Online pesten: de schade voor jongeren

Filosofie

INLEIDING

Voordat we beginnen, moet je dit weten: een Webquest is een ontdekkingsreis. Jij bent de gids! Jij beslist waar we naar toe gaan.

Vaak is meer dan één antwoord per vraag goed!

 

Meer dan in andere Webquests gaat het nu om meningen en gevoelens: we houden ons minder bezig met feiten: meningen zijn nooit verkeerd of fout! Iedereen heeft recht op een eigen mening of gevoel zonder die te hoeven verdedigen. Voor jou als leerling is het algemene doel van deze Webquest om het besef van de verschillen tussen mensen te bevorderen. Jouw zoektocht laat je inzien dat mensen die tot minderheden behoren een groter risico lopen om gepest te worden dan ‘de gemiddelde Nederlander’. Door mensen te pesten, worden ze in een verdedigende positie gedwongen. Als dit gebeurt op sociale media, in e-mails of in andere online contacten, noemen we dat online pesten (ofwel cyber-bullying in het Engels). Daar gaat deze Webquest over.

Vroeger (voordat het internet er was) konden mensen alleen gepest worden in direct contact of per brief. Andere manieren waren er niet. De enige manier om iemand anoniem te pesten, was roddelen tegen vrienden of klasgenoten, of door een anonieme brief te sturen.

Dat is veranderd: personen of groepen kunnen anoniem of mét naamsvermelding worden bedreigd, beledigd of beschuldigd. Dat is een belangrijk kenmerk van online pesten: de dader heeft de mogelijkheid om anoniem te blijven.

TAAK

Online pesten is het proces van het continu en doelgericht digitaal versturen van negatieve berichten over een persoon of een herkenbare groep van personen door iemand of een groep mensen die dezelfde ideeën of vooroordelen hebben over het slachtoffer of de slachtoffers.

Laten we eens kijken naar sommige begrippen in de definitie:

 • Proces: dit betekent dat de actie of de serie acties is gepland met een doel in gedachten.
 • Continu: acties gaan door in de tijd. Iemand één keer uitschelden is nog geen online pesten. Maar bedenk dat als een actie wordt overgenomen en voortgezet door anderen, het automatisch overgaat in online pesten. Bijvoorbeeld: iemand verspreid eenmalig een naaktfoto van iemand op een sociaal platform, maar overduidelijk met het doel om reacties van anderen uit lokken. Zelfs voordat anderen de foto doorgestuurd hebben of commentaar gegeven, is dit al online pesten, omdat de bedoeling van het posten van de foto is om andere mensen bij de (negatieve) actie te betrekken.
 • Doelgericht: de acties zijn gericht op een bepaalde persoon of een groep, die makkelijk herkenbaar is voor anderen, misschien vanwege specifieke kenmerken (sexuele voorkeur, gekleurde huid, zichtbare/hoorbare handicap, etc.).

 

We willen dat je nadenkt over de ernst van online pesten, door te kijken naar deze aspecten:

 • wie doet het en waarom?
 • Wie wordt slachtoffer en waarom?
 • Welke individuele schade is het gevolg en hoelang duurt dat voort?
 • Wart zijn de gevolgen van haat tussen groepen en hoelang duurt dat voort?
 • Worden de acties in het geheim of openlijk gesteund? Door wie?

 

Je kunt het beste in groepen werken, liefst 3-4 leerlingen, maar als je een sterke voorkeur hebt, kun je de leraar vragen of je alleen mag werken. De groep waar je mee werkt moet een omgeving zijn waarin je je veilig en op je gemak voelt. Als dat voor jou niet het geval is, raden we aan om alleen te werken of bij een andere groep aan te sluiten. Overleg met je leraar als dat nodig is.

Deze Webquest kan 3 tot 5 hele dagen in beslag nemen, maar het werk kan ook verspreid over meerdere weken plaats vinden, een paar uur per dag. Die keuze moeten de groep of jij en de leraar samen maken.

PROCES

 1. Ken jij een geval van online pesten dat zich in jouw omgeving (woonplaats of regio) heeft afgespeeld (jouw klas of school, jouw sportvereniging, de scouting)? Kun jij en wil je het voorval beschrijven? Doe dat of beschrijf een ander voorval (verder van jou vandaan, dat voelt veiliger). Je kunt beginnen aan deze opdracht te werken door naar nieuwsberichten te zoeken in de lokale krant of het regionale TV kanaal, zoals het voorbeeld in de voetnoot[1].
 2. Misschien heb je al gewerkt aan de Webquest over Twitter, a sociaal platform dat veel mogelijkheden biedt voor online pesten of cyber-bullying, net als Facebook, Instagram or online platforms voor berichten, zoals WhatsApp en Snapchat. Zoek naar voorbeelden en rapporten goed laten zien hoe online pesten werkt en beschrijf dat proces.
 3. Het is bekend dat pesten, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag ook op de werkvloer voorkomt tussen werknemers (zelfs onder leraren)! Zoek naar voorbeelden van gepest door collega’s; gebruik zoekmachines door geschikte zoektermen te kiezen en bespreek de zoektermen vooraf in de groep. Vindt pesten ook plaats op LinkedIn, het online platform voor professionals? Zoek naar voorbeelden en beschrijf het voorval in maximaal één A4.

  Sommige mensen zeggen: “Woorden doen geen pijn: niemand kan schade ondervinden door een belediging of zelfs een bedreiging, zo lang als er geen lichamelijk geweld in het spel is.” Vind jij dat gesproken woorden iemand niet kunnen beschadigen? Ben jij of is iemand in jouw groep wel eens verbaal lastig gevallen? Hoe voelde jij of degene die het overkwam zich daarbij? Laten we de aanpak verbreden: zoek wetenschappelijke artikelen of andere informatie waarin de psychologische gevolgen van pesten en online pesten in het bijzonder behandeld worden. Bespreek de bevindingen in jouw groep en schrijf jullie gezamenlijke mening op.

 4. In bepaalde gevallen van zelfdoding onder jongeren werd (online) pesten aangewezen als de onderliggende oorzaak: het slachtoffer had, naar men zei, zo veel last van de negatieve beeldvorming, dat uit het leven stappen de enige oplossing was. Kun jij je voorstellen dat iemand aan zelfdoding gaat denken als gevolg van het gepest worden? Wat zou je zeggen tegen die persoon als je wist hoe wanhopig hij of zij was?
 5. Bij item a) heb je een geval van online pesten beschreven. Heb je een idee waarom juist dat slachtoffer was uitgekozen door de pester? Had hij of zij of die groep kenmerken die zich makkelijk lenen voor pesten? Op welke manier werd het slachtoffer beschadigd? Ken jij de gevolgen of kun je die voorstellen voor het slachtoffer en de pester? Ken jij de uitkomst van de gebeurtenissen en vind je die bevredigend?

 

[1]     Just an example (in Dutch): https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3103639/rel-rond-naaktfotos-van-leerlingen-en-heftige-filmpjes-op-snapchat-ze-gaan-heel-veghel-rond 

 1. Is online pesten (cyber-bullying) gedurende de laatste maand lokaal of regionaal nog in het nieuws geweest? Noem de nieuwsmedia die erover gerapporteerd hebben en vertel in eigen woorden wat er gebeurd is. Als je geen recente melding kunt vinden, betekent dat dan dat het probleem minder wordt? Zoek verder en beschrijf de laatste melding die je kunt vinden (dit leent zich voor een onderling wedstrijdje!).

 2. Zoek op het internet naar websites waarop regionale en nationale initiatieven tegen pesten gepresenteerd worden. Kies er een uit en beschrijf de doelstellingen en activiteiten. Is er iets wat ze zouden kunnen verbeteren?

Hierboven zie je de titelpagina van een publicatie over pesten die is gepubliceerd het Ministerie van Onderwijs van de Australische staat New South Wales (waarin de stad Sydney ligt). Dit is de link naar het pdf-document: https://antibullying.nsw.gov.au/media/documents/Anti-Bullying-in-Schools_What-Works.pdf

Het document geeft ook enkele elementen voor een definitie.
Pesten:

  • bestaat uit herhaalde acties
  • is bedoeld om ongemak, angst of schade te berokkenen
  • is gebaseerd op ongelijke machtsverhoudingen


Begrijp je deze definitie? Is die beter dan de definitie die we hierboven hebben genoemd? Kan de tekst leerlingen aanspreken? Zie je een aanbevolen anti-pesten methode die jou aanspreekt?

 

 1. Online pesten is niet alleen een probleem in Nederland, zoals het Australische document laat zien: het komt overal voor. Zoals je misschien weet, heeft Facebook over de hele op dit moment meer dan 2.5 miljard gebruikers (één derde van de wereldbevolking!). Kijk op deze website: https://www.comparitech.com/internet-providers/facebook-bullying/ en vat de belangrijkste conclusies samen (max. één A4).
 2. De getallen hierbeneden beschrijven pestgedrag onder leerlingen in de Verenigde Staten. Deze gegevens wijzen op de enorme schade die de slachtoffers kunnen oplopen. Denk je dat pesten in eigen land een even groot probleem is, of niet? Wat je ook denkt, licht het toe. Zijn er verschillende meningen in de groep? Beschrijf waarover de groep verdeeld is.

 

 1. Op de website die bij c) werd genoemd, wordt wetgeving besproken die bedoeld is om het aantal incidenten van online pesten te beperken en om de gevolgen voor de slachtoffers te verlichten, maar ook soorten straffen voor overtreders. Wetten of preventieve maatregelen die voor de Europese Unie gelden worden niet genoemd. Beperk jouw/jullie zoektocht tot het eigen land en beschrijf welke maatregelen de regering en nationale platforms nemen om online pesten te voorkomen, om de negatieve gevolgen te verminderen en overtreders te straffen. Moet de overheid meer doen? Zo ja, heb je voorstellen?
 2. Kijk eens rond in jouw woonplaats en op jouw school: welke maatregelen zijn genomen om online pesten te voorkomen, om de gevolgen te verlichten (als het toch gebeurt) en om overtreders te straffen? Vind je dat de schoolleiding genoeg doet om leerlingen te steunen en te beschermen? Waar kun jij hulp krijgen als jij slachtoffer van pesten zou worden? Vind je dat goed genoeg, of zou je liever hulp van buiten de school krijgen, zoals ouders, vrienden, een arts of een andere deskundige?
 3. Stel er is een (online) pest-incident, moeten we dan vooral proberen de dader in de kraag te vatten om straffen op te leggen, die hopelijk leiden tot het voorkomen in de toekomst van zulke incidenten? Of moet de eerste aandacht uitgaan naar het slachtoffer, zodat deze over de negatieve ervaring heen kan worden geholpen? Is het mogelijk om beide zaken tegelijk op te pakken in één algemene procedure en geldt dat voor de aanpak jouw school?
 1. Ken jij een initiatief of actiegroep tegen (online) pesten in jouw school of de plaats waar jij woont? Heb je er ooit over gedacht om je daarbij aan te sluiten, of doe je al mee? Waarom?
 2. Ken jij binnen jouw school een webpagina of document waarin de aanpak van (online) pesten wordt beschreven en waarin wordt uitgelegd hoe je moet omgaan met incidenten? Is er een meldpunt? Beschrijf de anti-pesten aanpak van jouw school in jouw eigen woorden. Biedt deze aanpak goede hulp voor het slachtoffer, staan er maatregelen in om (online) pesten te voorkomen, wordt er verwezen naar anti-pest initiatieven? Moet de school meer doen, of is dat de verantwoordelijkheid van leraren en leerlingen? Weten jouw ouders wat de school doet om (online) pesten te voorkomen?
 3. Volgens de website die eerder is genoemd, is Facebook enkele jaren geleden begonnen om het probleem van online pesten aan te pakken: “In 2013 heeft Facebook haar Bullying Prevention Hub gelanceerd, mede ontwikkeld door Yale Center for Emotional Intelligence (Centrum voor Emotionele Intelligentie van Yale). ”Wat is een “hub” en wat doet deze specifieke “hub” of wat heeft ze te bieden? Denk je dat dit een effectieve aanpak is (m.a.w. helpt dit volgens jou)?
 4. Zoek naar initiatieven op het internet (websites) die zich bezig houden met online pesten. Noem tenminste vier van deze initiatieven en kies de meest effectieve óf de meest bezochte website. Waarom is dit initiatief volgens jou effectiever of beter bezocht dan de andere? Welke van deze zou jij raadplegen of aanraden als iemand die jij kent slachtoffer werd van online pesten?
 5. De link beneden leidt naar een website waar signalen van pesten worden beschreven en om jongeren te helpen om pesten te herkennen als het gebeurt

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Signaalkaart-Pesten-VO.pdf

Download het pdf-bestand en lees het aandachtig.

Begrijp je de onderdelen van deze “signaal-kaart”? Vind jij de tekst aantrekkelijk voor leerlingen? Denk jij dat dit hulp biedt aan leerlingen? Zie jij in deze tekst een aanpak van pesten, of blijft de kaart beperkt tot (algemene) richtlijnen?

 

 1. Twee links naar  meer bekende initiatieven om (online) pesten tegen te gaan:

 

1) http://www.pesten.nl/ 

 

2) https://www.stoppestennu.nl/ 

Jouw opdracht lijkt misschien makkelijker dan die is: vergelijk deze websites en geef beide een score voor de algemene effectiviteit (van de inhoud) en voor de aantrekkelijkheid (van de schrijfstijl en de vormgeving).

BRONNEN

 • Alle bronnen zijn vindbaar op het internet: websites, sociale media, Wikipedia en vele andere online omgevingen waar belangrijke informatie is opgeslagen. Je mag ook gebruik maken van informatie op papier: kranten, boeken, tijdschriften en andere documenten in de plaatselijke bibliotheek of die van de school, of uit andere bronnen.
 •  

Zorg ervoor dat je die bronnen controleert (voor zover mogelijk): nieuws media willen nogal eens gekleurde informatie presenteren, bijvoorbeeld om bepaalde soorten lezers aan te trekken.

Vermeld je informatiebronnen. Je hoeft niet objectief te zijn, ook al wordt dat zeer gewaardeerd. Alles wat je zegt is prima, als jouw redeneertrant en de onderbouwing met feiten maar transparant (inzichtelijk) is. Andere mensen moeten jouw bevindingen kunnen controleren …

CONCLUSIE

Wat heb je geleerd over pesten en online pesten? Wat is het verschil tussen die twee? Wist je al iets over pesten in haar vele vormen voordat je aan deze Webquest ging werken?

Heeft deze Webquest jouw beeld van (online) pesten verandert en denk je nu anders over het belang van dit onderwerp? Heeft dit werk misschien jou zelf veranderd? Zo ja, hoe?

Welke kennis en inzichten neem je uit deze Webquest mee? Wat vind je van het bestrijden of voorkomen van pesten? Ben jij overtuigd van de schade die het kan berokkenen?

Jouw resultaten waarderen

De volgende tabel hoe de leraar jouw werk zal beoordelen. Het beste is om samen met de leraar de ingevulde table door te nemen, zodat hij/zij de bevindingen kan toelichten. Dat kan ook met de hele klas tegelijkertijd, als de hele klas aan deze Webquest heft gewerkt.

 

 

Begin-niveau

Redelijk

goed

Zeer goed

opdracht 1: Beoordeel het probleem

Antwoorden op vragen

max .. punten

Het alsof je nauwelijks moeite hebt gedaan om goede antwoorden te geven

Je vermeldt slechts enkele achtergrondgegevens met heel weinig toelichting waaruit de ernst van het probleem blijkt. Als iemand nog niets wist over cyber-bullying, zouden ze door jouw antwoorden niet veel wijzer zijn geworden.

Je hebt een beetje gewerkt aan het verzamelen van informatie, maar je hebt niet veel geleerd over (cyber-)bullying en de gevolgen, ook al is er zo veel informatie op het internet.

Het is een begin, en je kunt nog veel verbeteren door in je antwoorden te streven naar volledigheid.

Je hebt behoorlijk hard gewerkt om informatie te verzamelen over pesten en de gevolgen en met succes. Je hebt goed gebruik gemaakt van het internet. Dit was een goed begin, maar je kunt de volledigheid van de informatie de je geeft en van de bronnen die je hebt gebruikt nog verbeteren.

Jouw werk is een goed voorbeeld van het vergaren en presenteren van informatie je weet goed hoe je diverse media daarvoor moet gebruiken (zoals het internet) als bron van informatie.

Dit is bijna perfect: het is lastig om aan te geven hoe je jouw presentatie van problemen die verbonden zijn aan (cyber)-bullying kunt verbeteren..

opdracht 2: Wie maakt zich zorgen

Antwoorden op vragen

max .. punten

Het alsof het niet boeide: Je hebt nauwelijks feiten gemeld over de gevolgen van cyber-bullying voor de directe slachtoffers of voor de daders.

Je hebt niet veel gemeld over wetgeving, protocollen in de school en initiatieven om preventie te bevorderen op regionaal en nationaal niveau.

Je hebt enkele goede pogingen gedaan: je kon elementaire gegevens over de gevolgen van (cyber)-bullying melden. Je kon enige informatie vinden over wetgeving en protocollen op school en over preventie initiatieven op regionaal en nationaal niveau. Het is een begin, maar je kunt nog veel verbeteren.

Je hebt goed werk verricht bij het verzamelen van informatie en je kon in detail uitleggen welke maatregelen zijn genomen in andere landen en ook in Nederland.

Je hebt ook de aanpak van (online) pesten en preventie in jouw school beschreven. Je geeft blijk van een goed begrip van (online) pesten.

Je laat in je presentatie heel goed het complexe beeld zien dat uit verschillende bronnen naar voren komt.

Je hebt de ingewikkelde interactie getoond tussen oorzaken van cyber-bullying en preventie maatregelen. Tenslotte heb je een goede beschrijving gegeven van datgene wat jou school doet aan het probleem.

opdracht 3: voel jij je betrokken?

Antwoorden op vragen

max .. punten

Jouw redenen voor jouw persoonlijke betrokkenheid (of niet) waren onduidelijk, Je hebt ook nauwelijks kennis van initiatieven in de eigen omgeving of wat er school aan gedaan wordt. Het is twijfelachtig of je enige kennis hebt van wat er in de omgeving gebeurt op het vlak van (online) pesten

De redenen voor jouw persoonlijke betrokkenheid laten weinig samenhang zien: je herhaalde enige stellingen, Maar je was alvast in staat die te vinden.

Het is een beging op weg naar een meer evenwichtig begrip van (cyber)-bullying.

Jouw redenen voor jouw persoonlijke betrokkenheid laten zien dat je in staat bent om zelf informatie te beoordelen. Je toont een goed begrip van de oorzaken en gevolgen van pesten. Het is een goed begin en bent op weg naar een volledig begrip van (cyber)-bullying.

De onderbouwing van jouw persoonlijke betrokkenheid was samenhangend en duidelijk. Je wist de belangrijkste gegevens en en stellingnames te vinden. Je hebt duidelijk laten waar het bij (cyber)-bullying om gaat en jouw positie toegelicht in deze complexe situatie.

Jouw leerverslag :

 

Argumenten voor jouw persoonlijke resultaten

 

max .. punten

 

Jouw beschrijving van je persoonlijke resultaten was pover: losse stellingen zonder veel samenhang.

Het is twijfelachtig of je veel geleerd hebt over (cyber-)bullying.

De argumenten voor jouw persoonlijke resultaten lieten weinig samenhang zien, maar je kon toch enkele zaken benoemen die je hebt geleerd Het is een begin dat vraagt om verbetering.

De onderbouwing van jouw persoonlijke resultaten liet goede samenhang zien. Je kon een aantal dingen noemen die je hebt geleerd. Dit is een goede start!

De onderbouwing van jouw persoonlijke resultaten was duidelijk. Je kon heel beschrijven wat je hebt geleerd, niet alleen over het onderwerp, maar ook over jezelf! Dat is wat we graag wilden zien!

 

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content