Религия, разнообразие и толерантност

История и културно наследство

ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да започнем:

Уебкуестът представлява откривателска обиколка, в която ученикът е свой собствен водач! Вие решавате къде да отидете, за да намерите резултати. Често пъти намирането на повече от един отговор е добре!

този уебкуест ще разгледаме темата за религията и толерантността. Сигурно сте забелязали, че през последните години терористичните нападения се извършват в резултат на религиозна нетърпимост и омраза. Виждали сме примери по телевизията или сме чели за това в интернет базираните новинарски медии или в класическите вестници.

Някои хора твърдят, че тероризмът, основан на религията, ще оказва сериозно влияние върху ежедневието в Европа и на други места през следващите години. Така беше, когато ИДИЛ беше основен политически и военен фактор в Близкия изток. Фундаменталистките изказвания и насилието срещу хора с различни убеждения или виждане за света бяха на преден план. Политици и църковни лидери казват, че това явление няма да изчезне лесно: може да се наложи да живеем с него десетилетия или по-дълго. Противно на това има хора, които насърчават религиозната толерантност, взаимното разбирателство и сътрудничеството между лидерите на различните религии. Те създават движения, стремящи се към мирно съвместно съществуване между различните религиозни групи, и заявяват, че никоя религия или вярване не заслужава по-висок статут от друга.

ЗАДАЧА

този уебкуест ще изследвате аспектите на религиозната нетърпимост и съвместното съществуване; търсенето ще ви отведе назад в историята, за да придобиете основни познания: до най-ранните времена в човешката история и до различни части на света. Ще разберете кои са били участниците в тези действия и как тези събития могат да окажат влияние върху обществото ни и днес. Това ще ви помогне да разберете действията на религиозна нетърпимост, които се случват днес - факт, който се признава от влиятелни политици и религиозни лидери по целия свят.

ПРОЦЕС

Тази задача може да звучи просто и лесно, но ще трябва да проучите много ранни периоди от човешката история, документирани много преди началото на християнската ера. Трябва да потърсите следи от първото известно разделение на религиите и потискането на вярванията на малцинствата.

Ще започнем с една подготвителна задача, тъй като трябва да знаем за какво става дума:

Какво е ‘религия’:кога наричаме един човек религиозен? Какво прави или мисли той/тя? Изложете мнението си "на пръв поглед", след което ще проучите фактите.

Следващата ви задача е да потърсите цивилизациите, в които са започнали първите сблъсъци между религиите.

 1. Кой е най-старият случай на конфликт на религии, който можете да откриете? Кога се е случило това? Кой е участвал? Често срещани ли са били подобни конфликти по онова време?
 2. Диаспората е термин, който често се използва, за да се опише потискането на определена религия. Това е гръцка дума, която буквално означава: "разпръсквам". Потърсете информация за диаспората: тя засяга конкретна религиозна група, така че кои са те и защо са били разглеждани като врагове или хора, които заслужават да бъдат потискани? Къде е довела диаспората тези хора: можете ли да назовете някои държави (не континентите, както е посочено на картинката?

Source:https://images.app.goo.gl/PvkVSyU7XfLWodTYA

 1. Вземете една от страните, които сте открили, и дайте подробности за положението на разпръснатите хора в тази страна. Опишете развитието и промените в тяхното положение или статус.
 2. Съществува и процес, наречен "африканска диаспора". Това означава ли разпръскване на хора в резултат на религиозно потисничество?
  Погледнете изображението по-долу. Напомня ли ви на нещо?

Source:https://www.yukonyouth.com/the-african-diaspora-what-is-it/

 1. През вековете в Азия са властвали различни религии. Изповядващите тези вярвания понякога са имали своите конфликти. Потърсете примери в Индия или Китай и опишете един от тях.
 1. Римската цивилизация изглежда не е била много креативна по отношение на боговете, които е почитала: всички богове са били просто копирани от гръцката религия. Посочете поне пет важни гръцки богове и техните еквиваленти в римската държава. Тези богове представляват различни аспекти на живота. Посочихте пет бога, а сега кажете за какво се застъпват те.


Source: https://mypodgrieksemythologie.jouwweb.nl/goden/zeus

 1. В една от северно-западноевропейските религии разпределението на ролите между боговете приличало малко на гръцко-римската им версия. Посочете имената на пет германски (тевтонски) богове и обяснете тяхната функция. Какво се казвало в германското вярване за умиращите хора: какво ще се случи с тях? Назовете скандинавския народ, който пренесъл германската религия в цяла Европа на места, до които тя не е достигала преди.[i].
 2. В по-късните векове християнската църква се превръща в преобладаваща религиозна организация в цяла Европа, което скоро води до жестоки конфликти с други експанзивни религии, като тази на маврите в Испания. Каква е била религиозната вяра на маврите? Кой се бори за прекратяване на тяхното присъствие в Испания?
 3. През ранното Средновековие една известна история разказва за решителна борба срещу маврите; тя е замислена като своеобразен доклад. Карл Велики играе важна роля, но звездата на битката е един рицар на име Роланд. Потърсете неговата история и я обобщете със свои думи. Ето и историята в песен. Можете да я използвате за обобщението.
 4. Няколко века след Карл Велики католическата църква е още по-могъща в Западна Европа и насочва вниманието си към Близкия изток: Израел е смятан за люлка на християнската вяра, но е превзет от ислямски владетели. Папа Урбан II става силен протагонист на движението за изпращане на армия в Обетованата земя, която да завладее Йерусалим и да прогони мюсюлманите.
  През коя година започва първият кръстоносен поход; всъщност можете да посочите 2 следващи години, тъй като армията на земеделците започва по-рано от армията на рицарите. Едната армия стигнала до Йерусалим, а другата - не. Разкажете какво се е случило.
 5. Един благородник, чието име се отнася до белгийски град, става първият крал на Светите земи, включително Йерусалим. Това царство продължило 90 години Кой е този белгийски рицар и колко дълго се е радвал на победата си?
 6. Колко кръстоносни похода е имало? Кога е бил последният и какво се е случило след края му?

Source:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Urban_II_Illustration.jpg

The last crusader.
 Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6052935

 

 

[i]The Vikings: they conquered land around the Mediterranean Sea (Sicily) and Travelled even as far as the Black Sea and the Russian mainland to settle there.

В западноевропейската цивилизация има някои мрачни периоди, когато насилието срещу хора с различна вяра е било нещо съвсем нормално. Наказанието на еретиците и невярващите можело да стигне до екзекуции, някои от които били изключително жестоки. Процедурите по разследване често са включвали мъчения за толкова дълго време, че заподозрените са признавали; не защото са били виновни, а защото не са могли повече да издържат на мъченията и са признавали, за да умрат. В други случаи те получавали финансови санкции или били принуждавани да напуснат страната. Ще разгледаме някои примери.

 1. Римската империя: преследване на християните..
  Само няколко години след разпятието на Исус Христос новата християнска вяра достига до Рим, столицата на империята. Смята се, че император Нерон е наредил жестоки преследвания и наказания на християните. Фактите и тълкуванията все още са предмет на дискусии между учените, но много християни днес вярват, че техните събратя в древността са били екзекутирани, само защото са били християни. Особено лоша слава има Нерон: той щял да нареди най-жестоките форми на смъртно наказание.

Според тези разкази един християнски водач, дошъл в Рим, е бил една от първите жертви на тези гонения. Той е бил водещ апостол и е смятан за първия папа: как се казва и какво се е случило с него?

Abraham Janssens van Nuyssen: Nero (1620)
Source: https://www.wikiwand.com/nl/Nero

 1. Инквизиция: прогонване на сефарадските евреи от Португалия в Холандия

Евреите също са обект на испано-португалската инквизиция, много от тях бягат в младата Нидерландска република, известна със своята свобода на религията: "Амстердам става една от най-предпочитаните дестинации за сефарадските евреи.

Тъй като много от бежанците са търговци, Амстердам извлича големи ползи от тяхното пристигане. Много евреи подкрепят Оранжевия дом и в замяна са защитени от "Stadhouder". Миграцията към други места, различни от Амстердам, им позволява да изградят силна международна търговска мрежа (като Бразилия). Евреите са сред основателите на Западноиндийската компания в Холандската република. Техните делови и семейни връзки спомагат за установяването на търговски връзки с Леванта (Близкия изток) и Мароко: сефарадските евреи имигранти са движеща сила за Холандския златен век. (Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Sephardic_Jews_in_the_Netherlands)

В Уикипедия можете да намерите и тази страница:https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Golden_Age#Migration_of_skilled_workers_to_the_Dutch_Republic

Потърсете я и разкажете колкото можете повече за влиянието на евреите върху Златния век в Холандия.

  1. Потърсете я и разкажете колкото можете повече за влиянието на евреите върху Златния век в Холандия.
  2. А сега същото за недостатъците, свързани с приемането на имигранти в дадена страна.

 1. Инквизиция: преследване на еретици, вещици и грешници: Римската инквизиция
  Римската инквизиция е инициатива, ръководена от църковни институции, която възниква в Испания и скоро се разпространява в редица европейски страни. Целта е била да се открият, разпитат и накажат хората, които не са се придържали към "истинската (римокатолическата) вяра". Потърсете информация за инквизицията и отговорете (самостоятелно или с екипа си) на следните въпроси:
  1. Кога приблизително е приключила Инквизицията? Възможно е да откриете различни години, споменати за различните държави. Съобщете тези години и държавите, за които се отнасят.
  2. Съществуват различни видове инквизиция с различни имена (като испанската): направете списък на тези разновидности на инквизицията и посочете конкретните им цели или областите, в които са действали. Трябва да се опитате да съставите и хронология за периода, през който тези инквизиции са били активни. Подобно на:
   • Започнете от (година) в (държава или област)
   • за постигане на (цел),
   • най-активният или успешен период (от .. до ..)
   • край на инициативата (година).
  3. Очакван брой на разпитаните, осъдените или екзекутираните лица.
 2. Какво си мислите, когато видите тези факти и числа? Обсъдете го във вашата група или запишете основните линии на това, което групата е изразила.
 3. Някои разновидности на инквизицията са били насочени особено към малцинствата, като евреите в Европа. Посочете поне две други групи или малцинства, които са били обект на посегателство повече от другите в историята на инквизициите. Забележка: Инквизицията е действала и в колониите: всяка европейска държава с колония е разпространила инквизицията в тези отвъдморски райони, като Северна и Южна Америка, Африка, Асизи и т.н.
 4. Разгледайте картинката вдясно: разкажете възможно най-точно и пълно каква сцена е показана тук. Къде вероятно се е случило това и защо? Дамата на снимката е Мариана де Карвахал; защо тя би била екзекутирана по време на Инквизицията?

Source: https://jwa.org/media/mariana-carvajal

Нека да проучим някои от най-важните и скорошни случаи на конфликти между религиите: възприеманата нетърпимост на ислямската вяра към други религии, особено към християнството.

 1. Има ли конкретна причина за враждебността между ислямските и християнските вярващи, за която се сещате?[i]?
 2. Въпреки че в много западни цивилизации (Европа, двете Америки, Австралия) изповядването на дадена религия е свободен избор на хората, в някои страни в конституцията им е посочена държавна религия. Посочете поне пет държави по света, в които има държавна религия.
 3. Религиите невинаги са свързани с националната конституция, също така преобладаващите групи могат да гарантират, че тяхната религия е преобладаваща в обществото, без да поставят законови ограничения за другите религии. Можете ли да се сетите за държава, в която случаят е такъв?[ii]
 4. Някои държави са повече или по-малко категорично против всякаква религия изобщо, въпреки че може да толерират практикуването на тези религии от хората. В такива случаи държавата следва и популяризира дадена догма или учението на определени (предишни) лидери и философи. Тяхната позиция може да се обобщи по следния начин: "Die Religion ... ist das Opium des Volkes" Кой и кога е казал това? Какво означава това? Коя политическа и социално-икономическа система или форма на управление е свързана с това твърдение или се основава на него? Посочете някои държави, които имат тази специфична политическа и социално-икономическа система. Изберете една от тези държави: потиска ли тя религиозната свобода или я насърчава?
 5. Няколко религиозни фундаменталистки групи с крайни мнения за други религиозни вярвания, различни от техните собствени, са активни днес или са били такива неотдавна. Посочете пет от тях (поне една в САЩ), мястото им на произход или мястото, където са най-активни сега. По какво тяхната специфична религия се различава от другите и какво ги прави фундаменталистки или екстремистки движения?

 

[i]Conflicts between Islam and Christianity go back to the days that Spain was conquered by the Moors. Ever since, even in times of peaceful co-existence, there was always an underlying mistrust or envy and it led regularly to conflicts. But this observation offers no explanation of how it started.

[ii]Israel would qualify for this, because of the dominant status of the Jews in this country. Some even say that the Palestinian Islamic part of the population lives under severe oppression; some people call that oppression a new form of Apartheid (that was predominant decades ago in South Africa).

Източници:

Всички ваши източници могат да бъдат интернет: уебсайтове, социални медии, Уикипедия и всякакви други онлайн места, където се съхранява подходяща информация. Можете обаче да използвате и информация на хартиен носител: вестници, книги и документи в местната или училищната библиотека или където и да ги намерите. Не забравяйте да проверявате източниците си: особено новинарските медии могат да публикуват "оцветена" информация, която е угодна на собствениците и рекламодателите. Същото важи и за други медии: някои от тях са пристрастни поради личните предпочитания на авторите/журналистите: те може да фаворизират някоя личност (актьор, музикант, спортен герой) и да са склонни да изберат нейната страна, когато има конфликт на интереси. Какъвто и да е източникът на информация, споменете го. Не е необходимо да сте обективни, въпреки че това би било високо оценено. Всичко, което казвате, е нормално, ако мотивите ви и доказателствата, които използвате, са прозрачни. Другите хора трябва да могат да проверят изводите ви. Това е основното правило в науката: данните и аргументите трябва да са прозрачни.

Заключение

Какво научихте за религията? И какво за (не)толерантността? Промени ли този уебкуест представите ви за религията и толерантността и за важността на тези въпроси? Кои исторически факти наистина ви изненадаха?

Уебкуестът помогна ли ви да промените себе си: начина, по който ще мислите и ще действате в бъдеще?

След като работите по тези задачи: какви знания или мнения ще вземете със себе си? Какво мислите за насилието, основано на религията?

Споделяте ли притесненията за религиозната нетърпимост в нашето общество?

 

Заключение

Таблицата по-долу показва как учителят ще оцени резултатите от работата ви. Съветваме ви да седнете заедно (вие или вашата група с учителя) и да преминете през забележките, които са направени по време на оценяването. Съвместното оценяване може да се извърши и в цялата класна стая, при условие че целият клас е работил по един и същ уебкуест.

 

Начинаещ

Добро начало

Добро ниво

Отлично

Задание 1: дефиниция и история на религиозната нетолерантност


Отговори на въпросите

макс. ... точки

Изглеждаше така, сякаш почти не сте работили по въпросите

Предоставихте твърде малко исторически данни с малко коментари, за да покажете как е започнала нетърпимостта между религиите. Ако хората не знаеха за религиозната нетолерантност, нямаше да научат много от отговорите ви

Поработихте малко върху събирането на информация, но явно не сте научили много за това как е започнала нетърпимостта между религиите, въпреки че в интернет е налична много информация. Това е начало, но можете да се подобрите, като се стремите към по-пълни отговори.

Работили сте доста усърдно върху събирането на информация и явно знаете много за това как е започнала религиозната нетолерантност и значимостта й в обществен план. Добре сте използвали интернет. Това беше много добро начало, но все още можете да подобрите информацията, която давате

Работата ви е прекрасен пример за събиране и представяне на информация и очевидно знаете как да използвате различни медии, като например интернет, като източник на информация. Това е близо до съвършенството: трудно е да се види как бихте могли да подобрите работата си

Задание 2: религиозните конфликти през вековете

Отговори на въпросите

макс. ... точки

Изглеждаше, че не си положил много усилия: не си посочил почти никакви основателни причини, поради които са възникнали религиозните конфликти. Освен това не говорихте много за различните религии и техните основни характеристики, въпреки че фактите са достъпни в интернет.

Положихте добри усилия: успяхте да дадете поне няколко причини защо са възникнали религиозните конфликти. Успяхте да намерите информация за различните религии и техните основни характеристики. Това е начало, но все още можете да се подобрите.

Работихте доста усърдно върху събирането на информация и успяхте да обясните защо са възникнали религиозните конфликти. Освен това сте написали добре за религиите и техните основни характеристики: много добро начало.

Работата ви е прекрасен пример за представяне на сложните данни, които сте получили от различни източници. Обяснили сте връзките и конфликтите между различните религии и техните основни характеристики. Това е близо до съвършенството!

Задание 3: ефектите от религиозните преследвания

Отговори на въпросите и аргументация

макс. ... точки

Аргументацията по отношение на преследването на еретиците или на хората, изповядващи различна религия, не е последователна; почти не познавате основните преследващи лица, жертвите и какво им се е случило. Съмнително е, че сте наясно със значението на преследването.

Аргументацията относно преследването на еретиците или на хората, изповядващи различна религия, не показва особена последователност, просто възпроизвеждате твърдения, но поне сте успели да ги намерите. Това е едно начало, отворено за по-нататъшно усъвършенстване.

Аргументацията относно преследването на еретиците или на хората, изповядващи различна религия, показа, че сте намерили информация и сте я представили добре. Показахте добро разбиране на различните аспекти на расизма днес. Това е добро начало, но е възможно подобрение

Аргументацията относно преследването на еретиците или на хората, изповядващи различна религия, е последователна и пълна. Намерили сте много подходящи данни и твърдения. Представихте ясно в какво се състои религиозното преследване. Това е близко до съвършенството.

Задание 4: религиозната нетолерантност и насилието между религиите днес

Отговори на въпросите и аргументация

макс. ... точки

Фактите относно религиозната нетолерантност между хора от различни религии не бяха представени ясно; почти не познавате главните участници в конфликтите и за какво са конфликтите. Съмнително е, че сте наясно какво се случва в света около вас.

Фактите относно религиозната нетолерантност между хора от различни религии биха могли да бъдат представени по-добре; посочихте главните действащи лица в конфликтите и за какво става въпрос. Вие възпроизведохте твърдения, но поне успяхте да ги намерите. Това е начало, отворено за по-нататъшно подобрение.

Фактите относно съвременната религиозна нетолерантност между хора от различни религии показаха, че сте намерили най-подходящата информация и я представихте добре. Вие демонстрирахте добро разбиране на религиозната нетолерантност днес. Това е добро начало, но е възможно подобрение

Разказахте последователна и почти пълна история за съвременната религиозна нетолерантност между хората от различни религии. Вие представихте изключително релевантни данни и твърдения, които ясно показват какво представлява религиозната нетолерантност в наши дни. Близо е до съвършенството.

Вашият доклад:

 

аргументация на личните ви постижения

 

макс. .. точки

 

Аргументацията, свързана с личните ви резултати и постижения, не е съвсем конкретна и се състои от прости и несвързани твърдения. Съществува основателно съмнение, че сте научили много.

Аргументацията, свързана с личните ви резултати и постижения, е лишена от солидна последователност. Поне сте успели да посочите няколко аргумента. Това е начало, готово за усъвършенстване.

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е добре съгласувана. Посочихте няколко неща, които сте научили, и какво означават те за вас. Това е добро начало!

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е пълна. Успяхте да посочите ясно какво сте научили - за темата и за себе си! Точно това искахме да видим да се случва.

Инструкция на учителя

Този уебкуест е подходящ за работа в клас на малки групи или за работа в отдалечени онлайн образователни среди, където учениците работят индивидуално или отново в групи. В последния случай те ще трябва да използват съвременни средства за комуникация като уебконференции (Skype, Zoom), за да си сътрудничат ефективно. В случай на дистанционно, онлайн обучение напредъкът в този доста дълъг уебкуест, както и процесът на оценяване се нуждаят от допълнително внимание и грижа. Без съмнение ще е необходима онлайн комуникация между учителя и ученика(ците), за да се изяснят някои въпроси; също така учителите трябва да са наясно с възможното забавяне, когато учениците не разбират дадена задача и спират да работят.

Въведението е единствената информация, с която онлайн учениците ще разполагат, когато започнат своя уебкуест, но историческата ориентация на първия въпрос ще ги отведе направо до определена информация, която допълнително изяснява темата. В класната стая учителят може да въведе темите за религиозната нетолерантност и конфликтите/войните между различните религиозни групи по какъвто начин пожелае, а задачите за учениците ще останат същите.

Не всички въпроси и задачи ще доведат до ясни и абсолютно верни отговори. В някои случаи учениците ще намерят различна информация в зависимост от източниците, които са използвали, а в други случаи от учениците се иска да формулират своето мнение. Сравняването на отговорите, дадени от учениците в класната стая или онлайн (чрез уебконференция), както и обсъждането на мненията, дадени от учениците, е важна част от оценката на този уебкуест

Добре е учениците да са наясно с дискусията за различните религии и религиозната нетолерантност, без значение дали това е проблем, който се наблюдава в непосредственото им обкръжение. За някои от тях този уебкуест може да бъде началото на развиване на собствено мнение, например учениците могат да започнат да разсъждават защо религиозните хора изобщо имат конфликти помежду си.

Някои от бележките под линия имат за цел да помогнат на учащите да намерят отговорите, но няколко от тях издават резултатите от търсенето, което учащите ще трябва да направят: да са предназначени да подпомагат учителя, а не ученика. Не забравяйте да махнете тези бележки под линия, преди да дадете този уебкуест на вашите обучаеми.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content