Как да планираме град от бъдещето

География

ВЪВЕДЕНИЕ

Този WebQuest е предназначен за работа в група (4 ученици) в сътрудничество и на принципа на кооперативност, като за основа на изследването се използва интернет.

Натоварен трафик, недостатъчно паркинги, стрес, изкопаеми горива, замърсяване на въздуха и глобално затопляне, отпадъци, липса на зелени площи, битови и промишлени отпадъци... всеки ден чувате за тези проблеми в градовете по целия свят.

За какво трябва да мислим, когато строим градове, за да сведем тези проблеми до минимум?

Как можем да създадем екологично чисти градове, които да осигурят по-добро качество на живот на населението си?

Готови ли сте да станете част от екипа от градски експерти, за да планирате един съвременен екологичен град?!!!

Нека се захванем за работа!!! Да го направим!

ЗАДАЧА

Чрез разработването на този проект ще откриете, че има различни предпазни мерки, които трябва да се вземат при планирането на строителството на градове, за да станат те устойчиви. В момента има няколко примера за градове, които се планират или изграждат по света, в които проектанти и други техници са се опитали да сведат до минимум проблемите на днешните градове.

Вашата цел е да създадете план на града. Модерно място, където всеки може да има по-добър живот с минимизирано въздействие върху околната среда. Може да включите и някои скици или снимки на сгради или инфраструктури, за да покажете вашите решения за този град на бъдещето.

Накрая напишете текст, в който да опишете вашия град, като добавите други характеристики, които не могат да се видят в плана. Не забравяйте да поставите заглавие на плана.

Ще работите в група от четирима ученици, ще проучвате в интернет, ще обсъждате решенията за вашия устойчив град, планирането на пространството (как да се разпределят сградите, улиците, дейностите, инфраструктурите... в града), като всичко това ще се основава на съвместна и кооперативна работа, за да можете да подготвите окончателния си проект на Prezi или друга мултимедия.

Ще разполагате с 15 дни (две седмици), за да завършите и представите работата си.

ПРОЦЕС

Този Webquest трябва да бъде изпълнен в групи от по 4 ученици, като се следват следните стъпки:

 

 1. Кои са основните проблеми в съвременните градове?

Всеки ученик ще направи проучване в интернет, за да обогати знанията си.

 

 1. Как можем да сведем до минимум тези проблеми?

Всеки ученик провежда проучване в интернет, за да намери най-добрите решения, предложени за градовете на бъдещето.

 

 1. Какъв план на града и какви решения ще бъдат взети в този град?

Членовете на групата ще обсъдят гледните си точки за най-добрите решения за града (пространствено разпределение на различните градски функции, транспорт, производство на енергия...), като започнат с определянето на градския план. Те могат да изберат и име за своя град.

 

 1. Изгответе плана на града.

Следвайки примерите, намерени в интернет, като използват различни цветове, за да представят различните видове градски функции вътре във всяка сграда/квартал/пространство, групата ученици ще направи план на града (с подзаглавие) в документ на Word или, ако не могат да го направят, ще го нарисуват на лист хартия и ще го дигитализират накрая (т.е. ще направят негова снимка). Те могат също така да скицират някои специални сгради или инфраструктури (или да покажат някои снимки), за да представят своите решения за този град на бъдещето.

 

 1. Напишете текст.

Описание на плана на града, в което се обясняват приетите варианти за превръщането му в устойчив град.

 

 1. Направете презентацията.

Направете Prezi (или друга мултимедийна) презентация, за да покажете вашия град на бъдещето с всички решения, които сте определили, за да го постигнете!

ИЗТОЧНИЦИ

Masdar city (Дубай)

Дългосрочни устойчиви инициативи на Масдар, свързани с енергията, зелените площи, експлоатационните характеристики на сградите, мобилността и селското стопанство: https://masdarcity.ae/en/learn/overview

Снимки и видеоклипове: https://masdarcity.ae/en/discover/gallery

Генерален план на град Масдар: https://masdar.ae/en/masdar-city/the-city/sustainability

Екоград Тиендзин (Китай): https://www.huffpost.com/entry/tianjin-eco-city_n_806972?guccounter=1#s221860

Градът на бъдещето (Китай): https://wwИзтъкан град (Япония)w.archdaily.com/120052/low-carbon-future-city-sba-design

Woven city  (Japan): https://global.toyota/en/newsroom/corporate/31221914.html

Интелигентен горски град Канкун (Мексико): https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/smart-forest-city-cancun/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тъй като този WebQuest е проведен в рамките на групова работа, зачитайки духа на сътрудничество и съвместна работа и фокусирайки се върху ученето на учениците, те трябва да обмислят:

 • работата, извършена от всеки член на групата
 • спазването на предварително определените задачи и срокове
 • зачитане на идеите на другите членове на групата
 • спазването на правилата за работа в групата
 • критичен дух
 • творчество
 • изследователски капацитет
 • автономност
 • правилно и ефективно използване на комуникацията на научни знания
 • използване на електронни устройства

Оценка на учебните постижения

В този раздел няма да се задълбочаваме в основните образователни теории за оценяването и тестването: има твърде много неща, които не бихме могли да обхванем в рамките на един малък доклад.

Вместо това бихме желали да се съсредоточим върху процедурите, които дават възможност както на учениците, така и на техните учители да установят дали учебните цели на уебкуеста са постигнати и ако да, до каква степен. Препоръчваме на учителите да използват комбинирана процедура за оценяване, която се състои от:

 1. Изказвания на учениците (след като са били помолени да го направят)
  • споделяне на това, което са научили по темата (самооценка, ориентирана към знанията): сега (след като преминах през този уебкуест) знам, че ...
  • споделяне какво са научили за себе си (формираща оценка, в този случай диагностична самооценка): сега (след като преминах през този уебкуест) знам за себе си, че ...
   Тази двойка основни твърдения се прибавя към т.нар. доклад на учащия, в който ученикът/студентът разсъждава върху това, което съответният уебкуест му е донесъл по отношение на придобитите знания и новите лични възгледи и нагласи по отношение на предмета.

  Например:

  • "Научих, че през Средновековието хората почти не са обръщали внимание на хигиената, което е спомогнало епидемични болести като чумата да причинят толкова много жертви" Или: "Научих фактите и знам, че Земята се затопля, но не мога да разбера защо хората са били толкова глупави да замърсяват света и да го оставят да се затопли толкова много.“
  • „От информацията за болестите разбрах, че тази тема ме привлича повече, отколкото предварително съм очаквал: може би трябва да обмисля медицинска кариера“. Или:
   "Уебкуестовете потвърждават това, което вече си мислех: Не бих могъл да проявя интерес към климата и глобалното затопляне. Всъщност мислех, че всичко това е измама и все още го мисля!“

  Този вид оценка изглежда по-субективна, отколкото е в действителност: в своя стандартен труд за тестването и оценяването (и много други), наречен просто Методология (1974 г.), проф. А. Д. де Гроот описва колко последователни изглеждат самооценките на учениците: когато ги попитат отново след 5 или 10 години, оценката им ще бъде почти същата. Де Гроот съветва учителите да използват доклада на ученика като начало за съвместни оценки, като се стремят да постигнат консенсус между учителя и ученика/студента относно резултатите от обучението и тяхната стойност за ученика, но също така да ги сравняват с целите на обучението, както са посочени в учебната програма.

 2. Постиженията в обучението са видими в материалите, произведени от учениците: това са веществени доказателства: доклади, отговори на въпроси, зададени в съответния уебкуест, презентации, представяне по време на презентациите (за предпочитане записани). Учителят попълва таблица за оценка, в която ясно се посочва какви са резултатите от обучението на ученика/ученичката. Категориите в таблицата могат да бъдат променени от учителя, за да обхванат по-точно съдържанието на уебкуеста.

  Съветваме учителите да използват таблицата, за да започнат съвместна дискусия за оценяване, целяща постигане на консенсус или поне разбиране между учителя и ученика/студента за резултатите от обучението: постигнати ли са те (както е планирано в учебната програма и съобщено преди началото на уебкуеста) и в каква степен? Ясното съобщаване на учебните цели преди началото на всяка учебна дейност е изискване за прозрачност, което е широко признато в образователната общност. Историята на ясното формулиране на целите на обучението води началото си от "библията" на оценяването на Блум, Хейстингс и Мадаус: "Наръчник за формиращо и обобщаващо оценяване на обучението на учениците" (1971 г.) - стандартен труд, който е послужил като вдъхновение и за споменатия по-рано професор.

  Процедурата се прилага и в случаите, когато студентите/учениците са работили заедно по даден уебкуест. Учителят ще задава въпроси за индивидуалния принос: "Какво открихте? Каква част написахте? Как намерихте илюстрациите? Кой направи окончателната презентация?“

 

За предпочитане е всички доказателства (за усилията и резултатите от обучението плюс съвместните оценки) да се съхраняват в учебното портфолио на ученика или в друга подходяща система за съхранение (папки с писмени или печатни документи, онлайн колекция от файлове и т.н.).

Промените в личните гледни точки и чувства са по-трудни за оценяване и тук консенсусът между учителя и ученика/студента относно преживяванията по време на учебния процес дава съществена представа.

Таблицата по-долу дава пример за това как може да се оформи оценката на учебния процес и постиженията: Какви реакции към уебкуеста очаква учителят и колко ценни са те? В състояние ли е учителят да обясни стойността или оценката, която се дава на отговорите или презентациите, дадени от учениците? Разбира ли ученикът резултатите от оценяването и съгласен ли е с тях? Ако не е възможно да се постигне съгласие (консенсус), все пак учителят е този, който решава как да оцени работата на ученика.

Моля, обърнете внимание, че текстът в таблицата се обръща директно към ученика. Това е важно и всъщност е предпоставка за използването на такава таблица за оценяване - тя е специално предназначена да даде възможност за обсъждане на резултатите от обучението между учителя и ученика, а не да съобщава за учебните постижения на учениците на други лица, които не са имали пряка роля в уебкуеста.

таблица за оценка

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content