Кибертормозът: вредата за младежите

Философия

ВЪВЕДЕНИЕ

Преди да започнем:

Уебкуестът представлява откривателска обиколка, в която ученикът е свой собствен водач! Вие решавате къде да отидете, за да намерите резултати. Често, пъти намирането на повече от един отговор е добре!

 

В сравнение с други уебкуестове, в този става дума не толкова за факти, колкото за мнения и чувства: те никога не са погрешни! Всички хора имат право на мнение и чувства, които не е необходимо да защитават. Общата цел на този уебкуест за вас е да повишите осведомеността си за различията между хората. Вашето изследване ще да ви накара да видите, че малцинствата в обществото са изложени на по-голям риск да бъдат тормозени, отколкото "основните" групи (каквито и да са те).

В старите времена (преди появата на интернет) хората можеха да бъдат тормозени само лице в лице или с писма, изпратени по (охлювната) поща. Когато някой крещеше неприятни неща за вас, без да присъства никой, не можехте да бъдете наранени. Единственият начин да тормозиш някого анонимно беше като разказваш на други хора (приятели, съученици) неприятни неща за този човек, т.е. като клюкарстваш, или като изпратиш писмо без информация за подателя. Това се е променило: хората могат да използват интернет, за да очернят някого в очите на другите (приятели, съученици) или да се обърнат директно към този човек. И в двата случая те имат възможност да избират дали да направят това открито, или със скрита самоличност. Това е съществена характеристика на кибертормоза: възможността да останеш анонимен, когато заплашваш, очерняш или обиждаш другите.

Задача:

Нека започнем с определение на понятието "кибертормоз":

Кибертормозът е процес на непрекъснато, целенасочено изпращане на негативни онлайн съобщения по отношение на дадено лице или добре идентифицирана група от хора от страна на лице или група лица, които споделят същите мнения или предразсъдъци за жертвата или жертвите. Нека разгледаме някои термини в това определение:

 • Процес: това означава, че действието или поредицата от действия са планирани с определена цел
 • Непрекъснато:действията продължават във времето. Наричането на някого с грозно име само веднъж не се счита за кибертормоз. Обърнете внимание, че когато действието бъде възприето и продължено от други хора, то автоматично се превръща в тормоз. Пример: някой публикува гола снимка на човек в социална платформа само веднъж, но очевидно, за да предизвика реакциите на другите, тогава дори преди други хора да предадат снимката и да я коментират, това вече е кибертормоз, защото намерението на публикуването на снимката е да се включат и други хора.
 • Целенасочен:действията са насочени конкретно към някого, добре разпознаваем за другите, може би поради специфични характеристики (хомосексуалист, цветнокож, инвалид и т.н.).

 

Искаме да помислите за значението на кибертормоза, като разгледате няколко аспекта:

 • кой и защо го прави?
 • кой става жертва и защо?
 • какви индивидуални вреди се нанасят и за какъв период от време?
 • Какви са последиците от омразата между групите и колко дълго ще продължи тя?
 • Дали действията се подкрепят тайно или открито? От кого?

 

Най-добре е да работите в групи, за предпочитане от 3-4 ученика, но ако имате силни предпочитания, можете да попитате учителя си дали можете да работите самостоятелно. Групата, с която работите, трябва да бъде среда, в която се чувствате безопасно и комфортно. Ако случаят не е такъв, препоръчително е да работите самостоятелно или да промените членството си в групата. Консултирайте се с учителя си за него, ако е необходимо. Този уебкуест може да отнеме от 3 до 5 цели дни или да бъде разпределен за няколко седмици, по няколко часа на ден. Това зависи от вас и/или от вашия учител.

Процес:

 1. Познавате ли случай на кибертормоз, който се е случил близо до вас (във вашия клас, училище, спортен клуб, скаутски клуб)? Имате ли възможност и желание да го опишете? Моля, направете го, ако можете или се сещате за друг пример. Можете да започнете работа по тази задача, като разгледате новините в местния вестник или регионалната телевизия за примери, както е в бележката под линия.[1].
 2. Може би вече сте работили по уебкуста относно Twitter - социална платформа, която предлага изобилие от възможности за кибертормоз, също като Facebook, Instagram или онлайн платформите за съобщения, като WhatsApp и Snapchat. Потърсете примери и доклади, които ясно показват как действа кибертормозът и описват процеса.
 3. Съобщава се, че тормозът, сплашването и сексуалният тормоз се случват и в работната среда между професионалисти (дори между учители!). Потърсете примери за кибертормоз или тормоз по друг начин от страна на колеги; използвайте търсачки и се опитайте да измислите подходящи термини за търсене (обсъдете ги в групата). Има ли тормоз в икономическата онлайн платформа за професионалисти LinkedIn? Потърсете доказателства и разкажете историята в един формат A4.
 4. Някои хора казват: "Думите не нараняват, никой не може да бъде наранен от изречена или написана обида или дори заплаха, стига да няма физическо насилие." Смятате ли, че изречените думи не могат да навредят на никого? Изпитвали ли сте вие или някой от вашата група словесен тормоз? Как сте се чувствали вие или този човек? Сега нека разширим подхода: потърсете статии в списания или друга информация за психологическите последици от кибертормоза. Обсъдете тези данни в групата си и напишете общо или лично мнение.
 5. В някои случаи на самоубийства на младежи (кибер)тормозът е определен като основна причина: според съобщенията жертвата е страдала толкова много от това, че е била изложена на риск по определен начин, че оттеглянето от живота е изглеждало единственото решение за тази жертва. Можете ли да си представите, че някой мисли за самоубийство заради тормоз? Какво бихте казали на този човек, ако знаехте колко отчаян е той/тя?
 6. В точка а) описахте случай на кибертормоз. Имате ли представа защо жертвата е била избрана от лицето, упражняващо тормоз? Имаше ли той/тя определени характеристики, за да бъде подходящ/а да стане жертва? По какъв начин жертвата е била наранена? Знаете ли или можете ли да си представите последствията за жертвата и извършителя? Знаете ли крайния резултат от инцидента и смятате ли, че той е задоволителен?

 

[1]     Just an example (in Dutch): https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3103639/rel-rond-naaktfotos-van-leerlingen-en-heftige-filmpjes-op-snapchat-ze-gaan-heel-veghel-rond 

 1. Появявал ли се е кибертормозът в регионалните или националните новини през последния месец? Посочете медиите, които са съобщили за това, и разкажете със свои думи какво се е случило. Ако не можете да намерите нищо толкова скорошно, означава ли това, че проблемът отшумява?
 2. Потърсете в интернет някои уебсайтове, представящи регионални и национални инициативи срещу тормоза. Изберете една от тях и опишете нейните цели и дейности. Има ли нещо, което според вас те биха могли да направят по-добре?

По-горе виждате заглавната страница на публикация за тормоза, публикувана от Министерството на образованието на австралийския щат Нов Южен Уелс (включително град Сидни). Ето и връзката към pdf файла:https://antibullying.nsw.gov.au/media/documents/Anti-Bullying-in-Schools_What-Works.pdf 

Документът съдържа и елементи за определение.

Тормоз:

  • включва повтарящи се действия
  • има за цел да причини страдание или вреда
  • основава се на дисбаланс на властта


Разбирате ли това определение? По-добро ли е от горното? Обръща ли се текстът към учениците? Можете ли да откриете препоръчителен подход или метод за борба с тормоза в този pdf-документ, който би могъл да бъде привлекателен за вас и вашите връстници?Do you understand this definition? Is it better than the one above? Is the text addressing pupils? Can you find a recommended approach or anti-bullying method in that pdf document that could be appealing to you and your peers?

 

 1. Както можете да разберете от австралийския документ, кибертормозът не е проблем само във вашата страна: той се случва навсякъде. Както знаете, Фейсбук има потребители по целия свят, като в момента те са повече от 2,5 милиарда (това е една трета от световното население!). Разгледайте този уебсайт: (максимум една страница). https://www.comparitech.com/internet-providers/facebook-bullying/ и обобщете основните изводи, които са представени.
 2. Данните по-долу описват тормоза сред учениците в САЩ. Тези данни сочат огромни щети, които могат да бъдат нанесени на жертвите. Смятате ли, че тормозът е повече или по-малко същия във вашата страна? Обяснете. Ако не мислите така, също обяснете. Има ли различни мнения във вашата група. Опишете по коя точка групата е разделена.

 

 1. На уебсайта, посочен в буква в), се обсъждат някои законодателни актове, предназначени да намалят случаите на кибертормоз, както и формите на наказание за нарушителите. За ЕС не се споменава законодателство или превантивни мерки. Ограничете проучването си до собствената си страна и разберете какво правят правителството или националните платформи по отношение на законите и другите мерки за предотвратяване на кибертормоза и за наказване на нарушителите. Могат ли и трябва ли властите да направят повече?
 2. Разгледайте собствения си град или село и особено училището си: какви мерки са въведени за предотвратяване на кибертормоза, за намаляване на отрицателните последици за жертвите (ако все пак се случи) и за наказване на извършителите. Смятате ли, че ръководството на вашето училище прави достатъчно, за да защити или помогне на учениците си? Къде можете да намерите помощ, ако станете жертва? Достатъчно ли е това за вас, или предпочитате помощ от друго място, например от родители, приятели, лекар или друг външен експерт?
 3. Въпрос: В случай на инцидент, свързан с кибертормоз, първият приоритет ли е да се залови извършителят/извършителите и евентуално да се проведат бързи процедури, водещи до наказания и (надяваме се) предотвратяване на подобни събития в бъдеще, или първият приоритет трябва да бъде грижата за жертвата и да се помогне на този човек да преодолее негативните последици? Могат ли двата аспекта да бъдат взети под внимание в рамките на една цялостна процедура, например в подхода, който е разработен за вашето училище?
 1. Има ли инициатива за борба с тормоза във вашето училище или в населеното място (град, село), където живеете? Обмисляли ли сте някога да се присъедините към тази акция или вече участвате в нея? Защо?
 2. Какво прави ръководството на вашето училище по отношение на тази тема? Има ли документ, в който се описва подходът и се предоставят протоколи за действие при инциденти? Опишете със свои думи подхода на вашето училище за борба с тормоза. Предлага ли той адекватна помощ на жертвата, включва ли мерки за превенция, позовава ли се на инициативи за борба с тормоза? Трябва ли училището да направи повече, или това е отговорност на учителите и учениците? Родителите ви наясно ли са какво прави училището по отношение на (кибер)тормоза?
 3. Според посочения по-горе уебсайт Facebook е започнал да работи по този въпрос преди няколко години: "През 2013 г. Facebook за превенция на тормоза, който беше разработен в партньорство с Центъра за емоционална интелигентност в Йейл."
 4. стартира своя специален център Какво е "хъб" и какво прави или предлага този конкретен "хъб"? Ефективен ли е той?
 5. Потърсете интернет базирани инициативи (уебсайтове), които се занимават с кибертормоза. Избройте поне 4 от тях и изберете най-ефективната или най-посещаваната. Защо този сайт е по-ефективен или по-често посещаван от останалите? Към коя от тях бихте се обърнали, ако някога станете жертва на кибертормоз (което, надяваме се, никога няма да се случи)?

 6. Разгледайте тези сайтове, които са насочени към борба с тормоза.http://www.daskalo.com/tormoz/ https://safer.bg/%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7/ https://www.safenet.bg/bg/risks/184-online-tormoz Задачата ви може да изглежда по-лесна, отколкото е в действителност: сравнете уебсайтовете и дайте оценка както за цялостната ефективност (на съдържанието), така и за привлекателността (на формулировките и оформлението).

 

 

1) http://www.pesten.nl/ 

 

2) https://www.stoppestennu.nl/ 

Your task may look easier than it actually is: compare the websites and give both a score for the overall effectiveness (of the content) and attractiveness (of phrasing and layout).

Източници:

Всички ваши източници могат да бъдат интернет: уебсайтове, социални медии, Уикипедия и всякакви други онлайн места, където се съхранява подходяща информация. Можете обаче да използвате и информация на хартиен носител: вестници, книги и документи в местната или училищната библиотека или където и да ги намерите.

Уверете се, че проверявате източниците си: новинарските медии могат да публикуват "оцветена" информация, за да привлекат определени категории читатели. Същото се отнася и за други медии.

 

Какъвто и да е източникът на информация, посочете го. Не е необходимо да сте обективни, въпреки че това би било високо оценено. Всичко, което казвате, е нормално, ако линията ви на разсъждение и доказателствата, които използвате, са прозрачни. Другите хора трябва да могат да проверят изводите ви. Това е основното правило в науката: данните и аргументацията трябва да са прозрачни.

Това е и мястото, където науката и журналистиката вървят по различни пътища...…

Заключение

Какво научихте за тормоза и кибертормоза? Каква е разликата между тях? Знаехте ли за тормоза в различните му форми още преди да започнете да работите по този уебкуест?

Този уебкуест промени ли представите ви за (кибер)тормоза и важността на този проблем? Може би промени вас самите? Ако да, как?

След като работихте по тези задачи: какви са знанията или мненията, които ще вземете със себе си? Какво мислите за борбата с тормоза и за неговото предотвратяване? Споделяте ли притесненията за вредите, които може да нанесе?

Оценяване на резултатите:

Таблицата по-долу показва как учителят ще оцени резултатите от работата ви. Съветваме ви да седнете заедно (вие или вашата група с учителя) и да преминете през забележките, които са направени по време на оценяването. Съвместното оценяване може да се извърши и в цялата класна стая, при условие че целият клас е работил по един и същ уебкуест..

 

 

Начинаещ

Добро начало

Добро ниво

Отлично

Задание 1: Оценка на проблема

Отговори на въпросите

макс. .. точки

Изглеждаше така, сякаш почти не сте работили по въпросите Предоставихте само няколко основни данни с минимални коментари, които да покажат сериозността на проблема. Ако хората не знаеха за кибертормоза, нямаше да са научили повече с вашите отговори и кратко представяне.

Поработихте малко върху събирането на информация, но явно не сте научили много за (кибер)тормоза и последиците от него, въпреки че в интернет има много информация. Поставили сте началото, но можете да се подобрите, като се стремите към по-голяма пълнота в отговорите и представянето.

Работили сте доста усърдно върху събирането на информация и сте намерили много подходяща информация за тормоза и неговите последици. Добре сте използвали интернет. Това е много добро начало, но можете да подобрите пълнотата на информацията, която давате, и източниците, които сте използвали.

Работата ви е прекрасен пример за събиране и представяне на информация и очевидно знаете как да използвате различни медии, като например интернет, като източник на информация. Това е близо до съвършенството: трудно е да се види как бихте могли да подобрите представянето на проблемите, свързани с (кибер)тормоза.

Задание 2: На кого му пука?

Отговори на въпроси

макс. .. точки

Изглеждаше, че не се интересувате много: не дадохте почти никакви данни за последиците за преките жертви на кибертормоза или за извършителите. Също така не можахте да разкажете много за законодателството, протоколите в училище и превантивните инициативи на регионално и национално ниво.

Положихте добри усилия: успяхте да дадете основни данни за последиците от (кибер)тормоза. Успяхте да намерите информация за законодателството, протоколите в училище и превантивните инициативи на регионално и национално ниво. Това е начало, но със сигурност можете да се подобрите.

Свършихте добра работа по събирането на информация и успяхте да обясните подробно какви мерки се предприемат в други държави, както и във вашата страна. Също така сте написали добре за подхода за предотвратяване на (кибер)тормоза във вашето училище. Показахте добро разбиране за тормоза.

Работата ви е прекрасен пример за представяне на сложните данни, които сте получили от различни източници. Обяснили сте сложното взаимодействие между причините за кибертормоза и някои мерки за превенция. Не на последно място сте дали добро описание на това какво прави вашето училище, за да се справи с проблема.

Задание 3: Интересува ли ви?

Отговори на въпроси и аргументи за обективността,

макс. ... точки

Аргументацията относно личното ви участие не е ясна, почти не знаете или не сте научили за инициативите, които са близо до вас, или за това, което прави вашето училище. Съмнително е, че сте наясно с основните събития, свързани с (кибер)тормоза.

Аргументацията, свързана с личното ви участие, не показва особена последователност, просто сте възпроизвели някои твърдения, но поне сте успели да ги намерите. Това е начало към едно по-балансирано разбиране на (кибер)тормоза.

Аргументацията относно личното ви участие показа, че сте способни да преценявате намерената информация. Показахте добро разбиране на причините и последиците от тормоза. Това е добро начало: вие сте на път да разберете напълно (кибер)тормоза.

Аргументацията относно личното ви участие е последователна и пълна. Намерили сте най-подходящите данни и твърдения. Представили сте ясно какво представлява (кибер)тормозът и каква позиция заемате в тази сложна ситуация.

Вашият доклад:

 

аргументация на личните ви постижения

 

максимум .. точки

 

В повечето случаи липсваше аргументация относно личните ви резултати и постижения, а се състоеше от несвързани твърдения. Има съмнение, че сте научили много за (кибер)тормоза.

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения не е достатъчно последователна, но сте успели да посочите някои неща, които сте научили. Това е начало, готово за усъвършенстване.

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е добре съгласувана. Можете да посочите редица неща, които сте научили. Това е добро начало!

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е пълна. Успяхте да посочите ясно какво сте научили - за темата и за себе си! Точно това искахме да видим да се случва.

Инструкции за учителя:

Този уебкуест е подходящ за работа в клас на малки групи или за работа в отдалечени онлайн образователни среди, където учениците работят индивидуално или отново в групи. В последния случай те ще трябва да използват съвременни средства за комуникация като уебконферентна връзка (Skype), за да си сътрудничат ефективно.

В случай на дистанционно, онлайн обучение процедурата за оценяване се нуждае от допълнително внимание и грижа. Несъмнено е необходима пряка онлайн комуникация между учителя и ученика(ците), за да се изяснят различни въпроси.

Очакваме, че учениците вече разполагат с информация за тормоза от собствен опит или от свои връстници, дори преди да започнат своя уебкуест. В класната стая учителят може да въведе темата за (кибер)тормоза по всякакъв начин, ако е възможно, като се позове на скорошни регионални новини/инциденти. Това ще подчертае актуалността на тази тема.

Многото въпроси и задачи няма да доведат до еднозначни и абсолютно верни отговори. Този уебкуест е насочен към стимулиране на учениците да развият своето мнение, а не да търсят обективни истини. Учениците могат да намерят различна информация в зависимост от източниците, които са използвали, а интерпретацията им може да бъде най-различна в зависимост от позицията им по въпросите, свързани с тормоза: младежите, стоящи по-близо до жертвите, ще имат различно мнение от тези, които са близки приятели на насилниците. Учителите трябва да са с отворени очи за подобни ситуации и да избягват преди всичко класната стая да се превърне в съдебна зала. Сравняването на отговорите, дадени от учениците, както в класната стая, така и онлайн (чрез използване на уебконференция), е важна част от оценката на този уебкуест.

Сравняването на отговорите, дадени от учениците, както в класната стая, така и онлайн (чрез използване на уебконференция), е важна част от оценката на този уебкуест.

Добре е учениците да са наясно с (кибер)тормоза, независимо дали той е реален за тях, или не. За някои от тях този уебкуест може да бъде началото на формирането на собствено мнение и да премине към действие.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content