Индустриална революция и технологична безработица. Ще вземат ли роботите работните ни места един ден?

История и културно наследство

ВЪВЕДЕНИЕ

В днешно време технологиите се считат за двигател на иновациите. Почти всеки аспект от живота ни е свързан по някакъв начин с различни технологии, а те се развиват толкова бързо, че едва ли можете да сте в крак с най-новите тенденции! Много хора дори са толкова пристрастени към електронните си устройства, че ако нещо спре да работи, те изпадат в паника или в абстиненция. Но това не е било така през цялото време. Представете си, че живеете през 1720, 1520 или дори 1220г. в Англия. Какви технологии, според вас, бихте използвали в ежедневието си? Родителите ви вероятно щяха да работят в селското стопанство, щяхте да ходите до всяко място, до което трябва да стигнете, пеша или на кон, щяхте да живеете без течаща вода или електричество, а това означава, че щяхте и да приготвяте храната си на огън.
А сега се пренесете в 1920г. - родителите ви вероятно ще работят в транспорта или във фабриките, съществуват самолети и автомобили, както и радиоприемници и хладилници! Стандартът ви на живот би бил напълно различен за толкова кратък период от време. Какво би могло да се случи? Индустриална революция! Замисляли ли сте се някога колко много се е променила професията на средностатистическия човек благодарение на развитието на промишлеността? А замисляли ли сте се някога дали е възможно машините да завземат работните места на хората и в крайна сметка дори света?
😊 Можете да разгледате тези и още свързани теми, като приемете предизвикателството на настоящия уебкуест!

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да ви помогне да откриете важните технологични постижения на Индустриалната революция, как те са се отразили на обществото и работната сила и да си съставите мнение дали машините наистина биха могли да заемат работните ни места един ден! Накрая ще бъдете помолени да представите резултатите си пред останалите участници в уебкуеста!

Този уебкуест е предназначен за изпълнение в група с поне 2, 4 или 6 души в групата, но до голяма степен изисква и индивидуална работа. Всеки участник ще има за задача да избере едно технологично развитие, което се е случило по време на индустриалната революция. След това, следвайки връзките, предоставени в разделите "Ресурси" и "Процес", трябва да определите най-важните му характеристики (поне 5), какво е социалното въздействие на изобретението (със собствени думи) и как то е променило организацията на труда, работните места на хората. След това ще трябва да се запознаете с понятието технологична безработица, да намерите аргументи в подкрепа на песимистичния (поне три аргумента), както и на оптимистичния (поне три аргумента) поглед върху технологичната безработица и да ги свържете с технологичното развитие, за което научихте. Като последна задача ще трябва да направите презентация за избраното от вас откритие, аргументи в полза на двете перспективи по отношение на технологичната безработица по отношение на избраното от вас изобретение и собственото си мнение за въздействието на технологичните иновации върху работните места на хората и дали машините наистина биха могли да отнемат работните места на хората като заключение.

А сега се потопете във времето на Индустриалната революция и си представете, че сте свидетели на всички иновации, които се случват точно пред очите ви!

ПРОЦЕС

Учениците трябва да следват следните стъпки, за да завършат своето пътуване във времето на индустриалната революция:


  1. Извършете проучване на изобретенията от времето на Индустриалната революция. Кои от тях са най-важните според вас? Изберете едно от тях по ваш вкус. Направете резюме на изобретението и избройте минимум пет от най-отличителните му характеристики. Учениците могат да прочетат следните статии:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution;
   https://www.britannica.com/list/5-components-of-information-systems;
   https://www.historyhit.com/key-inventions-of-the-industrial-revolution/.

   Гледайте това видео: https://www.youtube.com/watch?v=hpwaVqTFteo

  2. Вникнете в социалното въздействие на индустриалната революция и как тя променя организацията на труда. Удовлетворени ли са били работниците от новите условия на труд? Имало ли е само положителни ефекти от революцията върху хората? Можете да прочетете следните статии: https://www.britannica.com/topic/history- of-Europe/Social-upheaval; https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs- transcripts-and-maps/social-impact-industrial-revolution

   и да гледате това видео: https://www.youtube.com/watch?v=RbBx9BDBJCM

  3. Сега помислете за изобретението, което сте избрали да опишете в стъпка 1. Опишете/запишете със свои думи какво е било социалното въздействие на конкретното технологично развитие и как то е променило организацията на труда, работата на хората според вас. Какви са били последиците от него? Можете да се върнете към същите връзки, които бяха изброени в стъпка 1 и стъпка 2, за да генерирате идеи

  4. Знаете ли, че възможността машините да заместят човешкия труд е била тема на обсъждане още по времето на Аристотел? Чували ли сте някога за термина технологична безработица? А какво да кажем за движението на лудитите или за термина "лудитска заблуда"? Дали те са се противопоставяли на използването на машини или на нещо друго? Съгласни ли сте с тях? Намерете аргументи в подкрепа на песимистичния (поне три аргумента), както и на оптимистичния (поне три аргумента) възглед за технологичната безработица и ги свържете с технологичното развитие, което сте избрали в стъпка 1. Прочетете следните статии, за да разберете по-добре гореспоменатите концепции: Технологична безработица: https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_unemployment; https://www.thinkautomation.com/future-of-work/technological-unemployment-is-it-lasting/. Гледайте следното видео за движението на лудитите: https://www.youtube.com/watch?v=5t4uJIUaHCw и прочетете статията: https://www.smithsonianmag.com/history/what-the-luddites-really-fought-against- 264412/.

  5. Сега, след като знаете какви са недостатъците и предимствата на технологичния напредък по отношение на човешкия труд, какво е мнението ви за влиянието на технологиите в съвременния свят? Смятате ли, че е възможно машините да заемат работните места на хората? Вижте следните материали, за да си съставите по-информирано мнение: https://www.smithsonianmag.com/innovation/when-robots-take-jobs- remember-luddites-180961423/, https://www.weforum.org/agenda/2020/09/short-history-jobs- automation/. И гледайте следните беседи: https://www.youtube.com/watch?v=2j00U6lUC-c; https://www.youtube.com/watch?v=TUmyygCMMGA.

  6. Като последна задача ще бъдете помолени да направите презентация за избраното от вас откритие, включваща: изброяване на петте характеристики, които сте определили в стъпка 1; представяне на аргументи за двете гледни точки по отношение на технологичната безработица, свързани с избраното от вас изобретение, и накрая, излагане на собственото ви мнение за въздействието на технологичните иновации върху работните места на хората и дали машините наистина биха могли да заемат работните места на хората като заключение.

  7. (Ако се провежда в група): Обсъдете резултатите си с другите участници в търсенето! Съгласни ли сте с техните аргументи? Ако да, защо или защо не?

ИЗТОЧНИЦИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участвайки в този уебкуест, научихте за изобретенията на индустриалната революция и тяхното социално въздействие, както и за влиянието им върху организацията на труда. Видяхте положителните и отрицателните страни/ефекти на прогреса и как той може да раздели обществото. Също така придобихте знания за това каква е прогнозата за бъдещето на работните места по отношение на автоматизацията.

А сега помислете кое бъдещо изобретение според вас е най-вероятно да бъде разработено през следващите години? Представете си какъв би бил ефектът от него - дали хората ще го бойкотират в началото, или ще го приемат, без да се провеждат смислени дискусии?


Умения:

 • Умения за презентиране
 • Критично мислене
 • Изследване

Освен това обучаемите ще:

 • научат как да се ангажират и да си сътрудничат с други хора,
 • научат как да предадат идея чрез дискусия,
 • ще развият чувство на увереност и вяра в себе си и в своите идеи,
 • ще се научат как да общуват ефективно (като използват писмено и устно слово, невербален език, електронни инструменти и умения за слушане).

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content