С какви проблеми се сблъскват демокрациите през 30-те години на ХХ в? А днес?

История и културно наследство

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест е предназначен за съвместна и кооперативна работа в група (с по 4 ученици в група), като се използва интернет като основа за търсене на информация.
С тази работа вашата група ще открие как се появяват фашистките/нацистките режими през 30-те години на ХХ век и проблемите, пред които са изправени днешните демокрации. Чрез характеризиране на фашизма/нацизма може да се установи връзката, която съществува днес с увеличаването на популистките и националистическите партии в Европа.

Вашата група ще търси в интернет по гореспоменатите теми, като използва линковете в края на този уебкуест или други, които намерите и които са свързани с темата. Съвместната и кооперативната работа е от съществено значение, за да можете да подготвите окончателната презентация в Prezi. Трябва да следвате ръководството стъпка по стъпка, като провеждате учене чрез откриване, проучване в интернет, като по този начин се съсредоточавате върху работата на членовете на групата. В крайна сметка презентацията в Prezi, подготвена от групата, трябва да спазва някои правила, които са обяснени по-долу. Но преди това ето някои неща, които трябва да знаете:

ЗАДАЧА

Вашата задача е да използвате интернет за търсене на информация.

Учениците трябва да търсят информация в интернет и да подготвят презентация в Prezi, в която да обяснят характеристиките на тоталитарните режими от 30-те години на ХХ век, както и формите на реклама; защо демокрациите са се провалили; защо днес Европа е изправена пред увеличаване на избирателите на популистки/националистически партии.

Презентацията в Prezi трябва да съдържа:

 • Фашизъм / нацизъм изображения / схеми
 • Кратки фрази, обясняващи характеристиките на фашистките / нацистките режими, свързани с увеличаването на популистките / националистическите партии в парламентите на европейските страни, като по този начин се отговори на първоначалния въпрос -пробле
 • Библиография

 

Срок за изпълнение: 15 дни;

Трябва да се изпрати по електронна поща на учителя.

ПРОЦЕС

Този уебкуест трябва да се проведе в групи от по 4 ученици.

1. С какви проблеми се сблъскват демокрациите през 30-те години на ХХ век?
Потърсете в интернет информация за икономическите трудности след Първата световна война.

 

2. Коя е основната политическа последица, произтичаща от тези проблеми?
Потърсете информация в интернет за: триумфа на диктаторските политически движения.

 

3. Какви са принципите на италианския фашизъм и на германския нацизъм?
Потърсете в интернет информация за: характеристиките на фашизма/нацизма.

 

4. В опасност ли са демокрациите днес?
Потърсете информация в интернет за новини по темата; Европейски държави с парламентарно представителство на популистки/националистически партии.

 

5. Забелязали ли сте връзката между фашизма / нацизма и днешния популизъм / национализъм?
Готови сте да отговорите на проблемния въпрос. Потърсете в интернет, за да намерите отговора на горепосочения въпрос.

Някои подсказки: как се свързва кризата от 30-те години на ХХ век с настоящата световна криза; има връзка между фашизма / нацизма и днешните популистки / националистически партии.

 

6. Подгответе групова презентация в Prezi, като вземете предвид всички придобити знания и отговорите на проблемния въпрос.
Не забравяйте да поставите библиографията на използваните източници за провеждане на проучването.

 

7. Един от членовете на групата трябва да изпрати на учителя извършената работа по предварително посочения от учителя график (15 дни).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тъй като уебкуеста е проведен в работна група, при спазване на духа на сътрудничество и съвместна работа, с акцент върху ученето на учениците, те трябва да се замислят върху:

 • работата, разработена от всеки член на групата
 • спазването на предварително поставените задачи и срокове
 • зачитане на идеите на другите членове на групата
 • спазването на правилата за работа в групата
 • критичен дух
 • творчество
 • изследователски капацитет
 • автономност
 • правилно и ефективно предаване на научни знания
 • използване на електронни инструменти
 • как използването на интернет улеснява обучението

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content