Какво е било да се живее през каменната епоха?

История и културно наследство

ВЪВЕДЕНИЕ

Можете ли да си представите как са живели хората през каменната епоха?
Какво са яли, какви инструменти са използвали, как и къде са живели?
Каменната епоха е праисторически културен етап или може да бъде категоризирана като ниво на човешкото развитие и е продължила приблизително 3,4 милиона годиниs.
Тя се определя от създаването и използването на инструменти, изработени от камъни.

Каменната епоха се разделя на три периода:

 1. Палеолит,
 2. Мезолит,
 3. Неолит.

Тези периоди се основават на нивото на усъвършенстване на адаптацията и използването на инструменти.

Figure 1: Prehistoric man,

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone-age-painting.jpg 

ЗАДАЧА

Избрани сте сред всички училища във вашата страна, за да създадете учебни материали за другите училища и да преподавате на учениците за каменната ера.
Ще има три отбора, по един за всеки период от каменната ера. Членовете на екипите ще имат за цел да преподават на останалите ученици с есе, написано така, сякаш са един от хората, живели през този период. Всеки екип ще се състои от експерти по една от следните теми: хора, живот в тогавашното общество, хранене, инструменти. Обединявайки всички теми, ще създадете есето.

ПРОЦЕС

1. Направете своето проучване

За да създадете специалната част от презентацията на вашия екип, трябва да отговорите на някои от следните въпроси и на всеки друг въпрос, който смятате, че е уместен. Не се ограничавайте само до изброените въпроси.

 • Какви хора са живели през този период?
 • Как се нарича най-старата форма на хоминид, откривана някога, и на колко години е?
 • Какво са носили?
 • Ранните хора са живели в общества или са били номади?
 • Какви инструменти са използвали и за какви цели?
 • Има ли доказателства за наличието на огън и ако да, как е бил използван?
 • Каква е била храната, с която са се хранили, и как са си я набавяли?
 • Какви климатични промени са настъпили през каменната епоха?
 • Какви видове убежища са използвали?

Използвайте следните източници или други, които могат да ви помогнат:

https://www.youtube.com/watch?v=rLFGra2TiTE
https://www.youtube.com/watch?v=xgd5Mt25koI
https://www.youtube.com/watch?v=mH_nCZL7-us
https://www.youtube.com/watch?v=agRKo_sEb4I
https://www.youtube.com/watch?v=UFE3t7qNJSs
https://www.theschoolrun.com/homework-help/the-stone-age
https://www.funkidslive.com/learn/top-10-facts/top-10-facts-about-the-stone-age/
https://www.britannica.com/event/Stone-Age
https://www.twinkl.co.za/homework-help/history-homework-help/the-stone-age-facts-for-kids/what-was-the-stone-age
https://www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?subpage=1525824


2. Създайте презентация за вашия екип.

За да може екипът ви да бъде информиран и да научи за вашата тема (хора, живот в тогавашното общество, хранене или инструменти), ще създадете презентация, като използвате текст, изображения, видеоклипове или каквото смятате за необходимо.


3. Напишете есето.

Сега, след като сте проучили презентациите на членовете на вашия екип и разполагате с цялата необходима информация за възложения ви период, ще работите с всички членове на вашия екип и ще създадете есе. Ще пишете за своя опит като човек, живял през каменната епоха, и ще информирате аудиторията си какво правите, как се чувствате и какво мислите.
Създайте карти с изображения и текст, които ще помогнат на аудиторията да разбере вашето есе.


4. Екстра:

Знаете ли, че археолозите са идентифицирали 4 вида изкуство през каменната епоха? Те са:

 • Петроглифи: скални издълбавания и гравюри,
 • Пиктограми: идеограми или символи, пещерни рисунки, праисторическа скулптура: малки тотемични статуетки, известни като фигурки на Венера, мегалитно изкуство: произведения, свързани с подреждане на камъни.

Смятате ли, че вие и вашите съученици можете да откриете прилики между изкуството от каменната епоха и изкуството, което познаваме сега? Как е свързано изкуството от каменната епоха с човешката писменост? Защо разглеждаме пещерно изкуство и артефакти, за да научим повече за каменната епоха?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учениците ще се запознаят с периода на каменната ера, с най-ранните хора и техния начин на живот, както и с по-голямото влияние на този период върху обществото и цивилизациите.
Също така от учениците се очаква да развият следните умения:

 • Умения за изследване.
 • Умения за писане.
 • Умения за дискутиране.
 • Умения за вземане на решения.
 • Умения за изследване.
 • Комуникация.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content