Ядрена енергия и ядрени мощности

Физика

ВЪВЕДЕНИЕ

Този уебкуест има за цел да накара учениците да използват методичен подход, аналитично мислене, креативност, работа в екип, сътрудничество и интернет ресурси, за да проучат, научат и изпълнят задачи, свързани с ядрената енергия и ядрените електроцентрали.

Какво представлява ядрената енергия? Защо някои вещества са радиоактивни и какво означава това? Безопасни ли са атомните електроцентрали? Вероятно на два от въпросите може да се отговори с доста голяма точност, но един от тях е непрекъсната и спорна тема.

В процеса на изпълнение на този уебкуест ще придобиете по-задълбочени знания и разбиране за ядрената енергия и атомните електроцентрали. Ето кои са обхванатите теми:

 

Ядрено делене - механизмът, който осигурява енергията и произвежда радиоактивност.

 

Атомната електроцентрала

 • Компоненти на централата
 • Как работи?

 

Сравнение с други енергийни източници 

 • Изкопаеми горива
 • Слънчева енергия
 • Вятър

 

Ядрени отпадъци

 • Съвременни техники за съхранение s
 • Бъдещи техники

 

Плюсове и минуси  

 • Предимства
 • Проблеми
 • Аварии

ЗАДАЧА

Целта на този уебкуест е да ви помогне да откриете изследователя и учения във вас. Ще трябва да развиете и усъвършенствате най-важните умения, които определят учените, като методичен подход към решаването на проблеми, високо ниво на организираност, аналитично мислене, способности за изследване.

Учениците трябва да работят в групи от 2 до 4 души, да работят в а екип и да споделят събраната информация с останалите членове на екипа. Всеки екип трябва да избере една от гореспоменатите теми и да разпредели работата между учащите се, част от екипа. Всеки екип трябва да намери ресурси, които обхващат избраната тема, да направи задълбочено проучване и накрая да подготви .PPT презентация и да изнесе презентация пред останалите учащи в класа.

Информацията в презентацията трябва да бъде добре организирана, фактологична и добре оформена. Важно е да се демонстрира добро ниво на използване на интернет и технологиите.

ПРОЦЕС

Стъпка 1: Всеки от учениците трябва да се запознае с ядреното делене и ядрения синтез. Кой от двата процеса се използва при производството на ядрена енергия? Кое вещество се използва като ядрено гориво?
Линковете по-долу могат да ви помогнат да намерите отговорите.
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Uranium 
https://www.energy.gov/ne/articles/fission-and-fusion-what-difference 
https://www.youtube.com/watch?v=2W-GEE6YU4M 

Стъпка 2. Време е да разберете как всички неща, които научихте в първата стъпка, се включват в работата на атомната електроцентрала. Проучете как работи една електроцентрала. Дадените материали ще ви помогнат да се ориентирате.
https://www.youtube.com/watch?v=VJfIbBDR3e8 
https://www.youtube.com/watch?v=1U6Nzcv9Vws 
https://www.youtube.com/watch?v=jpDRfaWYk3I 
https://science.howstuffworks.com/nuclear-power.htm 
https://www.nei.org/fundamentals/how-a-nuclear-reactor-works 
https://www.nuclear-power.com/nuclear-power-plant/ 
https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors.aspx 

Стъпка 3. В резултат на експлоатацията на атомните електроцентрали се образуват и високорадиоактивни ядрени отпадъци. Те трябва да се съхраняват внимателно, за да се предотврати всякаква възможност за радиационно облъчване. За тази цел е необходимо да се изградят специални съоръжения за съхранение, напълно изолирани от хората и околната среда. Посочете основните проблеми, свързани с ядрените отпадъци. Има ли решение?
https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-waste/storage-and-disposal-of-radioactive-waste.aspx#:~:text=Disposal%20of%20low%2Dlevel%20waste,the%20most%20radioactive%20waste%20produced
https://www.youtube.com/watch?v=3QXSkXHDZgU 
https://www.youtube.com/watch?v=IGRMGmPw3Kw 
https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/01/what-should-we-do-with-radioactive-nuclear-waste 
https://www.epa.gov/radtown/radioactive-waste 
https://www.cnbc.com/2022/06/02/nuclear-waste-us-could-power-the-us-for-100-years.html 

Стъпка 4. Какви са заплахите и страховете, свързани с използването на ядрената енергия? Направете проучване на инцидентите в електроцентралите и ядрените бомби. Какви са последствията? Трябва ли да се откажем от електроцентралите или не? Потърсете в интернет, за да намерите източници и да си съставите мнение. Можете да започнете с темите по-долу.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_nuclear_disaster 
https://www.history.com/topics/world-war-ii/the-manhattan-project 
https://www.youtube.com/watch?v=UK8ccWSZkic 
https://www.energysage.com/about-clean-energy/nuclear-energy/pros-and-cons-nuclear-energy/ 

Стъпка 5. Сравнете ядрената енергия с други енергийни източници, като изкопаеми горива и възобновяеми енергийни източници. Обсъдете плюсовете и минусите на всеки енергиен ресурс. Според вас има ли енергиен ресурс, който трябва да бъде приоритетен в бъдеще?
https://www.edfenergy.com/for-home/energywise/renewable-energy-sources 
https://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/2540/Renewable%20vs%20Nonrenewable%20Resources.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc 

Стъпка 6. Екипът трябва да подготви презентация, като вземе предвид всички стъпки на процеса, споменати по-горе.

РЕСУРСИ

Virtual Nuclear Tourist - Съдържа връзки към всички аспекти на ядрената енергетика, включително изброените по-долу

Nuclear  Fission: The Heart of the Reactor

Introduction to How  Nuclear Power Works

Inside a  Nuclear Power Plant

Outside a  Nuclear Power Plant

How  nuclear energy works  ENECeducation

National Energy Institute

World Nuclear Organization

Pros and Cons  of Nuclear Power

Debate: Does the World Need Nuclear Power

Three Mile Island

Disaster at Chernobyl       

Fukushima    

Chernobyl Poems. http://www.wsu.edu/~brians/chernobyl_poems/chernobyl_poems.html

Chernobyl.info. www.chernobyl.info/

CNN news. www.CNN.com (use keywords search)

Federal Emergency Management Agency. http://www.fema.gov/areyouready/nuclear_power_plants.shtm Документ, в който се обясняват опасностите, свързани с атомните електроцентрали, и ресурсите за спешни случаи.

Green Peace. http://www.greenpeace.org/international/(използвайте като ключови думи “nuclear testing in Alaska” в търсачката

Green Peace. Pathways to Destruction. http://www.greenpeace.org/international/campaigns/nuclear

How Stuff Works. http://www.howstuffworks.com/ (използвайте ключови думи в търсачката)

New England Coalition on Nuclear Pollution. http://www.necnp.org/

New York Times Newspaper. www.NYTimes.com (използвайте ключови думи в търсачката)

Newsweek. www.Newsweek.com (use key words search)

Nuclear Energy Institute. http://www.nei.org/ (страхотен сайт за информация, но използва Adobe Acrobat, така че може да бъде бавен или труден за извличане на доклади)

Nuclear Energy Institute. Nuclear World. http://www.nei.org/scienceclub/nuclearworld.html

Nuclear Information and Resource Service. Nuclear Power Plant Fuel -- a source of PLUTONIUM FOR WEAPONS?  http://www.nirs.org/factsheets/plutbomb.htm

Nuclear Power Plant Operation. http://www.fastol.com/~renkwitz/nuclear_power_plant_operat.htm (a web-based test)

Nuclear Regulatory Commission. http://www.nrc.gov/ Commission developed with the mission of "Protecting public health and safety through regulation of nuclear power and the civilian use of nuclear materials."

PBS. Meltdown at Three Mile Island http://www.pbs.org/wgbh/pages/amex/three/

Sierra Club Nuclear Waste Guide http://www.sierraclub.org/nuclearwaste/nucw.asp

Sierra Club. http://www.sierraclub.org (използвайте ключови думи в търсачката)

Stanford Formal Reasoning Group. FAQ about nuclear power. http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/nuclear-faq.html

The Virtual Nuclear Power Plant Tour. http://www.nucleartourist.com/ (обиколка с картинки, 10 въпроса за преглед)

Time News Media Corporation. www.Time.com (използвайте ключови думи в търсачката)

Uranium Information Center Economics of nuclear power. http://www.uic.com.au/nip08.htm

US Department of Energy. Nuclear Age Timeline. http://web.em.doe.gov/timeline/

US News. www.USNews.com (използвайте ключови думи в търсачката)

Vermont Yankee Nuclear Power Plant. http://www.vermontyankee.com/ (анимации и добра справочна информаци)

World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/ (Про-ядрен сайт, образователен)

Yucca Mountain. http://www.ymp.gov/ (проблеми с отпадъците)

http://en.wikipedia.org/wiki/Mining

http://www.powertechuranium.com/s/AboutUranium.asp http://www.powertechuranium.com/s/Centennial.asp

http://www.powertechuranium.com/s/PublicHealth.asp

www.nunnglow.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физиката е фундаментална природна наука и за нея енергията е равна на работата. И ние никога не трябва да спираме да работим за откриването на нови хоризонти, за да живеем по-добре и по-безопасно.

След приключване на този уебкуест ученикът ще е развил следното:

 

Умения:

 • Да провежда изследвания в онлайн среда, за да изпълни поставена задача.
 • Да използва умения за творческо мислене, за да разработи проект с връстници
 • Да практикува иновативно мислене чрез работа в екип
 • Да използва умения за критично мислене, за да оценява идеи

 

Освен това учащите:

 • ще се научат да практикуват работа в екип чрез активно участие в група;
 • ще се научат как да използват ума, гласа и ушите си, за да се ангажират конструктивно и да си сътрудничат с другите;
 • ще развият чувство на увереност и вяра в себе си и във вземането на решения;
 • ще се научат как да общуват ефективно (като използват писмено и устно слово, невербален език, електронни инструменти и умения за слушане).

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content