De Industriële Revolutie en technologie gedreven werkloosheid. Nemen roborts ooit onze banen over?

Geschiedenis en cultureel erfgoed

INLEIDING

Tegenwoordig wordt technologie gezien als de aanjager van innovatie. Bijna alle aspecten van ons leven zijn op de een of andere manier verbonden met nieuwe technologieën, die zo snel veranderen dat je de ontwikkelingen bijna niet bij kunt houden. Veel mensen zijn zo verslaafd aan hun appraten dat als iets niet meer werkt, ze in paniek raken of dichtslaan. Zo was het niet altijd. Stel je eens voor dat je in England leeft in 1720, 1520 of zelfs 1220. Welke technologieën denk je dat je zou gebruiken in het dagelijks leven in 1520? Jouw ouders zouden waarschijnlijk in de landbouw werken, je zou te voet of te paard naar alle plaatsen gaan waar je heen moest, er zou geen stromend water of elektriciteit in huis zijn en dat betekent dat je jouw maaltijd op een vuurtje zou klaarmaken. Verplaats jezelf eens naar 1920 – jouw ouders zouden waarschijnlijk werken in het vervoer of in de fabriek, vliegtuigen en auto’s bestaan al, net zoals radio’s en koelkasten! De levensstandaard zou totaal anders zijn na zo’n korte tussenpoos. Wat was er gebeurd? De industriële revolutie! Heb je ooit overwogen hoezeer het leven van de arbeiders veranderd is door de ontwikkeling van de industrie? En vraag je je wel eens af of het mogelijk is dat machines het werk van mensen innemen en uiteindelijk de wereld zelf? 😊 In deze WebQuest gaan we deze zaken nader onderzoeken!

TAAK

Het doel van deze WebQuest is jou te helpen belangrijke technologische ontwikkelingen van de Industriële Revolutie te ontdekken, hoe ze de maatschappij en de arbeidskrachten hebben beïnvloed. Je kunt je een mening vormen over de vraag of machines ooit ons werk volledig kunnen overnemen! Tenslotte zul je jouw bevindingen presenten aan jouw klasgenoten!

Deze WebQuest wordt idealiter in een groep van tenminste 2, 4 of 6 mensen maar individueel werken komt ook aan de orde.
Iedere deelnemer moet een technologische ontwikkeling kiezen die plaats vond tijdens de Industriële Revolutie. Daarna moet je aan de hand van de links die gegeven worden in de secties Bronnen en Proces de belangrijkste kenmerken ervan benoemen (tenminste 5), wat de sociale gevolgen van de vernieuwing waren (in je eigen woorden) en hoe het de organisatie van het werk heeft beïnvloed en de banen van mensen. Daarna moet je je verdiepen in het verschijnsel van technologische werkloosheid, je moet argumenten vinden die een pessimistische visie ondersteunen (tenminste 3) alsook (3 argumenten) die de optimistische visie op technologische werkloosheid staven. Je moet deze in verband brengen met de technologische ontwikkeling waarover je hebt geleerd. Tenslotte ga je een presentatie maken over de ontdekking die jij gekozen hebt met argumenten voor beide beide visies betreffende technologische werkloosheid in verband met de gekozen innovatie en je eigen mening over de gevolgen van technologische innovatie op de banen mensen. Tenslotte kun je ingaan op de vraag of machines daadwerkelijk de banen van mensen kunnen overnemen.

Spring terug in de tijd naar de periode van de Industriële Revolutie en beeld je in dat al deze innovaties zich recht voor jouw ogen voltrekken!

PROCESS

De leerlingen moeten de volgende stappen doorlopen om hun reis naar de tijd van de Industriële Revolutie te maken.


 1. Uitvingen van de Industriële revolutie onderzoeken. Welke zijn de meest belangrijke volgens jou? Kies er één die je bevalt. Maak een korte beschrijving van de uitvinding en noem tenminste van de meest onderscheidende kenmerken. Leerlingen kunnen de volgende artikelen lezen:  https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution; https://www.britannica.com/list/5-components-of-information-systems; https://www.historyhit.com/key-inventions-of-the-industrial-revolution/. Bekijk ook deze video: https://www.youtube.com/watch?v=hpwaVqTFteo 
 2. Denk na over de sociale gevolgen van de Industriële Revolutie en hoe deze de organisatie van het werk heeft beïnvloed. Waren de arbeiders tevreden met de nieuwe werkomstandigheden? Waren er alleen positieve gevolgen van de revolutie voor de mensen? Je kunt de volgende artikelen lezen:https://www.britannica.com/topic/history-of-Europe/Social-upheaval; https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/social-impact-industrial-revolutionBekijk ook deze video:: https://www.youtube.com/watch?v=RbBx9BDBJCM.
 3. Denk na over de uitvinding die je bij stap 1 hebt gekozen. Beschrijf in je eigen woorden wat de sociale impact was van deze technologische ontwikkeling, hoe het de organisatie van het werk veranderde en de banen van mensen. Wat waren de gevolgen? Je kunt terug gaan naar de links die werden genoemd bij Stap 1 en Stap 2 om ideeën op te doen.
 4. Wist je dat de mogelijkheid dat machines het werk van mensen zouden overnemen al tijdens het leven van Aristoteles besproken werd? Had je ( voor deze Webquest) ooit gehoord van de term technologische werkloosheid? Wat denk je van de Beweging van Luddite of de term “Drogreden van Luddite”? Waren zij tegen het gebruik van machines of iets anders? Ben je het met hen eens? Zoek argumenten die de pessimistische visie (tenminste 3) ondersteunen alsook voor de optimistische visie (ook 3). Breng deze in verband met de technologische ontwikkeling die je gekozen hebt bij Stap 1. Lees de volgende artikelen om de hierboven genoemde concepten beter te brgrijpen:
  Technologische werkloosheid: https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_unemployment;https://www.thinkautomation.com/future-of-work/technological-unemployment-is-it-lasting/.Bekijk deze video over de Beweging van Luddite: https://www.youtube.com/watch?v=5t4uJIUaHCw en lees dit artikel: https://www.smithsonianmag.com/history/what-the-luddites-really-fought-against-264412/
 5. Nu je weet wat de voor- en nadelen zijn van de technologische vooruiitgang voor het werk van de mensen, wat is jouw mening over d gevolgen van technologie-toepassingen in de hedendaagse wereld? Denk je dat het mogelijk is dat machines de banen van mensen innemen? Bekijk de volgende documenten om een beter gefundeerde mening te kunnen geven: https://www.smithsonianmag.com/innovation/when-robots-take-jobs-remember-luddites-180961423/; https://www.weforum.org/agenda/2020/09/short-history-jobs-automation/. Beluister de volgende gesprekken:https://www.youtube.com/watch?v=2j00U6lUC-c; https://www.youtube.com/watch?v=TUmyygCMMGA.
 6. Jouw laatste taak is het maken van een presentatie over de ontdekking die jij gekozen hebt, met daarin: de 5 kenmerken die je hebt vastgesteld bij Stap 1, de argumenten voor beide visies op de technologische werkloosheid dioe zou volgen uit de ontdekking die jij gekozen hebt, jouw eigen mening over de gevolgen van technologische innovatie voor de banen van mensen en tenslotte over de vraag of machines daadwerkelijk de plaats mensen in het arbeidsproces kunnen innemen.
 7. (Als je in een groepje werkt): bespreek jouw bevindingen met jouw groepsgenoten! Zijn jullie het onderling eens? Zo ja of zo nee: waarom?

BRONNEN

CONCLUSIE

Door aan deze WebQuest te werken, heb je geleerd over de uitvindingen van de Industriële Revolutie en hun sociale gevolgen en hun effect op de organisatie van het werk. Je hebt de positieve en negatieve kant/effecten van de vooruitgang gezien en hoe die de samenleving kunnen beïnvloeden. Je hebt ook kennis gemaakt met de prognose van het arbeidsproces in de toekomst is in relatie tot automatisering.

Heb je een idee welke toekomstige innovatie het meest waarschijnlijk ontwikkeld zal worden in de komende jaren? Stel je voor wat het gevolg zou zijn: zouden mensen zich ertegen verzetten of het zonder veel discussie accepteren?


Vaardigheden:

 • Presentatie maken
 • Kritisch denken
 • Onderzoek

Bovendien zullen leerlingen:

 • leren hoe met anderen samen te werken;
 • in discussie ideeën/visies leren over te brengen;
 • zelfvertrouwen ontwikkelen en het geloof in zichzelf en de eigen opvattingen;
 • leren om effectief te communiceren (in geschreven en gesproken woord), non-verbale communicatie begrijpen, elektronische hulpmiddelen gebruiken, en luistervaardigheid ontwikkelen.
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content