingen met je klasgenoten. Hier zie je een voorbeeld voor een structuur van een presentatie:

 1. Inleiding.
 2. Belangrijkste begrippen en hun ontwikkeling in de tijd, zoals gezien bij Stap 2.
 3. Vertel over de wetenschappers of ruimtemissies die je onderzocht hebt. (Stap 3)
 4. Geef je mening over ruimteonderzoek. Geef ook argumenten.
 5. Voer een discussie met je klasgenoten. Wat denken zij over ruimteonderzoek?

BRONNEN

https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level1/universe.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/universe.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/cosmology.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/milky_way.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/quasars.html  https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/black_holes.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/galaxies.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/stars.html 
https://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/stars/lifecycle/ 
http://btc.montana.edu/ceres/html/LifeCycle/starsbackground.htm 
https://www.space.com/1858-galactic-collisions-fast-frequent.html 
https://www.space.com/2258-black-holes-bound-merge.html 
https://www.space.com/supermassive-black-hole-barely-spinning.html 
http://www.galex.caltech.edu/newsroom/glx2012-04f.html 
https://www.jpl.nasa.gov/stars-galaxies/ 
https://home.cern/news/series/lhc-physics-ten/breaking-new-ground-search-dark-matter 
https://home.cern/science/physics/dark-matter 
https://home.cern/science/physics/early-universe 
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2011/summary/ 
https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/video/solar-system-size-and-distance/ 
https://eyes.nasa.gov/apps/orrery/#/home 
https://www.jpl.nasa.gov/edu/events/2020/10/1/see-a-blue-moon-on-halloween/ 
https://imagine.gsfc.nasa.gov/features/cosmic/farthest_info.html 
https://www.wired.co.uk/article/distant-universe-big-bang 
https://www.wired.co.uk/article/oldest-star-universe-milky-way-much-older-than-thought 
https://www.space.com/25303-how-many-galaxies-are-in-the-universe.html 
https://theconversation.com/new-clues-in-the-search-for-the-oldest-galaxies-in-the-universe-129612 

CONCLUSIE

“Alles wat je op dit moment echt moet weten, is dat het universum veel gecompliceerder is dan je misschien denkt, zelfs als je vanaf het begin al dacht dat het fors gecompliceerd zou zijn.”

― Douglas Adams

 

Na het voltooien van deze WebQuest, is de leerling in staat tot:

Vaardigheden:

 • Onderzoek in online omgevingen uitvoeren om een taak te voltooien
 • Creativiteit ontplooien om een project met klasgenoten uit te werken
 • innovatief denken in teamverband
 • kritisch denken om ideeën te beoordelen

Bovendien zullen leerlingen:

 • leren teamwerk toe te passen met actieve deelname aan het groepswerk;
 • leren hoe ze hun hersenen, hun stemmen en oren moeten gebruiken om constructief samen te werken met anderen;
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen en geloof in eigen kunnen en in de besluiten die ze nemen;

leren om effectief te communiceren (in geschreven en gesproken woorden, door non-verbale communicatie, digitale hulpmiddelen en luistervaardigheden).

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content