Опознайте човешкото тяло

Биология

ВЪВЕДЕНИЕ

Имате само едно тяло и неговото благополучие зависи единствено от вас!

То може да вижда, чува, вкусва и усеща... То може да ходи, да тича, да скача, да играе, да мисли... и в същото време може да диша!

Вашето тяло има толкова много очарователни части, които трябва да бъдат открити; от костите и мускулите до кожата и органите... Всички системи на тялото ви трябва да работят заедно, за да ви поддържат живи и здрави.

В този уеб куест ще се запознаете с 6-те основни системи на човешкото тяло и техните функции:

 1. Кръвоносна система
 2. Нервна система
 3. Дихателна система
 4. Храносмилателна система
 5. Костна система
 6. Мускулна система

 

 

Figure 1: Labelled Human Body Systems. Source: https://www.livescience.com/37009-human-body.html

ЗАДАЧА

Вие и вашите съученици сте студенти по медицина и сте в първата година от обучението си, като трябва да научите основните елементи на човешкото тяло. Задачата ви е да проучите някои от системите в човешкото тяло.

 • Създайте екипи и се заемете с една от 6-те системи.
 • Направете своето проучване и изпълнете дейността, която съответства на вашата система.
 • Информирайте съучениците си относно тази система, нейната функция и значението ѝ за здравия човешки организъм, като използвате резултатите от дейностите, които сте изпълнили, както са посочени по-долу.

 

Допълнителна дейност за всички отбори.

След като всички екипи представят работата си, започнете дискусия относно забавни и интересни факти за всяка система на човешкото тяло, например:

 • Когато слушате музика, сърдечният ви ритъм ще се синхронизира с ритъма на музиката.
 • Най-малката кост, която се намира в човешкото тяло, е в средното ухо.

 

Допълнителна дейност за всички отбори.

Започнете разговор за това как бихте описали човешкото тяло на извънземен.

ПРОЦЕС

 • Потърсете и разберете как работи сърцето и кръвоносната система.

Примерни ресурси

https://www.bbc.co.uk/teach/class-clips-video/science-ks2-how-our-circulatory-system-keeps-us-alive/zhf76v4 https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_system https://www.youtube.com/watch?v=f9ONXd_-anM&ab_channel=HappyLearningEnglish

 

 • Отговорете на въпросите:
  • Какви са функциите на човешката кръвоносна система?
  • От какво е изградено сърцето?
  • Каква е разликата между артериите и вените?

 

 • Означете частите на сърцето на следната схема.

 • Попълнете празните места:
  • Кръвоносната система е съсредоточена в _________.
  • Кръвта се движи по много тръбички, наречени _________ и _________.
  • _________ артерия отвежда кръвта от вентрикулите към белите дробове.
  • Вашият _________ е показател за това колко бързо бие сърцето ви.
  • Кръвта доставя _________ до всички клетки на тялото.
 • Потърсете и разберете какво представлява нервната система и как функционира тя.

Примерни ресурси

https://www.livescience.com/22665-nervous-system.html#:~:text=The%20nervous%20system%20is%20a,and%20the%20peripheral%20nervous%20system
https://www.ducksters.com/science/nervous_system.php#:~:text=The%20nervous%20system%20is%20made,our%20brain%20would%20be%20mush
https://www.britannica.com/science/nervous-system

 

 • Отговорете на въпросите:
  • Кои са трите части на нервната система?
  • Какво представляват невроните?
  • Как невроните комуникират помежду си?
  • Какво прави хипоталамусът и къде се намира?

 

 • Открийте думите.
  • Той се състои от главен мозък, мозъчен ствол и малък мозък.
  • Те съставляват функционалната тъкан на мозъка.
  • Той е най-голямата част от мозъка.
  • Играе важна роля в двигателния контрол.
  • Той е основната работна единица на мозъка, специализирана клетка, предназначена да предава информация на други нервни клетки, мускулни или жлезисти клетки.
  • Те са неврони, които се намират изключително в централната нервна система.
  • Свързва главния мозък с гръбначния мозък и малкия мозък.

 

A

М

З

Б

Л

И

X

К

М

Ю

У

A

X

Г

Д

К

Е

A

Ж

Д

Р

С

М

О

С

Т

X

З

Г

X

B

Ж

Ф

K

A

Х

B

Р

З

И

Н

Д

Л

Л

O

У

Д

К

K

X

У

С

Ж

Ъ

Л

У

Ф

Ж

А

В

Ф

И

Л

Ю

Р

O

Н

Л

К

У

H

Ж

P

В

Д

У

Н

Е

Х

У

Ь

X

Я

С

H

B

С

У

Е

X

Б

Н

Т

M

К

Л

Е

Т

К

И

Ф

Д

O

Н

В

И

И

К

У

И

Х

Ю

Ф

E

Ж

Н

И

П

М

Х

У

В

И

Д

A

С

У

T

M

Д

Б

У

H

О

Ж

B

Р

Ж

K

C

Ф

O

X

У

H

E

У

X

З

A

T

Ъ

Н

T

E

Р

Н

Е

В

Р

О

Н

С

Ъ

X

З

З

B

M

X

У

Е

У

З

M

О

M

Ж

К

З

X

К

М

А

Л

Ъ

К

М

О

З

Ъ

К

Я

Ц

Щ

Ю

И

В

А

Л

И

Л

 П

А

Р

О

Ч

Ш

Б

 У

 • Потърсете и разберете коя е най-важната функция на тялото ви.

Примерни ресурси

https://kidshealth.org/en/teens/lungs.html

https://www.youtube.com/watch?v=mOKmjYwfDGU

https://www.visiblebody.com/learn/respiratory/5-functions-of-respiratory-system

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/how-lungs-work

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=anatomy-of-the-respiratory-system-in-children-90-P02950

 

 • Answer the Questions:
  • Каква е основната функция на дихателната система?
  • Как функционират белите дробове?
  • Избройте и опишете 5-те основни части на дихателната система.
  • Посочете и опишете едно заболяване или проблем, който може да възникне с дихателната система.

 

 • Попълнете таблицата по-долу въз основа на картинката.

No.

Част от системата

Обяснение/описание

1.      

 

 

2.      

 

 

3.      

 

 

4.      

 

 

5.      

 

 

6.      

 

 

7.      

 

 

8.      

 

 

9.      

 

 

10.  

 

 

11.  

 

 

 • Потърсете, за да научите повече за храносмилателната система на човека.

Примерни ресурси

https://kidshealth.org/en/teens/digestive-system.html

https://kidshealth.org/en/kids/dsmovie.html

http://www.ibdclinic.ca/what-is-ibd/digestive-system-and-its-function/how-it-works-animation/

https://www.healthline.com/health/fun-facts-about-the-digestive-system

https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI

 

 • Отговорете на въпросите:
  • Какво представлява храносмилателната система?
  • Защо храносмилането е важно?
  • Как храносмилателната система разгражда храната на малки части, които тялото може да използва?
  • Запишете различните видове зъби в човешката уста.

 

 • Попълнете празните места.

 

 • Потърсете информация за костната система.

Примерни ресурси

https://www.innerbody.com/image/skelfov.html

http://web.archive.org/web/20050303011813/www4.tpgi.com.au/users/amcgann/body/skeletal.html

https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/orthopaedics/skeletal-system-1-the-anatomy-and-physiology-of-bones-27-01-2020/

https://www.youtube.com/watch?v=f-FF7Qigd3U&ab_channel=ProfessorDaveExplains

 

 

 • Отговорете на въпросите:
  • Защо възрастните и бебетата имат различен брой кости?
  • Коя е най-голямата кост в тялото и къде се намира тя?
  • Защо черепите на скелетите нямат носове или уши?

 

 • Покажете артистичната си страна.
p style="padding-left: 40px;">Нарисувайте от нулата скелет на човек (възрастен) и поставете думи за основните части на скелета. Можете да използвате какъвто искате материал: боя, дърво, плат, памук, хартия и т.н.

 • Проучете мускулната система.

Примерни ресурси

https://www.innerbody.com/image/musfov.html

https://training.seer.cancer.gov/anatomy/muscular/

https://www.youtube.com/watch?v=VVL-8zr2hk4&t=35

https://www.youtube.com/watch?v=rMcg9YzNSEs

 

 • Отговорете на въпросите:
  • Кои са 3 от функциите на мускулната система?
  • Кои са трите вида мускули? Дайте пример.
  • Кой е най-големият мускул в тялото?
  • Кой е най-натовареният мускул в тялото?

 

 • Работа в екип!

Обсъдете с членовете на вашия екип и изберете три движения, които според вас могат да накарат повечето мускули да се движат едновременно. След това избройте мускулите, които се използват за всяко движение. Направете презентация и ги покажете на останалите отбори.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учениците ще изследват човешкото тяло и ще придобият по-широки познания за неговите системи и органи. Те ще могат да обяснят основните функции, значението и взаимовръзката на следните системи: кръвоносна система, нервна система, дихателна система, храносмилателна система, костна система и мускулна система.

Освен това те ще развият своите умения за изследване, текстообработка, представяне и ще подобрят уменията си за работа в екип.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content