От робството до движението "Животът на чернокожите е от значение” (Black Lives Matter)

История и културно наследство

ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да започнем:

Уебкуестът представлява откривателска обиколка, в която ученикът е свой собствен водач! Вие решавате къде да отидете, за да намерите резултати. Често пъти намирането на повече от един отговор е добре!

В този уебкуест ще разгледаме феномена на робството, за който сигурно сте чували или чели. Някои казват, че последиците от робството все още оказват огромно влияние върху ежедневието на цветнокожите и днес ефектите са все още видими. Политици и радетели за социална промяна казват, че трябва да признаем и активно да се занимаваме с робството, за да се справим с дискриминацията и свързаните с нея проблеми. Техните опоненти твърдят (наред с други неща), че тези проблеми са причинени от имигрантите, които идват в Западна Европа и САЩ, без да се интегрират. Според тях етническите и религиозните различия се засилват от това, че хората се придържат към първоначалната си култура, без да се опитват да се интегрират в обществото, което са избрали. Все пак социалните активисти посочват робството през предишните векове като основна причина за дискриминацията днес. Робството официално е съществувало и през XIX в: в някои европейски страни и САЩ то е премахнато едва преди век и половина. САЩ обявяват робите за свободни през 1865г., като за целта се води жестока Гражданска война. Британската империя прекратява робството по-рано, през 1833г.; Франция премахва робството през 1848г. Нидерландия прави същото през 1860г. (Индонезия) и през 1863 г. (Суринам, както и Нидерландските Антили).

 

Кратка историческа справка

Кога започва робството? Каква е ползата за робовладелеца и за роба? Следващите редове са част от законодателство, което е било написано много отдавна: "Когато робът каже на господаря си: "Ти не си мой господар", той ще бъде наказан с отрязване на едното ухо

Това е текст от Кодекса (Книга на законите) на цар Хамурапи в древен Вавилон[1].

Кодексът е изсечен на камък 18 века преди Христа (това е преди почти 4000 години!). Те принадлежат към най-старите писмени текстове, които познаваме. Робството е съществувало още тогава, а вероятно и много по-рано.

Разгледайте изображението вдясно горе и се запитайте: какво се случва там и кога може да е било това? Това не е задача; тя има за цел да ви помогне да се запознаете с древните корени на робството, така че опитайте и обсъдете изображението в групата си (без да правите проучвания!): просто си кажете какво виждате.

 

[1]   Източник на английски език: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi

Източник на нидерландски език: https://reportersonline.nl/slavernij-is-veel-ouder-omvangrijker-en-actueler-dan-we-denken

ЗАДАЧА

В този уебкуест ще изследвате няколко аспекта на робството и расизма; търсенето ще ви отведе до най-ранните времена в човешката история и до различни части на света. Искаме да знаете за някои неща от миналото, но трябва да научите и кои са били участниците в тези действия и как тези събития могат да окажат влияние върху обществото ни и днес. Това ще ви помогне да разберете расизма, какъвто се проявява днес - факт, признат от влиятелни политици във високоразвитите страни. Искаме също така да имате собствено мнение по въпроси, свързани с расизма, като ксенофобията, превъзходството на бялата раса и движението "Животът на чернокожите е от значение” (Black Lives Matter). Но може би вече имате мнение по тези въпроси. Любопитно ни е дали идеите ви ще бъдат същите след този уебкуест. Приятна откривателска обиколка!

ПРОЦЕС

Разберете произхода, мащаба и последиците от робството.

Тази задача може да звучи проста и лесна, но ще трябва да проучите най-старите и отчасти непознати периоди в човешката история, преминавайки през десетки векове. Може да се наложи да си разпределите задачите в групата, за да откриете широкия исторически контекст, който е определил произхода на робството.

Започваме с подготвителна задача, тъй като трябва да знаем за какво говорим:

 1. Дайте определение на понятието "роб": коя е основната характеристика на човек, който е роб?

 

Следващата ви задача е да потърсите културите или цивилизациите, в които е възникнало робството:

 1. В коя култура можете да откриете най-старите форми на робство на земята? Кога се е появило то? На кого е било позволено или кой е имал право да има роби? Било ли е разпространено робството в това общество или култура?
 2. Някой може да твърди, че дължим големи постижения на робството, като например пирамидите, които хората започнали да строят в началото на древната цивилизация на Египет. Кой е бил отговорен за построяването на пирамидите, Сфинкса и други гигантски паметници? Защо са ги построили, като се има предвид, че това е било толкова голямо усилие?
 3. В религиозни текстове като Библията и Корана също се споменава за робство. В Стария завет има известен епизод, в който робите по чудо се спасяват от пленничеството си в Египет. Разкажете тази история със свои думи и обяснете защо тези хора са били роби. Изразява ли Библията присъда за робството? Смята ли се то за нормално, осъжда ли се, или нито едно от двете? Опитайте се да откриете и каква позиция заема Коранът по този въпрос.

Когато не виждате робство в обкръжението си, може да ви се струва странно, че хората са имали роби. В предишните векове това изобщо не е било странно. Дори във високоцивилизовани страни, като тази в Европа, робството дълго време се е смятало за нормално и оправдано.

 

 1. Очевидно е, че робството е носело ползи за тези, които са притежавали роби. Какво са правили робите за своите собственици? Обобщете ползите за собствениците на роби, колкото можете да се сетите.
 2. Съгласявали ли са се робите със статута си? Каква е потенциалната им полза? Смятате ли, че някои хора може да са се съгласили доброволно да бъдат роби?
 3. Отделен бизнес е пряко свързан с робството: ловът и търговията с роби. Какъв е той? Обяснете обявлението вдясно:
 4. Намерете исторически примери за лов на роби и търговия с тях. Кога е въведена тази "сфера на дейност" и от какви хора?
 5. В новините можете да намерите различни примери за съвременно робство. Изберете един от тях и обяснете как функционира той. Както знаете, не можете да си купите роби в супермаркета, не можете да ги продадете на публичен търг, така че как съвременните робовладелци се сдобиват с роби и за каква цел или бизнес ги искат?
 6. През предишните векове ловът и търговията с роби са били изгодни за европейските държави и компании. Опишете как е протичало това и се опитайте да разберете по какъв начин сегашните държави - членки на ЕС, са участвали в търговията с роби.
 7. По-долу виждате снимка на това, което се нарича "триъгълна търговия". Разгледайте я добре, анализирайте елементите на триъгълника и обяснете значението му .

Източник: slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/1971

 

By SimonP at en.wikipedia – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2547506

 

 1. Ловът на роби и търговията с тях са били грозен бизнес по много причини. Следващата снимка и обяснение показват как се е извършвало транспортирането на роби през моретата. Това се е случвало преди изобретяването на двигателя с вътрешно горене, използващ гориво: корабите е трябвало да плават до другата страна на Атлантическия океан и това пътуване е отнемало седмици или дори месеци. Използвайте изображенията и текстовете и запишете какво виждате.

Преминаване на плавателните съдове: условията за робите са били ужасяващи; те са издържали месеци наред в морето, където са били подложени на физически и психически тормоз. Мъжете са били оковани в тесни пространства с железа за крака и средно 304 души са се качвали на борда на всяко плаване, а 265 са слизали.

 

Този отпечатък от 1791 г. на схемата на робския кораб "Брукс" е изображение от кампанията за премахване на трансатлантическата търговия с роби във Великобритания. Публикуването на изображението за първи път предоставя на обществеността представяне на условията на борда на робските кораби.

 

Източник: https://graphics.reuters.com/AFRICA-SLAVERY-SHIPS/0100B0CV0SB/index.html

 

 1. Продължаваме със същите снимки; обяснението гласи: "304 души се качват на всяко пътуване, а 265 слизат". Изглежда, че 39 души не са отчетени; какво се е случило с тях и как е възможно това
 2. Хората, които са били против робството, са се наричали аболиционисти. Какво означава тази дума?
 3. Робството, аболиционизмът и лозунгът "всички хора са равни" са основни елементи, довели до Гражданската война в Съединените американски щати (1861 г.), в която Съюзът се бори срещу Конфедерацията. Обяснете какво се случва и как завършва тя.
 4. Знамето и други символи на Конфедерацията все още играят роля в дискусията за расизма в САЩ днес. Опитайте се да разберете как се случва това и разкажете историята, която стои зад него.
 5. Има ли европейска държава, в която никога не е имало робство и в която хората никога не са участвали в дейности, свързани с робството?

Според някои хора в днешно време се случват много неща, които са свързани с робството.

 1. Организацията на обединените нации неведнъж е изразявала възражения срещу типичния холандски феномен на Черния Пит (Zwarte Piet). Тази фигура е популярна сред традиционно ориентираните хора и може би има някаква връзка с традицията на blackface в САЩ, Канада и Англия. Обяснете какво представлява тя и защо чернокожите хора могат да се чувстват обидени от Черния Пит.
 2. Вашето лично мнение: какво мислите: трябва ли да се промени външният вид (и името) на Черния Пит, така че цветнокожите хора да не се чувстват повече обидени, или традицията трябва да надделее
 3. Сравнете дискусията за външния вид и други характеристики на Черния Пит (например, че не е толкова умен) с дискусията за използването на знамето на Конфедерацията в САЩ по време на фестивали и други публични събития (като сериите състезания Nascar). Виждате ли паралели?
 4. Съществува явление, което е пряко свързано с расизма: етническото профилиране. В една статия на NLTimes се разказва как холандският рапър Тайфун става обект на етническо профилиране: https://nltimes.nl/2016/06/06/police-racial-profiling-overwhelmingly-approved-dutch-public

 

Door Serge Ligtenberg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46606879

 

 1. Смятате ли, че Тайфун има право тук?
 2. Расизмът присъства в новините, особено в САЩ, и напоследък е по-важна тема, отколкото преди няколко години. Какво предизвика възраждането на расизма в ежедневните ни новини?
 3. Кой е Колин Каперник и как стана известен по целия свят? Какво представлява движението "Животът на чернокожите е от значение" (BLM), какво се опитват да постигнат активистите на BLM? Как Колин Каперник е свързан с BLM?
 4. Посочете последните жертви на полицейско насилие с фатален край в САЩ, независимо дали това насилие от страна на полицията е било оправдано или не. Изберете един от тези случаи и го опишете подробно.
 5. Една добре позната форма на расизъм се нарича апартейд, всъщност тя отива няколко стъпки по-напред, защото апартейдът е институционализирана форма на расизъм: сегрегацията на различните човешки раси и потискането на цветнокожите са част от законодателството. В коя държава апартейдът е интегриран в политическата и социално-икономическата система? Кога и от кого официално е сложен край на апартейда?
 6. Някои хора твърдят, че апартейдът все още съществува в друго съвременно общество; в кое от тях[1]? Обяснете причините за това твърдение. Вашето мнение: съгласни ли сте, че тази държава използва форма на апартейд
 7. Имало ли е фатално полицейско насилие срещу някой от малцинствена група във вашата страна през последните 25 години[2]? Какво се е случило със замесените полицейски служители?
 8. Забелязвали ли сте или ставали ли сте свидетели на прояви на расизъм във вашето обкръжение? Ако е така, разкажете историята или намерете такава в новинарските медии и обсъдете със съотборниците си какво означава тя за вас. Шокирани ли сте, изненадани ли сте или това няма значение за вас?

 

[1] Israël: https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_the_apartheid_analogy

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Mitch_Henriquez#cite_note-15. More data for the Netherlands on: https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/racisme/welke-george-floyds-kent-nederland/

ИЗТОЧНИЦИ

Всички ваши източници могат да бъдат интернет: уебсайтове, социални медии, Уикипедия и всякакви други онлайн места, където се съхранява подходяща информация. Можете обаче да използвате и информация на хартиен носител: вестници, книги и документи в местната или училищната библиотека или където и да ги намерите.

Не забравяйте да проверявате източниците си: особено новинарските медии могат да публикуват "оцветена" информация, която е угодна на собствениците и рекламодателите. Същото важи и за други медии: някои от тях са пристрастни поради личните предпочитания на авторите/журналистите: те може да фаворизират някоя личност (актьор, музикант, спортен герой) и да са склонни да изберат нейната страна, когато има конфликт на интереси.

Какъвто и да е източникът на информация, споменете го. Не е необходимо да сте обективни, въпреки че това би било високо оценено. Всичко, което казвате, е нормално, ако мотивите ви и доказателствата, които използвате, са прозрачни. Другите хора трябва да могат да проверят изводите ви. Това е основното правило в науката: данните и аргументите трябва да са прозрачни.

 

Това е и мястото, където науката и журналистиката вървят по различни пътища …

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какво научихте за робството? А какво за расизма? Промени ли този уебкуест представите ви за робството, расизма, движението BLM и важността на тези въпроси? Промени ли може би вас самите (начина, по който ще действате в бъдеще)? След като работите по тези задачи: какви са знанията или мненията, които ще вземете със себе си? Какво мислите за протестните действия на BLM? Споделяте ли притесненията относно расизма в собственото ни общество ?

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Таблицата по-долу показва как учителят ще оцени резултатите от работата ви. Съветваме ви да седнете заедно (вие или вашата група с учителя) и да преминете през забележките, които са направени по време на оценяването. Съвместното оценяване може да се извърши и в цялата класна стая, при условие че целият клас е работил по един и същ уебкуест.

 

 

Начинаещ

Добро начало

Добро ниво

Отлично

Задание 1: определение и произход на робството

Отговори на въпросите

макс. ... точки

Изглеждаше така, сякаш почти не сте работили по въпросите.

Предоставихте само няколко основни данни с минимални коментари, за да покажете откъде идва робството. Ако хората не знаеха за робството, нямаше да научат много от отговорите ви.

Поработихте малко върху събирането на информация, но явно не сте научили много за ранното робство, въпреки че в интернет има толкова много информация.

Това е начало, но можете да се подобрите, като се стремите към по-пълни отговори.

Работили сте доста усърдно върху събирането на информация и явно знаете много за ранното робство, за неговото значение за хората, които са участвали в него. Добре сте използвали интернет. Това беше много добро начало, но все още можете да подобрите информацията, която давате.

Работата ви е прекрасен пример за събиране и представяне на информация и очевидно знаете как да използвате различни медии, като например интернет, като източник на информация.

Това е близо до съвършенството: трудно е да се види как бихте могли да подобрите работата си.

Задание 2: Причини за робството

Отговори на въпросите

макс. ... точки

Изглеждаше, че не си положил много усилия: не си посочил почти никакви основателни причини, поради които хората са искали роби.

Освен това не говорихте много за търговията с роби, за аболиционистите и за Гражданската война в Америка, въпреки че фактите са достъпни в интернет.

Положихте добри усилия: успяхте да дадете поне няколко причини защо хората искат роби. Успяхте да намерите информация за търговията с роби или за аболиционистите и Гражданската война в САЩ. Това е начало, но все още можете да се подобрите.

Работихте доста усърдно върху събирането на информация и успяхте да обясните защо хората са искали роби.

Освен това сте написали добре за търговията с роби, за противопоставянето срещу нея и за причините за Гражданската война в САЩ: много добро начало.

Работата ви е прекрасен пример за представяне на сложните данни, които сте получили от различни източници.

Обяснили сте сложната връзка между търговията с роби, противопоставянето срещу нея и причините за Гражданската война в САЩ. Това е близо до съвършенството!

Задание 3: последици от робството днес

Отговори на въпроси и аргументация

макс. ... точки

Аргументацията по отношение на последиците от робството и съвременния расизъм не е последователна; почти не познавате ключовите лица в дискусията за расизма, лидерите на действията или техните опоненти. Съмнително е, че сте наясно със събитията в света и в нашето общество.

Аргументацията относно последиците от робството и днешния расизъм не показва особена последователност, просто възпроизвеждате твърдения, но поне сте успели да ги намерите.

Това е едно начало, отворено за по-нататъшно усъвършенстване.

Аргументацията относно последиците от робството и съвременния расизъм показа, че сте намерили информация и сте я представили добре. Показахте добро разбиране на различните аспекти на расизма днес. Това е добро начало, но е възможно подобрение.

Аргументацията относно последиците от робството и съвременния расизъм е последователна и пълна. Намерили сте много подходящи данни и твърдения.

Представихте ясно в какво се състои расизмът в наши дни.

Това е близко до съвършенството.

Вашият доклад:

 

аргументация на личните ви постижения

 

макс. ... точки

Аргументацията, свързана с личните ви резултати и постижения, не е съвсем конкретна и се състои от прости и несвързани твърдения. Съществува основателно съмнение, че сте научили много.

Аргументацията, свързана с личните ви резултати и постижения, е лишена от солидна последователност. Поне сте успели да посочите няколко аргумента.

Това е начало, готово за усъвършенстване.

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е добре съгласувана. Посочихте няколко неща, които сте научили, и какво означават те за вас.

Това е добро начало!

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е пълна. Успяхте да посочите ясно какво сте научили - за темата и за себе си! Точно това искахме да видим да се случва.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Този уебкуест е подходящ за работа в клас на малки групи или за работа в отдалечени онлайн образователни среди, където учениците работят индивидуално или отново в групи. В последния случай те ще трябва да използват съвременни средства за комуникация като уебконференции (Skype, Zoom), за да си сътрудничат ефективно. В случай на дистанционно, онлайн обучение напредъкът в този доста дълъг уебкуест, както и процесът на оценяване се нуждаят от допълнително внимание и грижа. Без съмнение ще е необходима онлайн комуникация между учителя и ученика(ците), за да се изяснят някои въпроси; също така учителите трябва да са наясно с възможното забавяне, когато учениците не разбират дадена задача и спират да работят.

Въведението е единствената информация, с която онлайн учениците ще разполагат, когато започнат своя уебкуест, но историческата ориентация на първия въпрос ще ги отведе направо до определена информация, която допълнително изяснява темата. В класната стая учителят може да въведе темите за робството и расизма по какъвто начин пожелае, а задачите за учениците ще останат същите.

Не всички въпроси и задачи ще доведат до ясни и абсолютно верни отговори. В някои случаи учениците ще намерят различна информация в зависимост от източниците, които са използвали, а в други случаи от учениците се иска да формулират своето мнение.

Сравняването на отговорите, дадени от учениците в класната стая или онлайн (чрез уебконференция), както и обсъждането на мненията, дадени от учениците, е важна част от оценката на този уебкуест.

Добре е учениците да са наясно с дискусията за расизма, независимо дали той е проблем в пряката им среда или не. За някои от тях този уебкуест може да бъде началото на развиване на собствено мнение, например учениците могат да започнат да разсъждават по въпроса защо Черният Пит, помощникът на Свети Николас, е черен и цветът на кожата му е включен в името му ...

Някои от бележките под линия имат за цел да помогнат на учащите да намерят отговорите, но няколко от тях издават резултатите от търсенето, което учащите ще трябва да направят: да са предназначени да подпомагат учителя, а не ученика. Не забравяйте да махнете тези бележки под линия, преди да дадете този уебкуест на вашите обучаеми.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content