Преобразете училищното образование

чрез учене

В резултат на изпълнението на проект sCOOL-IT ще бъде създаден иновативен ИКТ базиран обучителен подход, който ще помогне на гимназиалните преподаватели да подобрят обучителните си методи чрез използване на уеб куестове.

sCOOL-IT home board

Преобразете училищното образование

чрез

учене

В резултат на изпълнението на проект sCOOL-IT ще бъде създаден иновативен ИКТ базиран обучителен подход, който ще помогне на гимназиалните преподаватели да подобрят обучителните си методи чрез използване на уеб куестове.

sCOOL-IT home board

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ

Уеб куестове за 6 училищни предмета

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management