Van slavernij tot Black Lives Matter

Geschiedenis en cultureel erfgoed

INLEIDING

Voordat we beginnen:

Je moet een ding voor ogen houden: een Webquest is een ontdekkingsreis voor leerlingen, dat ben jij en je team. Jij bent de gids! Jij beslist waar je resultaten wilt zoeken en hoe je de feiten beoordeelt die je vindt. Vaak is meer dan één antwoord per vraag goed!

Deze Webquest gaat over slavernij, je hebt er vast van gehoord of over gelezen. Sommige mensen zeggen dat de gevolgen van slavernij vandaag de dag nog steeds een grote invloed hebben op het leven van gekleurde mensen: ze stellen dat die gevolgen nog steeds zichtbaar zijn.

Politici en voorvechters van sociale verandering zeggen dat we slavernij moeten onderkennen en ons daarmee en de latere gevolgen moeten bezighouden om iets te kunnen doen aan problemen zoals discriminatie. Hun tegenstanders zeggen (onder andere) dat zulke problemen veroorzaakt worden door immigranten die naar West-Europa of de USA komen en niet integreren. In hun ogen wordt de scheiding tussen etnische en religieuze groepen veroorzaakt door mensen die vast blijven houden aan hun oude cultuur zonder te proberen om gewone burgers te worden in de maatschappij waar ze leven. Toch wijzen de voorstanders van gelijke rechten voor alle sociale groeperingen op slavernij in de vorige eeuwen als de achterliggende reden voor discriminatie nu. De slavernij heeft officieel bestaan tot relatief kortgeleden: In een tal Europese landen en in de USA is het pas een eeuw en enkele decennia geleden afgeschaft. De Verenigde Staten hebben slaven vrijverklaard in 1865 en daarvoor was een wrede burgeroorlog nodig. Het Britse Rijk beëindigde de slavernij veel eerder, in 1833. Frankrijk schafte het af in 1848, Nederland in 1860 (in Indonesië) en 1863 (Suriname en de Nederlandse Antillen).

 

Wanneer is slavernij ontstaan? Wie heeft het ‘bedacht’? Wat is het voordeel voor de eigenaar en de slaaf? Je gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen (en meer). Maar laten we beginnen met de geschiedenis. De volgende regels staan in heel oude wetten: ‘Als een slaaf tegen zijn meester zegt: “jij bent niet mijn meester”, dan wordt hij gestraft met het afsnijden van één oor.’ Dit is een paragraaf uit de Code (het Wetboek) van koning Hammurabi in het oude

Babylon[1]. De Code is 18 eeuwen vóór Christus (bijna 4000 jaar geleden) in steen gekerfd en behoort tot de oudste geschreven teksten die wij kennen. Slavernij bestond toen al en hoogstwaarschijnlijk nog veel eerder.

Kijk goed naar het plaatje hierboven aan de rechterkant en vraag je af: wat is daar gaande en in welke tijd kan dit geweest zijn? Dit is geen opdracht: de vraag is bedoeld om inzicht te krijgen in de oeroude wortels van slavernij. Bespreek het plaatje in jouw groep (zonder eerst op onderzoek uit te gaan); vertel elkaar wat je ziet.

 

[1] https://reportersonline.nl/slavernij-is-veel-ouder-omvangrijker-en-actueler-dan-we-denken  

 

[1]   Source in English: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi

Source in Dutch: https://reportersonline.nl/slavernij-is-veel-ouder-omvangrijker-en-actueler-dan-we-denken

TAAK

In deze Webquest ga je diverse aspecten van slavernij en Racisme onderzoeken; de zoektocht breng je naar de vroegste periodes uit de menselijke geschiedenis en naar verschillende delen van de wereld. We willen dat je bekend bent met enkele dingen uit het verleden en daarnaast moet je leren wie bij deze activiteiten betrokken waren en hoe zulke gebeurtenissen tot in onze huidige samenleving kunnen doorwerken. Dit helpt je om het probleem van racisme te begrijpen, zoals het rondom ons nog steeds voorkomt, erkend door vele invloedrijke politici in hoogontwikkelde landen. Daarnaast willen dat je een eigen mening ontwikkelt over onderwerpen die verbonden zijn met racisme: xenofobie (vrees voor vreemdelingen), witte (blanke) superioriteit, en de beweging die heet Black Lives Matter. Maar misschien heb je al een mening over deze zaken. In dat geval zijn we benieuwd of jouw mening hetzelfde is gebleven na deze Webquest. We wensen je een fijne ontdekkingstocht!

PROCES

Deze opdracht lijkt misschien eenvoudig, maar je zult de oudste en gedeeltelijk onbekende geschiedenis van de mens moeten doorvorsen, kriskras door tientallen eeuwen heen. Misschien moet je in de groep taken verdelen om de brede historische context te ontdekken van het ontstaan van slavernij. We beginnen met een voorbereidende opdracht, omdat we vooraf moeten weten waar we het over hebben:

 1. Definieer de term ‘slaaf’: wat is het essentiële kenmerk van iemand die slaaf is?

 

Jouw volgende taak is te zoeken naar de culturen of beschavingen waar slavernij is ontstaan:

 1. In welke cultuur vind je de oudste vormen van slavernij in de wereld? Wanneer was dat? Wie mochten slaven hebben? Was slavernij normaal in die samenleving of cultuur?
 2. Men zou kunnen zeggen dat we grote prestaties te danken hebben aan slavernij, zoals de piramides die mensen gingen bouwen in de oudste perioden van de klassieke Egyptische beschaving. Wie was verantwoordelijk voor het bouwen van de piramides, de Grote Sfinx en andere gigantische monumenten? Waarom werden ze gebouwd, als je bedenkt dat het zo’n enorme inspanning vergde?
 3. Religieuze teksten zoals de Bijbel en de Koran maken ook melding van slavernij. In het Oude Testament staat een beroemd verhaal van slaven die op wonderbaarlijke wijze weten te ontsnappen aan hun gevangenschap (denk aan Mozes). Vertel dat verhaal in je eigen woorden en leg uit waarom deze mensen slaaf waren. Velt de Bijbel een oordeel over slavernij? Wordt het goedgekeurd, veroordeeld, of wordt daar niets over geschreven? Probeer te achterhalen wat het oordeel van de Koran is over dit onderwerp.

Wanneer in jouw omgeving (jouw land of regio) slavernij niet voorkomt, lijkt het misschien vreemd dat mensen slaven zouden hebben. In vroeger eeuwen was dat niet vreemd: in landen met een hoge ontwikkeling, zoals in Europa, vond men slavernij lange tijd de normaalste zaak.

 

 1. Uiteraard had slavernij voordelen voor de eigenaren van slaven. Wat deden slaven voor hun eigenaren? Som de voordelen op voor de eigenaren, zo veel als je er kunt bedenken.
 2. Waren slaven het eens met hun status? Wat was mogelijk hun voordeel? Denk je dat sommige vrijwillig slaaf zijn geworden?
 3. Een aparte manier van zaken doen is verbonden met slavernij: de slavenjacht en handel. Wat is dat? Rechts staat een aankondiging: leg uit wat daarin wordt gezegd. Vraag eventueel de leraar om hulp bij het vertalen.
 4. Zoek historische voorbeelden van de slavenjacht en handel. Wanneer ontstond deze vorm van zaken doen en welk soort mensen begonnen ermee?
 5. In het nieuws vind je verschillende voorbeelden van moderne slavernij. Zoek er een uit en leg uit hoe het werkt. Je weet dat je geen slaven in de supermarkt kunt kopen en kunt ze ook niet op een veiling aanbieden, Hoe komen de slaveneigenaren van nu aan slaven en voor welk doel hebben ze die nodig?
 6. In vorige eeuwen was de slavenjacht en handel winstgevend voor Europese landen en bedrijven. Beschrijf hoe dat in zijn werk ging en probeer te achterhalen op welke manier sommige huidige EU-lidstaten betrokken waren bij de slavenhandel.
 7. Hierbeneden zie je een afbeelding van wat wel de ‘driehoekhandel’ wordt genoemd. Kijk er goed naar en benoem de elementen in de driehoek; leg uit hoe de driehoekhandel werkte.

Source: slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/1971

 

By SimonP at en.wikipedia – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2547506

 

 1. De slavenjacht en handel was een ontluisterende bedrijvigheid om verschillende redenen. De volgende afbeelding en uitleg laten zien hoe het vervoer van slaven over de oceaan in zijn werk ging. Dit alles vond vóór de uitvinding van de verbrandingsmotor: schepen moesten zeilen om de overzijde van de Atlantische Oceaan te bereiken en de reis kon weken tot maanden duren. Gebruik de afbeelding en de begeleidende teksten om te beschrijven wat je ziet. Vraag eventueel de leraar om hulp bij het vertalen.

Passage on the vessels: conditions for slaves were horrendous; they endured months at sea with physical and mental abuse. Men were chained in cramped spaces with leg irons, and on average 304 people embarked on each voyage with 265 disembarking.

 

This 1791 print of the Brookes slave ship diagram is an image from the campaign to abolish the transatlantic slave trade in Britain. The publication of the image provided the public with a representation of conditions onboard slave ships for the first time.

 

Source: https://graphics.reuters.com/AFRICA-SLAVERY-SHIPS/0100B0CV0SB/index.html

 

 1. We gaan verder met dezelfde afbeeldingen; in de uitleg staat: “304 mensen vertrokken op elke reis en 265 mensen gingen weer van boord”. Het lijkt erop dat 39 mensen ontbreken bij het ontschepen; wat is er met hen gebeurd en hoe is dat mogelijk?
 2. Mensen die tegen de slavernij waren, werden Abolitionisten genoemd. Wat betekent dit woord?
 3. Slavernij, Abolitionisme en de stelling “alle mensen zijn gelijk” vormen de essentiële elementen die geleid hebben tot de uitbraak van de Burgeroorlog in de Verenigde Staten van America (1861), waarin de noordelijke Unie vocht tegen de zuidelijke Confederatie. Leg uit wat er aan de hand was en hoe het afliep.
 4. De vlag en andere symbolen van de Confederatie spelen tot op de dag van vandaag een rol in de discussie over racisme in de USA. Zoek uit hoe dat komt, waar en hoe het speelt en vertel het verhaal dat erachter zit.
 5. Is er een Europees land waar nooit slavernij heeft bestaan en waar de bevolking nooit heeft deelgenomen aan activiteiten die verband houden met slavernij?

Er gebeuren tegenwoordig veel dingen die te maken hebben met slavernij, althans volgens een aantal mensen.

 1. De Verenigde Naties hebben meer dan eens bezwaren geuit tegen het typisch Nederlandse verschijnsel Zwarte Piet. Deze figuur is populair onder traditioneel georiënteerde mensen en kan verbonden zijn met de Black face traditie in de USA, Canada en het VK. Leg uit wat het is en waarom zwarte mensen zich hierdoor beledigd kunnen voelen.
 2. Jouw persoonlijke mening: wat denk je: moet het uiterlijk (en de naam) van Zwarte Piet worden aangepast, zodat gekleurde mensen dit niet meer als beledigend ervaren, of moeten we aan de traditie vasthouden?
 3. Vergelijk de discussie over het uiterlijk en andere kenmerken van Zwarte Piet (bijvoorbeeld dat hij niet zo slim is) met de discussie over het gebruik van de vlag van de Confederatie in de USA bij festivals en andere openbare evenementen (zoals de Nascar autoraces). Zie je overeenkomsten?
 4. Er is verschijnsel dat direct verbonden is met racisme: etnisch profileren. Een artikel in de NLTimes verteld hoe de Nederlandse rapper Typhoon met etnisch profileren werd bejegend: https://nltimes.nl/2016/06/06/police-racial-profiling-overwhelmingly-approved-dutch-public

 

Door Serge Ligtenberg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46606879

 

 1. Zoek Nederlandse bron voor dit verhaal. Vind je dat Typhoon etnisch geprofileerd werd?
 2. Racisme is volop in het nieuws, met name in de USA en de laatste is het een prominenter nieuwsitem dan een aantal jaren geleden. Wat is de reden dat racisme weer zo vaak in het dagelijks nieuws ia?
 3. Wie is Colin Kapernick en welke acties hebben hem beroemd gemaakt? Waar staat de Black Lives Matter beweging voor, wat proberen de BLM-activisten te bereiken? Hoe is Colin Kapernick verbonden met BLM?
 4. Noem een aantal recente slachtoffers van fataal politiegeweld in de USA, ongeacht of dat optreden van de politie gerechtvaardigd was of niet. Kies één van deze gevallen en beschrijf het.
 5. Een bekende vorm van racisme wordt Apartheid genoemd; eigenlijk gaat het zelfs een paar stappen verder, want Apartheid is een geïnstitutionaliseerde vorm van racisme: de scheiding van verschillende menselijk rassen en de onderdrukking van gekleurde mensen is dan een onderdeel van de wetgeving. In welk land was Apartheid onderdeel van het politieke en sociaaleconomisch systeem? Wanneer werd de Apartheid officieel beëindigd en door wie?
 6. Sommige mensen zeggen dat Apartheid nog steeds bestaat in een ander modern land; weet je welk land bedoeld wordt[1]? Leg uit waarom sommigen dat zeggen. Jouw mening: ben jij het ermee eens dat dit land inderdaad een vorm van Apartheid toepast

   

  [1] Israël: https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_the_apartheid_analogy

  ?
 7. Is er in Nederland gedurende de laatste 25 jaar een incident geweest met fataal politiegeweld tegen iemand van een minderheidsgroep?[1] Wat is er gebeurd met de betrokken agenten

   

  [1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Mitch_Henriquez#cite_note-15. Meer gegevens over Nederland op: https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/racisme/welke-george-floyds-kent-nederland/

  ?
 8. Heb jij wel eens racistische incidenten meegemaakt in jouw omgeving? Als dat zo is, vertel jouw verhaal of zoek een gebeurtenis in de nieuwsmedia (niet die over Typhoon natuurlijk!) en bespreek in je groepje wat het voor jullie of voor jou betekent. Schrik je ervan, ben je verbaasd, of raakt het je niet?

 

[1] Israël: https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_the_apartheid_analogy

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Mitch_Henriquez#cite_note-15. More data for the Netherlands on: https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/racisme/welke-george-floyds-kent-nederland/

BRONNEN

Alle bronnen zijn vindbaar op het internet: websites, sociale media, Wikipedia en vele andere online omgevingen waar belangrijke informatie is opgeslagen. Je mag ook gebruik maken van informatie op papier: kranten, boeken, tijdschriften en documenten in de plaatselijke of schoolbibliotheek, of waar je die ook maar kunt vinden.

Zorg ervoor dat je die bronnen controleert (voor zover mogelijk): nieuwsmedia willen nogal eens “gekleurde” informatie presenteren, soms om hun eigenaren te plezieren. Dat geldt ook voor de staatsmedia, die in sommige landen voorkomen: China, Iran, Cuba, Saoedi-Arabië en bijvoorbeeld de Pravda in Rusland: sommige zijn erg vooringenomen over economische, sociale en politieke zaken. Zij vertegenwoordigen vooral de meningen van de machthebbers en zijn minder geïnteresseerd in objectieve feiten.

Welke je informatiebronnen ook zijn, vermeld ze. Je hoeft niet objectief te zijn, ook al wordt dat zeer gewaardeerd. Alles wat je zegt is prima, als jouw redeneertrant en de onderbouwing met feiten maar transparant (inzichtelijk) is. Andere mensen moeten jouw bevindingen kunnen controleren. Dat is het uitgangspunt van de wetenschap: gegevens en redeneringen moeten transparant zijn.

En dat is ook het punt waar wetenschap en journalistiek hun gescheiden wegen gaan

CONCLUSIE

Schrijf op wat je hebt geleerd over slavernij. Heeft deze Webquest iets veranderd aan jouw beeld van racisme? Ga jij je daardoor anders gedragen?

Wat neem je mee aan kennis en opvattingen door jouw werk aan deze opdrachten? Wat vind je van racisme. Deel jij de zorgen van mensen over racisme?

Jouw resultaten waarderen

 • De volgende tabel laat zien hoe de leraar de resultaten van jouw werk zal beoordelen. Wij vinden dat je het beste bij elkaar kunt komen (jij alleen of jouw groep met de leraar) om samen de opmerkingen door te nemen die zijn gemaakt over jullie werk.

Een gezamenlijke beoordeling kan ook plaats vinden in een klassengesprek, als iedereen in de klas aan dezelfde Webquest heeft gewerkt.

 

 

beginner

niet slecht

goed

steengoed

Vragen vooraf: de oorsprong van slavernij

Antwoorden op vragen

max .. punten

Het lijkt alsof je nauwelijks hebt gewerkt aan de vragen. Je hebt weinig gegevens verzameld over het ontstaan van slavernij. Als mensen nog niets wisten over slavernij, dan waren ze door jouw antwoorden niet veel wijzer geworden.

Je hebt een begin gemaakt met informatie verzamelen, maar je hebt weinig geleerd over het ontstaan van slavernij, hoewel veel informatie beschikbaar is op het internet. Dit is een begin, maar je kunt verder verbeteren door volledig te zijn in je antwoorden

Je hebt behoorlijk goed gewerkt aan het verzamelen van informatie en je weet al veel over het ontstaan van slavernij en de gevolgen voor de samenleving. Je hebt het internet goed benut. Dit is een erg goed begin, maar je kunt de volledigheid van de informatie nog verbeteren.

Jouw werk is een voorbeeld van hoe je informatie moet verzamelen en presenteren. je hebt internet en andere bronnen voor informatie erg goed gebruikt. Dit is bijna perfect: Het is moeilijk om te zien hoe de volledigheid van jouw antwoorden over slavernij verbeterd kan worden.

Opdracht 1 & 2: de redenen voor slavernij


Antwoorden op vragen

max .. punten

Het lijkt alsof je nauwelijks hebt gewerkt aan de vragen.

Je hebt weinig gegevens verzameld over de redenen dat mensen slaven wilden hebben. Je hebt weinig gemeld over slavenhandel, abolitionisme en de Burgeroorlog in Amerika, terwijl veel informatie te vinden op het internet

Je hebt moeite gedaan om informatie te verzamelen; maar je weet onvoldoende hoe je bronnen op het internet en in het nieuws kunt gebruiken. Het is een begin, maar je kunt jezelf verbeteren door meer over de slavenhandel, het abolitionisme en de Burgeroorlog in Amerika te melden.

Je hebt goed gewerkt: jouw uitleg van de slavenhandel, abolitionisme en de Burgeroorlog in Amerika was helder. De redenen voor slavernij, het standpunt van de abolitionisten en hun tegenstanders, de oorzaak van de Burgeroorlog in Amerika heb je je correct verwoord: een hele goede start.  

Jouw werk is een heel goed voorbeeld hoe je informatie kunt verzamelen; je hebt het verband tussen slavernij, abolitionisme en de Burgeroorlog in Amerika goed in beeld gebracht. Dit is bijna perfect en volledig; verbetering is nauwelijks haalbaar.

Opdracht 3: de gevolgen van slavernij

Antwoorden op vragen & argumentatie over objectiviteit,

max .. punten

De argumenten over de gevolgen van slavernij waren onsamenhangend, je hebt nauwelijks namen van activisten genoemd. Het is sterk de vraag of je op de hoogte bent van hoe de wereld en de maatschappij veranderd.

De argumenten over de gevolgen van slavernij lieten weinig samenhang zien: je hebt enkele stellingen direct overgenomen, maar je was tenminste in staat om die te vinden. Het is een begin, maar vatbaar voor verbetering.

De argumenten over de gevolgen van slavernij waren gebaseerd op gedegen onderzoek van diverse bronnen, die je goed hebt weergegeven. Je laat een goed inzicht zien in racisme: een veelbelovende start; het kan nog beter.

De argumenten over de gevolgen van slavernij waren samenhangend en compleet.

Je hebt alle belangrijke gegevens en stellingen weergegeven en uitgelegd.

Je weet wat racisme inhoudt en kunt je stellingname goed verwoorden.

Jouw leerverslag:

 

argumentatie van jouw persoonlijk leerresultaat

 

max .. punten

De redenering over jouw persoonlijke resultaten en leeropbrengsten was niet samenhangend. Je noemde een klein aantal punten die bovendien weinig met jouw leerproces te maken hadden. Er is twijfel of je hier veel geleerd hebt.

De argumenten over jouw persoonlijke resultaten en leeropbrengsten was nog te weinig samenhangend, je noemde ook punten die niet met het leerdoel te maken hadden, maar je was alvast in staat ze te benoemen.  Het is een begin, maar vatbaar voor verbetering.

De argumenten over jouw leeropbrengst waren redelijk samenhangend. Je hebt veel punten benoemd die met jouw leerproces te maken hadden. Het is een goed begin, maar er is ook nog ruimte voor verbetering.

De argumenten over jouw leeropbrengst waren samenhangend en volledig. Je hebt verwoord wat je geleerd hebt, over het onderwerp en over jezelf en dat is wat we met deze Webquest beoogden.

Het is bijna perfect!Opmerkingen voor de leraar

Deze Webquest is geschikt voor groepswerk in de klas of voor individueel werk in een online leeromgeving (afstandsonderwijs). Online kunnen de leerlingen ook weer individueel werken of in groepjes. In het laatste geval moeten ze over moderne communicatiemiddelen beschikken, zoals software voor web-conferenties (Skype), of een internetapplicatie zoals Webex, om efficiënt te kunnen samenwerken. Bij afstandsonderwijs moet de evaluatie extra aandacht krijgen. In ieder geval zal online communicatie tussen leraar en leerling(en) nodig zijn voor vragen en toelichtingen.

 

Veel vragen en opdrachten zullen niet leiden naar een direct antwoord dat absoluut waar is. Een van de belangrijkste leerdoelen voor de leerlingen is dat ze zoekstrategieën ontwikkelen om zelf informatie te vinden en te beoordelen. De weg die naar een resultaat leidt, is even belangrijk als het resultaat zelf.

Het is belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de discussie over racisme, of dit nou een reëel gevaar is of niet: het gaat om een belangrijke maatschappelijke discussie. Voor sommige leerlingen kan deze Webquest het startsein zijn voor het ontwikkelen van een eigen mening over dit onderwerp. Als dat gebeurt, is een belangrijk doel bereikt!

 

Het vergelijken en bespreken van de antwoorden die leerlingen gevonden hebben, zowel in de klas als online (d.m.v. web-conferentie) is een belangrijk aspect van elke Webquest die in het project sCOOL-IT wordt geproduceerd.

 

Sommige voetnoten zijn bedoeld om leerlingen te helpen antwoorden te vinden, maar andere voetnoten verklappen het resultaat van de zoektocht naar informatie die de leerlingen moeten ondernemen. Leraren moeten erop letten dat ze zulke voetnoten verwijderen voordat ze deze Webquest aan de leerlingen voorleggen. Dat geldt voor de voetnoten 1 en 2 in deze Webquest.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content