Met welke problemen hadden democratieën te maken rond 1930? Is dat tegenwoordig nog steeds zo?

Geschiedenis en cultureel erfgoed

INLEIDING

Deze WebQuest bevordert het (samen)werken in groepen (4 leerlingen per groep), waarbij het Internet gebruiken als basis voor de zoektocht naar kennis.
Door deze zoektocht zal jouw groep ontdekken hoe fascistische (Nazi) regimes opdoken in de dertiger jaren van de vorige eeuw en van de problemen waarmee de hedendaagse democratieën te maken hebben. Met kennis van het fascisme/de nazi-ideologie, kunnen we relaties vaststellen met de opkomst van het populisme van nationalistische partijen in Europa.

Je gaat met jouw groepje op het Internet zoeken naar de onderwerpen die hierboven genoemd zijn; je kunt gebruik maken van de links die aan het eind van deze WebQuest staan, of andere bronnen die jezelf vindt en die iets zeggen over dit onderwerp. Samenwerken in een groep is van groot belang bij het maken van de eindpresentatie in Prezi. Je de gids stap voor stap volgen en je leert door de te ontdekken, door te zoeken op het Internet, en goed te kijken naar het werk dat anderen in de groep doen. De eindpresentatie in Prezi, wordt gemaakt door de hele groep en moet aan enkele voorwaarden voldoen, die verderop worden uitgelegd. Maar eerst behandelen we enkele zaken die je moet weten:

TAAK

Jouw taak bestaat uit het gebruik van Internet om informatie te zoeken.

Je gaat zoeken Internet om een presentatie in Prezi te maken, waarin de kenmerken van de totalitaire regimes (dictaturen) van de dertiger jaren van de vorige eeuw worden uitgelegd met aandacht voor de propaganda, waarom democratieën tekortschoten en waarom het Europa van nu te maken heeft met een toename van het aantal stemmers op populistische of nationalistische partijen.

De presentatie in Prezi moet bevatten:

 

 • Fascisme/Nazisme: afbeeldingen en schematische weergaven;
 • Korte zinnen om de kenmerken van fascistische en naziregimes te tonen en het verband met de toename van populistische en nationalistische partijen in de parlementen van Europese landen. Daarmee geef je antwoord op de vraag of het probleem dat aan begin is genoemd;
 • Bibliografie;

 

Tijd om aan de opdracht te werken: 15 dagen;

Het resultaat moet naar de leraar gestuurd worden.

PROCES

 1. Deze Webquest moet uitgevoerd worden in groepjes van 4 leerlingen.
 2. Met welke problemen hadden democratieën te maken in de jaren dertig (vorige eeuw) Zoek op het Internet naar de economische problemen die speelden na de eerste wereldoorlog
 3. Wat is het belangrijkste politieke gevolg van deze problemen?
  Zoek op get Internet naar informatie over de zege van dictatoriale politieke bewegingen
 4. Wat waren de uitgangspunten van het Italiaanse fascisme en het Duitse Nazisme?
  Zoek op get Internet naar informatie over kenmerken van het fascisme en nazisme.
 5. Zijn democratieën in gevaar in onze tijd?
  Je bent klaar om de kernvraag te beantwoorden. Zoek op get Internet naar informatie die antwoord op de eerder gestelde vraag.

  Enkele aanwijzingen: breng de crisis van de jaren dertig (vorige eeuw) in verband met de huidige wereldcrisis; er is een verband tussen het fascisme/nazisme en de huidige populistische en nationalistische partijen.

 6. Maak met de groep een presentatie in Prezi op basis van alle verzamelde kennis en beantwoord de centrale vraag.
  Denk eraan dat je de bibliografie van jouw bronnen voor het onderzoek opneemt.
 7. 7. Een lid van de groep stuurt het vervaardigde werk naar de leraar en, zoals gezegd: binnen 15 dagen nadat je aan de opdracht bent begonnen

CONCLUSIE

Aangezien de WebQuest is uitgevoerd door middel van groepswerk, waarin samenwerking en onderlinge afstemming (gericht op zelf leren) van het grootste belang is, moeten de leerlingen volgende aspecten beoordelen:

 1. Het werk dat door ieder lid van de groep is gedaan;
 2. Overeenstemming met de taken en deadlines die vooraf zijn vastgesteld;
 3. respect voor de ideeën van anderen in de groep;
 4. respect voor de regels binnen de werkgroep;
 5. Kritische houding;
 6. Creativiteit;
 7. Onderzoekvaardigheden;
 8. Zelfstandigheid;
 9. Het correct en duidelijk overbrengen van wetenschappelijke kennis;
 10. Het gebruik van digitale hulpmiddelen;
 11. In welke bevorderde het gebruik van Internet het leerproces?
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content