Nucleaire energie en nucleaire kracht

Natuurkunde

INLEIDING

Deze WebQuest is bedoeld om leerlingen een methodische aanpak te laten hanteren: analytisch denken, creativiteit, teamwerk, samenwerking en het gebruik van Internetbronnen om te onderzoeken, leren en taken uitvoeren met betrekking tot nucleaire kracht en kerncentrales.

Wat is kernenergie? Waarom zijn sommige stoffen radioactief en wat houdt dat in? Zijn kerncentrales veilig? Waarschijnlijk kunnen twee van deze vragen met een hoge mate van nauwkeurigheid beantwoord worden, maar één is een onderwerp van voortdurende discussie.

Na het voltooien van deze WebQuest, zul je meer kennis en een beter begrip hebben van kernenergie en kerncentrales. Dit zijn de onderwerpen die we behandelen:

Kernsplijting: het mechanisme dat energie levert en radioactiviteit produceert.

De kerncentrale

 • Onderdelen van de centrale

Vergelijking met andere t energiebronnen

 • Fossiele brandstoffen
 • Zone-energie
 • Wind

Kernafval

 • Huidige opslagtechnieken
 • Toekomstige methoden?

Voors en Tegens

 • Voordelen
 • Problemen
 • Ongelukken

Atoomwapens

 • De achterliggende wetenschap
 • Projecten
 • De nasleep

TAAK

Het doel van deze WebQuest is jou te helpen om de onderzoeker en de wetenschapper in jezelf te ontdekken. Je moet de daarbij behorende belangrijkste vaardigheden ontwikkelen en verbeteren, zoals een methodische benadering om problemen op te lossen, goede organisatie, analytisch denken, de wil om te ontdekken wat onder het oppervlak schuilgaat en een goed begrip van de (natuurkundige) wetten die het universum regeren.

De leerlingen werken in groepjes van 2 tot 4 personen en delen de gevonden informatie met de andere teamleden. Ieder team kiest een probleem dat hierboven genoemd en verdelen het werk onderling. Ieder team zoekt naar bronnen met informatie over het gekozen onderwerp, doen daar grondig onderzoek naar en maken tenslotte een presentatie met PowerPoint, Prezi (of andere software voor multimedia), die ze vervolgens aan de klasgenoten laten zien.

De informatie in de presentatie moet goed geordend zijn, feitelijk, en goed verbeeld en verwoord. Het laten zien van een goed niveau in het gebruik van internet en technologie is belangrijk.

PROCES

Stap 1. Iedere leerling moet kennis verkrijgen over kernsplijting en kernfusie. Welke van de twee processen wordt gebruikt om kerenergie op te wekken? Welk materiaal wordt gebruikt als nucelaire brandstof?

De volgende bronnen kunnen je helpen om de antwoorden te vinden.

Stap 2. Hoe passen al de gegevens die je hebt gevonden bij Stap 1 bij elkaar om tot een werkende kerncentrale te komen. Onderzoek hoe een kerncentrale werkt. De volgende bronnen wijzen je de weg.

Stap 3. Door de manier waarop kerncentrales werken, wordt ook zeer schadelijk radioactief kernafval geproduceerd. Het moet voorzichtig worden opgeslagen om mensen te behoeden voor blootstelling aan radioactieve straling. Voor dit doel zijn speciale opslagmethoden ontwikkeld en toegepast, waardoor kernafval volledig geïsoleerd wordt van mensen en van de natuur. Beschrijf de belangrijkste problemen rond kernafval. Is een oplossing mogelijk?

Stap 4. Wat zijn de bedreigingen en angsten met betrekking tot het gebruik van kernenergie. Doe onderzoek naar incidenten (ongelukken) met kerncentrales en naar kernbommen. Wat zijn de gevolgen? Moeten we geen kerncentrales bouwen of juist wel? Zoek op het internet naar bronnen en geef je eigen mening. Je kunt beginnen met de volgende onderwerpen.

Stap 5. Vergelijk kernenergie met andere energiebronnen zoals fossiele brandstoffen en duurzame (hernieuwbare) energiebronnen. Vergelijk de voors en tegens voor elke energiebron. Vind jij dat een bepaalde energiebron in de toekomst voorrang moet krijgen boven andere bronnen?

Stap 6. Het team maakt een presentatie waarin alle stappen van dit proces (zoals hierboven beschreven) aan de orde komen,.

BRONNEN

Virtual Nuclear Tourist – Bevat links naar alle aspecten van kernenergie.

Nuclear  Fission: The Heart of the Reactor

Introduction to How  Nuclear Power Works

Inside a  Nuclear Power Plant

Outside a  Nuclear Power Plant

How  nuclear energy works  ENECeducation

National Energy Institute

World Nuclear Organization

Pros and Cons  of Nuclear Power

Debate: Does the World Need Nuclear Power

Three Mile Island

Disaster at Chernobyl  

Fukushima  

Chernobyl Poems. http://www.wsu.edu/~brians/chernobyl_poems/chernobyl_poems.html

Chernobyl.info. www.chernobyl.info/

CNN news. www.CNN.com (gebruik geschikte zoektermen)

Federal Emergency Management Agency. http://www.fema.gov/areyouready/nuclear_power_plants.shtm In dit document de risco’s uitgelegd die verbonden zijn aan kerncentrales en maatregelen bij noodgevallen.

Greenpeace. http://www.greenpeace.org/international/ (Gebruik de zoekterm: “nuclear testing in Alaska”)

Greenpeace. De weg naar vernietiging. http://www.greenpeace.org/international/campaigns/nuclear

How Stuff Works. http://www.howstuffworks.com/ (Gebruik de zoekterm: “kernenergie”)

New England Coalition on Nuclear Pollution. http://www.necnp.org/

New York Times Newspaper. www.NYTimes.com (Gebruik zoektermen)

Newsweek. www.Newsweek.com (Gebruik zoektermen)

Nuclear Energy Institute. http://www.nei.org/ (goede website voor informatie, maakt gebruik  van adobe acrobat documenten en kan daardoor trgaa werken bij downloads)

Nuclear Energy Institute. Nuclear World. http://www.nei.org/scienceclub/nuclearworld.html

Nuclear Information and Resource Service. Brandstof uit de kerncentrale – een bron van PLUTONIUM VOOR WAPENS?  http://www.nirs.org/factsheets/plutbomb.htm

Nuclear Power Plant Operation. http://www.fastol.com/~renkwitz/nuclear_power_plant_operat.htm (een online test )

Nuclear Regulatory Commission. http://www.nrc.gov/ Commissie met als taak "Het beschermen van de volksgezondheid en veiligheid door het reguleren van kernergie en het civiel gebruik van nucleair materiaal."

PBS. Meltdown at Three Mile Island http://www.pbs.org/wgbh/pages/amex/three/

Sierra Club Nuclear Waste Guide http://www.sierraclub.org/nuclearwaste/nucw.asp

Sierra Club. http://www.sierraclub.org (Gebruik zoektermen)

Stanford Formal Reasoning Group. Veel gestelde vragen over kernenergie.

http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/nuclear-faq.html

The Virtual Nuclear Power Plant Tour. http://www.nucleartourist.com/ (rondleiding met illustraties en 10 vragen)

Time News Media Corporation. www.Time.com (Gebruik zoektermen)

Uranium Information Center Economics of nuclear power. http://www.uic.com.au/nip08.htm

US Department of Energy. Nuclear Age Timeline. http://web.em.doe.gov/timeline/

US News. www.USNews.com (Gebruik zoektermen)

Vermont Yankee Nuclear Power Plant. http://www.vermontyankee.com/ (animaties en goede achtergrondinformatie)

World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/ (Pro-kernergie, educatief)

Yucca Mountain. http://www.ymp.gov/ (kernafval)

http://en.wikipedia.org/wiki/Mining

http://www.powertechuranium.com/s/AboutUranium.asp http://www.powertechuranium.com/s/Centennial.asp

http://www.powertechuranium.com/s/PublicHealth.asp

www.nunnglow.com

CONCLUSIE

De natuurkunde is een fundamentele natuurwetenschap, en daarin is energie hetzelfde als werk. We nooit ophouden te zoeken naar nieuw oplossingen om een beter en veiliger leven te leiden.

Na het voltooien van deze WebQuest, is de leerling in staat tot:

 Vaardigheden:

 • Onderzoek in online omgevingen uitvoeren om een taak te voltooien
 • Creativiteit ontplooien om een project met klasgenoten uit te werken
 • innovatief denken in teamverband
 • kritisch denken om ideeën te beoordelen

 Bovendien zullen leerlingen:

 • leren teamwerk toe te passen met actieve deelname aan het groepswerk;
 • leren hoe ze hun hersenen, hun stemmen en oren moeten gebruiken om constructief samen te werken met anderen;
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen en geloof in eigen kunnen en in de besluiten die ze nemen;
 • leren om effectief te communiceren (in geschreven en gesproken woorden, door non-verbale communicatie, digitale hulpmiddelen en luistervaardigheden).
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content