Nationale geschiedenis: een moderne uitvinding?

Geschiedenis en cultureel erfgoed

INLEIDING

“Het instinct om zaken te zien als onveranderlijk maakt ons blind voor de revolutionaire veranderingen in samenlevingen die om ons heen plaatsvinden. Culturen, volkeren en religies zijn niet van steen, zij veranderen continu”, 25 mei, 2018, Hans Rosling, Anna Rosling-Rönnlund, Ola Rosling: (https://ideas.ted.com/cultures-nations-and-religions-are-not-rocks-theyre-always-changing/)

IStel je voor dat je een tijdmachine had… Je draait aan een knop en ineens sta je in de Middeleeuwen met het wereldbeeld van een gemiddelde Europese landarbeider. Laten we eens door diens (nu jouw) ogen kijken: je woont in een klein dorp ergens in het midden van Europa en je hebt slechts een vaag besef van waar je bent en dat ik niet echt belangrijk voor jou. Je hebt gehoord over jouw koning en hem zelfs een keer gezien. Maar leef je in Frankrijk, Engeland, Nederland of Zwitserland? Het zal jou niet veel uitmaken. Verbluffend, niet? En wat te denken van jouw nationale geschiedenis? Misschien is dat wel niet wat het lijkt.


Dit is het punt waar jouw onderzoek naar het concept van een volk begint …

In deze WebQuest, gaan we concept van een “volk” onderzoeken en de oorsprong ervan in de ideeën van de Verlichting. Dat betekent dat we haar historische herkomst gaan onderzoeken en daarbij letten op de culturele en filosofische achtergronden van het proces.

Voordat we dat doen zijn er enkele zaken die je moet weten

 

TAAK

Het doel van deze WebQuest is jou te helpen ontdekken hoe belangrijk het is om de concepten waar je van uitgaat kritisch te bezien. Een belangrijk concept waar geschiedkundigen mee werken is historians use als een basis voor hun denkwijze is dat van een volk (natie).

Om de oorsprong van dit concept te ontdekken, moet je enkele beginselen van de Verlichting onderzoeken.

De leerlingen gaan werken in groepjes van 5 tot 10 personen. Ieder moet de denkbeelden van één van de denkers uit de Verlichting onderzoeken en een PowerPoint presentatie (of vergelijkbaar) maken waarin die getoond worden aan de anderen. De informatie goed ingedeeld, feitelijk, en goed onderbouwd zijn. Het is belangrijk om een goed niveau in het gebruik van internet en technologie te laten zien. Daarna moet de klas stemmen welke denker de beste denkbeelden had.

PROCESS

At this step, each learner needs to use the online resources for this Webquest and research basic ideas of the epoch of Enlightenment.

Bij deze stap moet iedere leerling de online bronnen voor deze Webquest gebruiken en elementaire ideeën uit de tijd van de Verlichting onderzoeken. De Verlichting, het Tijdperk van de Rede, duurde ongeveer van de het laatste deel van 16e tot het midden van de 18e eeuw. De belangrijkste kenmerken van deze periode bestaan uit: interesse in de natuurwetten, het verlangen om op een rationele manier de wereld te begrijpen en de pure rede te benutten als een filosofie die van toepassing is op wetenschap, politiek en economie. Een krachtig concept uit deze periode is dat van de mensenrechten, zoals het vermogen van mensen om over zichzelf te beslissen (zelfbeschikkingsrecht). Dit zou leiden tot de Amerikaanse en de Franse revolutie.

 

Bekijk deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=NnoFj2cMRLY 

Voor verdere uitleg kun je deze artikelen lezen:

https://archive.is/20130102060858/www.associatedcontent.com/article/15970/introduction_to_enlightenment_thought.html
https://www.bl.uk/restoration-18th-century-literature/articles/the-enlightenment
https://en.wikipedia.org/wiki/Answering_the_Question:_What_Is_Enlightenment%3F
https://www.bl.uk/restoration-18th-century-literature/articles/the-enlightenment

Durf te weten”, (Immanuel Kant)

Jij bent één van de leidende denkers van de Verlichting! Gebruik multimedia (PowerPoint, Prezi, andere software) om jouw leven en denkbeelden te presenteren. Zorg ervoor dat je die helder presenteert en beargumenteer waarom ze belangrijk zijn. Gebruik bijvoorbeeld enkele krachtige citaten van grote denkers en analyseer hun betekenis.

Je kunt de volgende bronnen gebruiken en zelf aanvullende informatie zoeken:
https://theenlightenmentthinkers.weebly.com/index.html
https://www.thoughtco.com/key-thinkers-of-the-enlightenment-1221868
https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history
https://www.history.com/topics/british-history/enlightenment
https://quizlet.com/54435318/flashcards

In deze fase moeten leerlingen bespreken welke van de denkers op hen de meeste indruk en waarom. Daarna moeten ze op één van hen stemmen. Ze moeten ook bespreken welke denkbeelden de meeste invloed hebben in de huidige samenleving en hoe die met deze tijd verbonden zijn.

Als je naar een kaart van de wereld kijkt, zul je zien dat die verdeeld is d.m.v. dikke zwarte lijnen, die de nationale grenzen weergeven

Heb je er ooit over nagedacht hoe die grenzen zijn ontstaan?
Iedere leerling moet in de bronnen uitzoeken hoe een denkbeeld als van een volk is ontstaan/bedacht. Al doende zullen leerlingen ontdekken dat de geschiedschrijving in de eerste plaats een ‘verhaal’ is, first of all, a ‘story’, dat gebaseerd is op denkbeelden die belangrijk zijn voor de tijd waarin we leven. We hebben een nationale geschiedenis, alleen omdat het een element is dat een volk nodig heeft voor zijn voor stabiliteit (of bestaansrecht). Als de nationale geschiedenis minder belangrijk lijkt te worden in onze tijd, dan is dat misschien een teken dat er iets mis gaat met ons concept van een volk. Laten we echter teruggaan naar de oorsprong van een volk.

Hier beneden staan enkele links naar websites, video’s en documenten die de problemen belichten:
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=history_oapubs
https://medium.com/sunnya97/defining-the-nation-state-57345dfd6ef6
https://www.livemint.com/Opinion/Z4inKJvOnYDqQJ2k77OFYK/Liberty-and-the-nation-state.html

Lees dit korte artikel:
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095958187

… en bekijk deze video: https://www.youtube.com/watch?v=xoecZ6oDW38

Misschien begin je de het ontstaan van het idee van een volk in de periode van de Verlichting te begrijpen. Volkeren waren niet mogelijk geweest als de Verlichting niet het volgende had veranderd:
Nations could not be possible if Enlightenment had not changed:

 • Ons idee van ruimte: Na de Verlichting wordt ruimte homogeen. Dit is een essentiële voorwaarde voor de moderne staat, omdat die streeft naar de insluiting van ieder stukje van haar territorium dat het ziet als deel van de eigen ruimte.
 • Het concept van tijd: homogene tijde is een voorwaarde om tot een samenleving te behoren waarin geen onmiddellijke (directe) communicatie mogelijk is.
 • De rol van nationale talen: gedrukt boeken zorgden dat talen dominant werden voor samenlevingen

Bekijk de volgende links:
http://blogs.ubc.ca/gceotherwise/files/2018/04/stein-hunt-susa-andreotti-fantasies.pdf
http://dougald.nu/the-vital-compass-a-conversation-with-vanessa-andreotti/

Bespreek wat de meest serieuze barsten in de muren van de Verlichting heeft veroorzaakt en of het bouwwerk zal voortbestaan.

CONCLUSIE

In deze Webquest heb je gezien dat de geschiedschrijving vaak werkt met ideeën die we kritisch moeten bekijken, zoals dat van een volk of natie. Sprekend over nationale geschiedenis, moeten we bedenken dat we een concept gebruiken dat ontwikkeld is in een bepaalde periode en niet volgt uit de geschiedenis in zijn geheel. We zijn deel van de geschiedenis en hebben geen referentiepunt om die te interpreteren. In feite veranderen de tijden en soms gaat dat sneller dan we ons kunnen voorstellen.

Tenslotte kun je deze video bekijken:
https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local

Ben jij ook een lokaal persoon, of globaal, of geen van deze? Hoe dan ook, als je weer naar het buitenland gaat en mensen je vragen ‘Waar kom je vandaan?”, herinner je dan deze Webquest en de oorsprong van volkeren in de periode van de Verlichting.

 

Vaardigheden:

 • Presenteren
 • Kritisch denken
 • Beslissen
 • Onderzoeken


Bovendien zullen leerlingen:

 • Snappen dat we voorzichtig moeten zijn wanneer we later ontstane ideeën toepassen op eerdere tijden;
 • Leren hoe samen te werken met anderen;
 • Ideeën overdragen door middel van een debat of rollenspel;
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen en geloof in zichzelf en hun denkbeelden;
 • Leren hoe ze effectief moeten communiceren (met gebruik van het geschreven en gesproken woord, non-verbale communicatie, elektronische hulpmiddelen en luistervaardigheden).
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content