Дълбините на вселената

Физика

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват методичен подход, аналитично мислене, креативност, работа в екип, сътрудничество и интернет ресурси, за да проучат, научат и изпълнят задачи, свързани с мистериозните и очарователни обекти в нашата Вселена.

Вдигали ли сте някога поглед към нощното небе, заслепени от мигащите, блестящи точки. Те са очарователни, нали? Мистериозната красота на нощното въздушно сияние е пленявала ума и любопитството на хората в продължение на векове. Нека се потопим в дълбините на Вселената и да разберем дали учените са разкрили някои от тайните ѝ.

 

Тайна #1: Планета
Тайна #2: Звезда
Тайна #3: Пулсар
Тайна #4: Мъглявина
Тайна #5: Галактика
Тайна #6: Квазар
Тайна #7: Черна дупка

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да ви помогне да откриете изследователя и учения във вас. Ще трябва да развиете и усъвършенствате най-важните умения, които определят учените, като методичен подход към решаването на проблеми, високо ниво на организираност, аналитично мислене, способности за изследване.

Учениците трябва да работят в групи от 2 до 4 души, да работят в а екип и да споделят събраната информация с останалите членове на екипа. Всеки екип трябва да избере една от гореспоменатите теми и да разпредели работата между учащите се, част от екипа. Всеки екип трябва да намери ресурси, които обхващат избраната тема, да направи задълбочено проучване и накрая да подготви .PPT презентация и да представи презентация пред своите връстници в класа.

Информацията в презентацията трябва да бъде добре организирана, фактологична и добре оформена. Важно е да се демонстрира добро ниво на използване на интернет и технологиите.

ПРОЦЕС

Първо, разделете дадените ресурси или ресурсите, които ще намерате сами, между членовете на екипа.

Изгответе график с 6 значими космически мисии и/или личности, които имат адекватна връзка с вашата тема на изследване. Всеки ученик трябва да избере космическа мисия или личност и да направи по-задълбочено проучване. Споделете информацията с другите и подгответе презентация.

Подготвителна стъпка: Изберете съотборници за екипа си. Сформирайте групи от 2 до 4 ученика.

Стъпка 1: Запознайте се с тайните на Вселената:
Тайна № 1: Големият взрив
Тайна № 2: Планета
Тайна № 3: Звезда
Тайна № 4: Пулсар
Тайна № 5: Мъглявина
Тайна № 6: Галактика
Тайна № 7: Квазар
Тайна № 8: Черна дупка

Стъпка 2:
След като придобиете основни познания и разбиране на тези малки тайни, изберете една от тях и направете допълнително проучване. Обхванете теми като например как са се образували тези обекти, кога са открити, кой ги е открил, какво оборудване се използва за наблюдение на избрания от вас небесен обект. След като решите кои теми ще обхванат вашите изследвания, разпределете ги между членовете на екипа.

Стъпка 3:
Потърсете информация за космически мисии или учени, които са допринесли за разширяване на познанията ни по темата, която сте избрали в стъпка 2. Всеки ученик трябва да избере космическа мисия или човек и да направи по-задълбочено проучване. Безопасно ли е да се отиде на космическа мисия? И евтино ли е това?

Стъпка 4:
Вече знаете повече за Вселената и начините, по които я изучаваме. Научихте за тайните, които са били разкрити, но и за рисковете, които са били поети. Изложете собственото си мнение за изследването на космоса. Дали това е загуба на пари или помага на човечеството да се развива? Разгледайте линковете по-долу, за да си съставите мнение.
https://www.britannica.com/science/space-exploration/Human-beings-in-space-debate-and-consequences 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/09/us-space-program-nasa-earth-problems 
https://en.unesco.org/courier/marzo-1970/space-effort-waste-money 
https://eandt.theiet.org/content/articles/2011/10/debate-for-and-against-space-exploration-is-space-research-a-waste-of-time/ 

Стъпка 5
Направете презентация и споделете резултатите си в клас. Ето примерна структура:
Въведение.
Ключови концепции и теории и тяхното развитие във времето, събрани в стъпка 2.
Разкажете за учените и/или космическите мисии, които сте изследвали. (Стъпка 3)
Изразете мнението си за изследването на космоса. Изложете аргументи.
Проведете дискусия със съучениците си. Какво мислят те за изследването на космоса?

 

РЕСУРСИ

https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level1/universe.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/universe.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/cosmology.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/milky_way.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/quasars.html  https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/black_holes.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/galaxies.html 
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/universe_level2/stars.html 
https://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/stars/lifecycle/ 
http://btc.montana.edu/ceres/html/LifeCycle/starsbackground.htm 
https://www.space.com/1858-galactic-collisions-fast-frequent.html 
https://www.space.com/2258-black-holes-bound-merge.html 
https://www.space.com/supermassive-black-hole-barely-spinning.html 
http://www.galex.caltech.edu/newsroom/glx2012-04f.html 
https://www.jpl.nasa.gov/stars-galaxies/ 
https://home.cern/news/series/lhc-physics-ten/breaking-new-ground-search-dark-matter 
https://home.cern/science/physics/dark-matter 
https://home.cern/science/physics/early-universe 
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2011/summary/ 
https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/video/solar-system-size-and-distance/ 
https://eyes.nasa.gov/apps/orrery/#/home 
https://www.jpl.nasa.gov/edu/events/2020/10/1/see-a-blue-moon-on-halloween/ 
https://imagine.gsfc.nasa.gov/features/cosmic/farthest_info.html 
https://www.wired.co.uk/article/distant-universe-big-bang 
https://www.wired.co.uk/article/oldest-star-universe-milky-way-much-older-than-thought 
https://www.space.com/25303-how-many-galaxies-are-in-the-universe.html 
https://theconversation.com/new-clues-in-the-search-for-the-oldest-galaxies-in-the-universe-129612 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всичко, което наистина трябва да знаете в момента, е, че Вселената е много по-сложна, отколкото си мислите, дори ако тръгнете от позицията, че тя е адски сложна;

― Дъглас Адамс

Оценка

След приключване на този уебкуест обучаемият ще е развил следното:

Умения:

 • да провежда проучвания в онлайн среда, за да изпълни поставена задача.
 • Да използва умения за творческо мислене, за да разработи проект заедно с връстници
 • Да практикува иновативно мислене чрез работа в екип
 • Да използва умения за критично мислене, за да оценява идеи

 

Освен това учащите:

 • ще се научат да практикуват работа в екип чрез активно участие в група;
 • ще се научат как да използват ума, гласа и ушите си, за да се ангажират конструктивно и да си сътрудничат с другите;
 • ще развият чувство на увереност и вяра в себе си и във вземането на решения;
 • ще се научат как да общуват ефективно (като използват писмено и устно слово, невербален език, електронни инструменти и умения за слушане).

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content