Welke krachten pas jij toe?

Natuurkunde

INLEIDING

In de natuurkunde, is een Kracht iedere invloed op een object die resulteert in de beweging van een ander object, ofwel: het is de soort invloed die de beweging van een object verandert (duwen of trekken). Wanneer er sprake is van beïnvloeding tussen twee objecten, is er een Kracht die op beide invloed heeft. Een Kracht betstaat uitsluitend als gevolg van invloed.

Een Kracht heeft omvang en richting, resulterend in een vector- hoeveelheid. Een Kracht wordt weergegeven met de letter F, en wordt gemeten in een SI eenheid (Newton).

Newtons Tweede Wet stelt dat wanneer een constante kracht uitgaat van een massa, dat het een versnelling daarvan veroorzaakt, waardoor een verandering van haar snelheid optreedt en wel op een gestage wijze. Newtons Tweede Wet van Beweging als vergelijking luidt:

a=F/ m

Een meer bekende vorm van de vergelijking is: FN =m X a

 

Deze WebQuest kan gebruikt worden als onderdeel van een Natuurkunde curriculum.

 

Tabel 1: Soorten krachten

Soort Kracht

Beschrijving

Toegepaste Kracht

Een kracht die door iets of iemand op een object wordt uitgeoefend.

Zwaartekracht

De kracht waarmee de aarde, de maan en andere massieve objecten een ander object naar zichzelf trekken. Voorwerpen op het oppervlak de aarde ondergaan de zwaartekracht die ze naar het midden van de aarde trekt (omlaag).

Normale Kracht

Dit is de ondersteunende kracht die uitgeoefend wordt op een voorwerp dat in contact staat met een ander stabiel voorwerp.

Wrijvingskracht

Dit is de kracht die uitgaat van een oppervlak wanneer een voorwerp er overheen beweegt of dat probeert.

Luchtweerstand

Dit is een soort van wrijvingskracht die uitgeoefend wordt op voorwerpen als zij door lucht bewegen.

Spanning

Dit is een soort van kracht die wordt overgebracht via een draad, een touw, een kabel of een stang, als er van tegenovergestelde uiteinden aan getrokken wordt.

Veerkracht

Dit is de kracht die uitgeoefend wordt door een ingedrukte of uitgerekte veer op een voorwerp dat er aan verbonden is.

 

Figuur 1: Newtons Tweede Wet van Beweging. Bron: https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/4-3-newtons-second-law-of-motion-concept-of-a-system/

TAAK

Het doel van deze WebQuest is om over de zeven soorten Krachten te leren en ze te begrijpen, waarmee leerlingen over de essentiële kennis beschikken om alledaagse problemen op te kunnen lossen. Aan het eind van de cursus, kan een student begrijpen wat een Kracht is en welke de zeven soorten zijn. Ook zullen ze Newtons Tweede Wet van Beweging begrijpen en haar toepassing om het gewicht van een voorwerp te bepalen.

PROCES

Stap 1: Maak deze tabel compleet met de verschillende soorten krachten

Zoek op het internet en YouTube naar video’s die de verschillende soorten krachten uitleggen, zoal getoond in Tabel 1 van deze webquest. Benoem 4 krachten die je in je eigen omgeving kunt waarnemen en completeer de tabel hieronder.

Misschien moet je meer dan 1 video bekijken (en meer dan 1 keer) om de tabel volledig te kunnen maken.

#

SOORT KRACHT

DEFINITIE

VOORBEELD

AFBEELDING

1.      

       

2.      

       

3.      

       

4.      

       

 

Step 2: De invloed (uitwerking) van Krachten

In deze stap, zullen we de invloeden te analyseren van een specifieke kracht op een voorwerp. Dat doen we door middel van kleine experimenten binnenshuis.

Completeer de tabel door de vragen te beantwoorden.

Experiment

Vraag

Soort Kracht

Ga op een bal zitten.

Wat merk je op over de vorm van de bal?

Welke soort Kracht oefen je uit?

Neem een draad en bindt het ene eind aan een tafel tie. Trek langzaam aan de draad vanaf het andere eind. Trek zo hard als je kan.

Wat merk je op aan de draad?

Welke soort(en) kracht(en) oefen je uit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeer nu de tabel verder te vullen n.a.v. eigen experimenten!

CONCLUSIE

Deze WebQuest leidt tot begrip van de Krachten in de Natuurkunde en haar zeven vormen: de toepassing van de Krachten leidt tot het oplossen van alledaagse problemen.

Van leerlingen wordt verwacht dat zij hun begrip ontwikkelen ten aanzien van Newtons Wetten van Beweging, waarbij de nadruk ligt op de Tweede Wet. Het is een noodzakelijke en zeer leerrijke cursus die in het latere leven gebruikt kan worden om alledaagse problemen op te lossen.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content