Изменението на климата и мегаледниците

География

Въведение

Преди да започнем:

Уебкуестът представлява откривателска обиколка, в която ученикът е свой собствен водач! Вие решавате къде да отидете, за да намерите резултати. Често пъти намирането на повече от един отговор е добре

Figure 1: Greenland https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6921540Някои хора казват, че промените в климата оказват все по-голямо влияние върху нашия (ежедневен) живот. Скоростта на промените се увеличава, както потвърждават много учени.

Държавите се опитват да се споразумеят за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2), за да се намали глобалното затопляне. Топенето на гигантски ледници, проливните дъждове и наводненията, както и гигантските горски пожари по целия свят се разглеждат от мнозина като доказателство за глобалното затопляне. Ледници има високо в планините и много повече в северните части на света, особено в Антарктида (Южния полюс).

TТова са много по-големи площи, но все още покрити с лед, където ефектите от затоплянето на атмосферата стават видими. Други райони, като северните части на Канада и Сибир, не са покрити с лед, но земята е постоянно замръзнала. Ето защо те се наричат вечна замръзналост. Тези почви се топят, освобождавайки метан. Метанът, както и CO2, е парников газ, който причинява глобално затопляне, като това се случва 20 пъти повече (!) от въглеродния диоксид. Топенето на ледниците, големите емисии на CO2 и отделянето на метан влияят на климата. Ефектът се засилва от изчезването на тропическите гори. Колкото по-малко са тропическите гори, толкова по-малко е абсорбирането на CO2 .

Figure 1: Greenland

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6921540

Топенето на ледниците, големите емисии на CO2 и отделянето на метан влияят на климата. Ефектът се засилва от изчезването на тропическите гори. Колкото по-малко са тропическите гори, толкова по-малко е абсорбирането на CO2!

 

Задача

В този уебкуест ще изследвате глобалното затопляне; за целите на ограниченото си проучване ще се съсредоточите върху Гренландия. Искаме да разберете проблема поне малко. Искаме също така да започнете да изграждате свое мнение по въпроса за изменението на климата. Но може би вече имате такова. Нека да видим дали мнението ви ще бъде същото след този уебкуест. Приятна откривателска обиколка! Можете да го направите сами, но работата в група и обсъждането на резултатите, преди да вземете решение, е предпочитаният начин да продължите в този уебкуест. 

Процес

Гренландия, фризерът на Северния Атлантически океан.

Искаме от вас да оцените и да прецените значението на глобалното затопляне. Трябва да заемете гледната точка на човек, живеещ в Гренландия.

Фигура 2 Крайната точка на ледника Kangerlugssuup Sermerssua в Западна Гренландия. Снимка: Феликсън / Университет на Тексас
Източник на статията:  https://climate.nasa.gov/news/2576/glacier-shape-influences-susceptibility-to-melting/

 

Разбиране на размера на Гренландия (и нейните ледници).

Първоначалната ви задача е да подготвите почвата за изследването си и да потърсите информация за Гренландия:

 1. Къде се намира тази земя? Колко голяма е тя? Посочете някои съседни държави. Можете да използвате картата на фигура 1 за ориентация и да потърсите допълнителна информация.

 2. Колко души живеят в Гренландия? Познавате ли някой известен гренландец?

 3. Кой живее в Гренландия (как се наричат живеещите там)? Към коя обща група или раса принадлежат те? Какъв е техният език?

 1. Каква е традиционната храна в Гренландия? Какви транспортни средства са на разположение?

 2. Разполага ли Гренландия с природни ресурси (метали, нефт, газ и др.)?

 3. Какъв е БВП на Гренландия (брутен вътрешен продукт)?

 1. Гренландия независима държава ли е? Как се управлява тя (кой е шефът)?

 2. Преди няколко години страната заемаше видно място в новините. Знаете ли защо?

 3. Запълнете точките с думи: Гренландия е най-големият [1] на света. Гренландия е една от най-малко гъсто [2] земи в света.

 

[1]     Остров

[2]     Населени

 

Обобщете отговорите си в кратко въведение за Гренланди. Представете си, че пишете материал за списание или за брошура, за да информирате туристите, които не знаят много за Гренландия.

Между другото, знаехте ли нещо за Гренландия, преди да започнете този уебкуест?

В следващите задачи ще разберете за изменението на климата. Въпросите ще ви помогнат да разберете значението на изменението на климата и някои свързани с него термини.

 1. Намерете информация за ледниците в Гренландия: колко лед има там и какво ще се случи (в световен мащаб), ако се разтопи целият лед

Фигура 3: шейна, движеща се по воден слой в Гренландия. Снимка: Стефан М. Олсен, Blue Action
Източник: https://pbs.twimg.com/media/D9BUHFyXkAASrQ1?format=jpg&name=4096×4096

 

 1. Погледнете горната снимка: хъскитата са във водата, но не плуват. Могат ли хъскитата да ходят по вода? Това измамна снимка ли е? Какво се случва там? Снимката е публикувана в Euronews като част от статия за Гренландия: https://www.euronews.com/2019/06/17/the-viral-image-that-illustrates-the-scale-of-melting-ice-in-greenland
 2. Къде има много повече лед, отколкото в Гренландия, и какво се случва там?
 3. Гренландия ли е най-студеното място на Земята?
 1. Кой бие тревога за топенето на ледовете и глобалното затопляне? Посочете някои важни имена на движението (активистите за климата). Кой или какво е виновно за глобалното затопляне според активистите?
 2. Какво представлява "парниковият газ" и защо използваме това наименование? Посочете колкото се може повече парникови газове, които знаете или можете да намерите. Дайте кратко описание на тяхното действие. За да направите това, ви е необходима информация за въздействието на тези газове върху околната среда (природата, човечеството). Кой от парниковите газове виждате в националните новини тези дни (посочете източниците си)? Откъде идва той?

Фигура 4: Топенето на вечната замръзналост е източник на мощен парников газ.
Източник: https://wellnys.com/thawing-permafrost-is-threatening-our-future/

 

 1. Какъв вид парников газ се отделя при топенето на вечната замръзналост? Подредете източниците на парникови газове по реда на вредата, която могат да причинят.
 2. Познавате ли една от най-известните личности в света, която води действия за намаляване на изменението на климата? Познавате ли други във вашата страна? Ако не, потърсете ги. Какво е обяснението, което те дават за глобалното затопляне, което преживяваме?
 3. Наистина ли се топят ледниците, или това е измама? Потърсете доказателства (снимки, научни статии, новинарски сайтове), както в полза, така и против твърдението, че ледниците се топят. Посочете източниците си на информация!
 1. Мислите ли, че климатичните промени (глобалното затопляне) представлява реален проблем?
  1. Ако да, можем ли да направим нещо по въпроса? Кой трябва да поеме водещата роля?
  2. Ако не, защо хората протестират, стачкуват и т.н?
 2. В много страни се провежда училищна стачка срещу изменението на климата. Разкажете със свои думи какво се случва и добавете снимки. Кой е започнал акцията? Смятате ли, че учениците и студентите по света трябва да се присъединят към протестите? Смятате ли, че е нормално да се пропускат уроци заради подобна акция?
 3. Ако изменението на климата не е проблем, как ще се погрижим за топенето на ледовете? Например: как могат да бъдат защитени от покачването на морската вода низините или земите под морското равнище, като огромните речни делти в Бангладеш, Нил в Египет, Амазонка или делтата на Рейн-Мауза-Шелд в Нидерландия? Може ли топенето да бъде обърнато по някакъв начин?

 

Фигура 5 Разтопената вечна замръзналост няма да замръзне през зимата Снимка: K. Orlinsky, NatGeo
Източник: https://www.nationalgeographic.com/environment/article/news-arctic-permafrost-may-thaw-faster-than-expected

 

 

Източници

Всички източници за вашите отговори могат да бъдат интернет: уебсайтове, социални медии, Уикипедия и всякакви други онлайн места, където се съхранява съответната информация. Можете обаче да използвате и информация на хартиен носител: вестници, книги и документи в местната или училищната библиотека или където и да ги намерите.

Не забравяйте да проверявате източниците си: особено новинарските медии могат да публикуват "цветна" информация, само за да угодят на собствениците и рекламодателите. Същото се отнася и за други медии, като китайските държавни медии и "Правда" в Русия: някои от тях са пристрастни по отношение на икономически и политически въпроси: те представят по-скоро мненията на националните лидери, отколкото обективни факти.

Какъвто и да е източникът ви на информация, споменете го. Не е необходимо да сте обективни, въпреки че това би било високо оценено. Всичко, което казвате, е правилно, ако линията на разсъжденията ви и доказателствата, които използвате, са прозрачни. Другите хора трябва да могат да проверят вашите изводи. Това е основното правило в науката: данните и разсъжденията трябва да са прозрачни.

 

Това е и мястото, където науката и журналистиката вървят по различни пътища …

Заключение

Какво научихте за Гренландия? Бихте ли искали да отидете там?

Какво научихте за глобалното затопляне? Промени ли това представите ви за изменението на климата и важността на този проблем? Може би промени вас самите?

След като работите по тези задачи: какви са знанията или мненията, които ще вземете със себе си? Какво мислите за действията в областта на климата? Споделяте ли притесненията, свързани с изменението на климата?

Оценка на резултатите

 

Начинаещ

Не е зле/първи стъпки

Добро

Отлично

Предварително задание: размерът на Гренландия

Отговори на въпроси

макс. .. точки

Изглеждаше така, сякаш почти не сте работили по въпросите

Предоставихте само няколко основни данни с минимални коментари, за да покажете размера на държавата. Ако хората не знаеха за Гренландия, нямаше да са научили кой знае какво от вашите отговори и кратко представяне.

Поработихте малко върху събирането на информация, но явно не сте научили много за Гренландия, въпреки че в интернет има толкова много информация.

Това е начало, но можете да подобрите представянето си, като се стремите към по-голяма пълнота в отговорите си.

Работили сте доста усърдно върху събирането на информация и очевидно знаете много за Гренландия и нейното значение за климата. Добре сте използвали интернет. Това беше много добро начало, но можете да подобрите пълнотата на информацията, която давате, и краткото представяне.

Работата ви е прекрасен пример за събиране и представяне на информация и очевидно знаете как да използвате различни медии, като например интернет, като източник на информация.

Това е близо до съвършенството: трудно е да се види как бихте могли да подобрите представянето на Гренландия.

Задание 1 и 2: оценка на проблема и кой се интересува от него?

Отговори на въпроси

макс. .. точки

Изглеждаше, че не сте положили много усилия: не сте предоставили почти никакви данни за последиците от топенето на ледовете в Гренландия и на Южния полюс.

Също така не успяхте да ни разкажете много за Сибир, активистите за климата и противниците, въпреки че всичко това е в ежедневните новини и в интернет.

Положихте доста усилия: успяхте да дадете поне някои основни данни за последиците от топенето на ледовете в Гренландия и на Южния полюс. Успяхте да откриете известна информация за Сибир, активистите за климата и противниците. Това е начало, но можете да се подобрите.

Работихте доста усърдно върху събирането на информация и успяхте да обясните с колко ще се повиши морското равнище, когато Гренландия и Южният полюс се разтопят.

Освен това сте писали добре за Сибир, активистите за климата и противниците: много добро начало.

Работата ви е прекрасен пример за представяне на сложните данни, които сте получили от различни източници.

Обяснили сте сложното взаимодействие между топенето на ледниците, парниковите газове и изчезването на тропическите гори. Това е близо до съвършенството и пълнотата!

Задание 3: интересува ли ви?

Отговори на въпроси и аргументация относно обективността,

макс. .. точки

Аргументацията по отношение на изменението на климата не е последователна, едва ли знаете имената на активистите и опонентите на действията. Съмнително е, че сте наясно с основните събития в света и нашето общество.

Аргументацията по отношение на изменението на климата не показва особена последователност, възпроизведохте някои твърдения, но поне успяхте да ги откриете.

Това е начало, отворено за по-нататъшно усъвършенстване.

Аргументацията относно изменението на климата показа, че сте намерили добра информация, която сте представили добре. Показахте добро разбиране на причините за изменението на климата. Това е добро начало, но все още е възможно подобрение.

Аргументацията по отношение на изменението на климата беше последователна и пълна.

Намерили сте много подходящи данни и твърдения.

Представили сте ясно какво представлява изменението на климата. Това е близо до съвършенството.

Вашият доклад:

 

аргументация на личните ви постижения

 

макс. .. точки

В повечето случаи липсваше аргументация относно личните ви резултати и постижения, а се състоеше от несвързани твърдения. Съществува основателно съмнение, че сте научили много.

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения не е достатъчно последователна. Поне сте успели да посочите няколко.

Това е начало, готово за усъвършенстване.

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е добре съгласувана. Посочихте редица неща, които сте научили.

Това е добро начало!

Аргументацията относно личните ви резултати и постижения е пълна. Успяхте да посочите ясно какво сте научили - за темата и за себе си! Точно това искахме да видим да се случва.

Инструкции за учителя

Този уебкуест е подходящ за работа в клас на малки групи или за работа в отдалечени онлайн образователни среди, където учениците работят индивидуално или отново в групи. В последния случай те ще трябва да използват съвременни средства за комуникация като уебконференции (Skype, Zoom), за да си сътрудничат ефективно. В случай на дистанционно, онлайн обучение процедурата за оценяване се нуждае от допълнително внимание и грижа. Несъмнено тя ще изисква онлайн комуникация между учителя и ученика(ците) за изясняване на някои въпроси.

Въведението е доста дълго, защото този текст е единствената информация, с която онлайн учениците ще разполагат, когато започнат своя уебкуест. В класната стая учителят може да въведе темата за изменението на климата по какъвто начин пожелае, а задачите за учениците ще останат същите.

Не всички въпроси и задачи ще доведат до еднозначни и абсолютно верни отговори. В някои случаи учениците ще намерят различна информация в зависимост от източниците, които са използвали. Сравняването на отговорите, дадени от учениците в класната стая или онлайн (чрез уебконференция), е важна част от оценката на този уебкуест.

Добре е учениците да са наясно с дискусията за изменението на климата, дали то е реална опасност или не. За някои от тях този уебкуест може да бъде началото на изграждането на собствено мнение.

Някои от бележките под линия имат за цел да помогнат на учениците да намерят отговорите, но някои от тях издават резултатите от търсенето, което учениците ще трябва да направят. Не забравяйте да махнете тези бележки под линия, преди да дадете този уебкуест на учащите се.

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content