Тригонометрични функции на остър ъгъл

Математика и логика

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест е предназначен за преглед на тригонометричните функции, заедно с уроци за решаване на липсващи страни и ъгли на правоъгълни триъгълници.

В този уебкуест ще приложите функциите в реална ситуация и ще опишете резултатите от ситуацията с помощта на тригонометрията. Също така ще развиете умения как да използвате Питагоровата теорема, за да си помогнете при решаването на правоъгълни триъгълници заедно с тригонометричните функции.

ЗАДАЧА

Като прилагате тригонометричните функции за правоъгълни триъгълници и Питагоровата теорема, ще можете да намерите липсващите страни и острите ъгли на различни правоъгълни триъгълници.

Трябва да кликнете върху подчертаните думи или фрази, за да се свържете с уебсайтове, които ще развият допълнително знанията от урока.

С напредването на урока ще можете да прилагате знанията си за правоъгълните триъгълници в много реални ситуации и да описвате тригонометрията, като използвате наученото.

Всички ваши открития трябва да бъдат записани във вашата "Тригонометрична мисловна карта".

ПРОЦЕС & РЕСУРСИ

Този уебкуест е предназначен за провеждане в групи, но включва и много самостоятелна работа.

Преди да започнете уебкуеста, ви предлагаме да си създадете безплатен акаунт, за да отразявате ученето в MindMap. MindMap е чудесен инструмент за онлайн картографиране на мисли.

След като завършите всеки модул, ще запишете в своята "Тригонометрична мисловна карта" и ще споделите линка на учебния си дневник във вашата група.

А сега започнете своето пътешествие с MindMap!

Раздел 1: Основи

След като създадете профила си, разгледайте следните статии, за да научите основите на тригонометрията, включително история на тригонометрията, въведение, тригонометрични функции, основи, специални правоъгълни триъгълници, Питагорова теорема, решаване на правоъгълни триъгълници и упражнения. Тази информация ще ви е необходима, за да поставите основите на следващата стъпка, която ще предприемете във вашия уебкуест!:

HИстория на тригонометрията

Класическа тригонометрия

 

Проект Основи на тригонометрията

Въведение в тригонометрията

Тригонометрични функции

Основи на тригонометрията: Sin Cos Tan

Специални правоъгълни триъгълници 45-45-90, 30- 60-90

Питагорова теорема

 

Решаване на правоъгълни триъгълници

Синус и косинус на допълващи се ъгли

Тригонометрия: Решаване на правоъгълни триъгълници... Как?

 

Практическа страница

Тригонометрия - упражнение

Упражнение със синус и косинус на допълващи се ъгли

Тригонометрия - текстови задачи

Задачи, които се "нуждаят" от тригонометрия

 

Проверете способностите си

Работен лист по тригонометрия и решения

Викторина с 10 въпроса

 

Раздел 2: Приложения в реалния свят

Ресурсите по-долу ще ви дадат подробен преглед на видовете задачи от реалния свят, в които могат да се приложат тригонометричните функции на остър ъгъл. Гледайте видеоклиповете с примери и след това работете с партньорите си, за да попълните Раздел 2 на вашата мисловна карта "Тригонометрични функции".

Приложения на тригонометрията

Приложения в реалния свят

Проучване на приложенията на тригонометрията

Задачи за ъгъл на наклона

 

Тригонометрия в игри

Състезание с тригонометрични съотношения

Тригонометрия за миниголф

 

Раздел 3: Решения

Разгледайте всяко решение, посочено в източниците, и създайте своя собствена "тригонометрична задача" в MindMap.

След това трябва да споделите задачата си с членовете на вашата група.

Накрая работете в групите, за да решите задачите на другите. Проведете мозъчна атака с различни идеи за това как да ги решите!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поздравления!!! Сега сигурно се чувствате като истински майстор на тригонометричните функции, който може да се справи с всяка задача!

Оценка на учебните постижения

Ето как ще бъде оценена работата ви.

 

 

Начинаещ
1

В развитие
2

Напреднал
3

Отличен
4

Резултат

Изложение на тригонометричните функции

Изложението съдържа правилните променливи без квадратите.

Изложението съдържа правилните променливи с квадратите, но е без обяснение .

Изложението съдържа правилните променливи с квадратите, и предлага частично обяснение.

Правилно описание и пълно изложение без грешки.

 

Съставяне на задачи

Съставена е сходна задача с данни, които не отговарят на питагоровата тройка.

Съставена е сходна задача въз основа на друг сценарий, който съвпада с питагоровата тройка, но не улавя същността на сценария.

Съставена е сходна задача въз основа на друг сценарий, който съвпада с питагоровата тройка, като е уловена частично същността на сценария.

Съставена е сходна задача въз основа на друг сценарий, който съвпада с питагоровата тройка, като е уловена напълно същността на сценария.

 

Визуално представяне

Във визуалното представяне липсват измерения и данни.

Във визуалното представяне присъстват измерения, но не и данни.

Във визуалното представяне присъстват добри измерения и данни.

Във визуалното представяне присъстват отлични измерения и данни.

 

Взаимодействие с връстниците

Известно осмисляне на урока, но се наблюдава слабо взаимодействие с връстниците.

Надлежно писмено осмисляне на урока и известно взаимодействие с връстниците.

Добро изразяване на мисли за урока и активно взаимодействие с връстниците.

Отлична писмено осмисляне на урока и интерактивно споделяне на информация.

 

Обобщение/Заключение

Слабо обобщение с малко информация.

Правилно обяснение на изучаваното, но липсват важни подробности .

Добро обобщение на наученото, включително някои важни моменти

Отлично обобщение на урока, включително успехите и предизвикателствата.

 

Общо точки

5

10

15

20

 

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content