Hoe ontwerpen we een stad voor de toekomst?

Aardrijkskunde

INLEIDING

Deze WebQuest moet als groepsopdracht worden uitgevoerd (4 leerlingen), waarbij het Internet als voor jouw onderzoek fungeert.

Verkeersopstoppingen: niet genoeg parkeerplaatsen, stress, fossiele energie, luchtvervuiling en de opwarming van de aarde, afval, afwezigheid van groene ruimte, huiselijk en industrieel afvalwater, ...ieder dag hoor je over deze problemen in steden over de hele wereld.

Waar moeten we aan denken als we steden willen bouwen waarbij we deze problemen vermijden?

Hoe kunnen we milieuvriendelijke steden bouwen, die een betere kwaliteit van het leven voor de bewoners bieden?

Ben jij in staat om deel uit te maken van een deskundig team van stedenbouwers die een moderne, ecologisch verantwoorde stad gaan bouwen?!!!

Laten we aan het werk gaan!

TAAK

Als je met dit project aan de slag gaat, zul je ontdekken dat er verschillende voorzorgsmaatregelen zijn die genomen moeten worden als het bouwen van duurzame steden gepland wordt. Op dit moment zijn er een aantal voorbeelden van steden over de hele wereld die in de planningsfase verkeren of die in aanbouw zijn, waarbij de ontwerpers en andere technici proberen om de problemen van moderne steden te vermijden.

Jouw doel is om een stadsontwerp te maken: een moderne omgeving waar iedereen een beter leven kan hebben met minimale (negatieve) invloed op het milieu. Je mag ook schetsen of afbeeldingen van gebouwen of stratenplannen gebruiken/maken om jouw oplossingen voor de stad van de toekomst te laten zien.

Tenslotte schrijf je een toelichting waarin jouw stad bechreven wordt met daaraan toegevoegd elementen of kenmerken die niet zichtbaar zijn in het plan. Vergeet niet om jouw plan een naam/titel te geven.

Je werkt in een groepje van 4 leerlingen, je zoekt op het Internet, discussieert over mogelijke oplossingen voor jouw duurzame stad, de ruimtelijke indeling (hoe worden de gebouwen, straten, activiteiten en verdere infrastructuur over de stad verdeelt); dit alles in de vorm van goede samenwerking in een groep, waardoor je in staat bent om het eindproduct in Prezi of andere multimedia te presenteren.

Je hebt 15 dagen (2 weken) tijd om het werk te voltooien en de presentatie te maken.

PROCES

De groepjes van 4 leerlingen gaan als volgt aan de slag:

 

 1. Wat zijn de belangrijkste problemen in de hedendaagse steden?

Iedere leerling gaat op het Internet zoeken naar kennis over dit onderwerp.

 

 1. Hoe kunnen deze problemen tot een minimum terugbrengen?

Iedere leerling gaat op het Internet zoeken naar de beste oplossingen die zijn voorgesteld voor het ontwerp van de toekomstige stad.

 

 1. Welk soort stadsontwerp en welke oplossingen zal de groep voor haar stad kiezen?

De groepsleden bespreken hun meningen en inzichten over de beste oplossingen voor de stad (zoals verdeling van de verschillende functies van de stad over de ruimte, vervoer, opwekking van energie), waaruit een ontwerp voortvloeit. Ook mogen ze een naam voor hun stad bedenken.

 

 1. Maakl het stadsontwerp.

Net als in de voorbeelden op het Internet, kun je verschillende kleuren gebruiken om verschillende functies van de stad per gebouw, per wijk of per straat aan te geven. De groep maakt samen het stadsontwerp (met de naam). Daarvoor kan de groep een Word document gebruiken of, als ze dat niet kunnen, maken ze een tekening op papier en scannen ze deze (bijvoorbeeld door een foto met de smartphone te maken). Ze kunnen ook enkele bijzondere gebouwen tekenen of infrastructuren (wegen, spoor), waarvan ze ook afbeeldingen kunnen maken, zodat ze hun oplossingen voor de stad van de toekomst kunnen presenteren.

 

 1. Schrijf een toelichting.

Dit is een beschrijving van de stad, waarin de gekozen oplossingen worden toegelicht, die zullen bijdragen aan de duurzaamheid van de stad.

 

 1. Maak de presentatie.

Maak een presentatie in Prezi (of met een andere multimediatoepassing) om jullie stad van de toekomst, met alle oplossingen die je in het ontwerp hebt ingebouwd, te tonen!

BRONNEN

Masdar city, de stad Masdar (Dubai)

Link naar duurzame energie oplossingen voor de lange termijn die in Masdar zijn toegepast, met groene ruimtes, eigenschappen van gebouwen, mobiliteit en landbouw: https://masdarcity.ae/en/learn/overview

Foto’s en video’s: https://masdarcity.ae/en/discover/gallery

Masdar city algemeen plan: https://masdar.ae/en/masdar-city/the-city/sustainability

Tianjin, de ecologische stad (China): https://www.huffpost.com/entry/tianjin-eco-city_n_806972?guccounter=1#s221860

De stad van de toekomst (China): https://www.archdaily.com/120052/low-carbon-future-city-sba-design

De verweven stad (Japan): https://global.toyota/en/newsroom/corporate/31221914.html

De slimme bos stad (Mexico): https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/smart-forest-city-cancun/

CONCLUSIE

Aangezien de WebQuest is uitgevoerd als groepswerk, vanuit een samenwerking die gericht was op samen iets bereiken en tegelijkertijd samen te leren, moet de beoordeling of evaluatie op volgende elementen ingaan:

 • de bijdrage (in de vorm van werkzaamheden) van ieder lid van de groep;
 • het navolgen van de opdrachten en de tijdslimieten die tevoren bekend waren;
 • het respecteren van de inbreng van andere leden van de groep;
 • het5 respecteren van de werkafspraken in de groep;
 • kritische houding;
 • creativiteit;
 • vermogen om te onderzoeken;
 • zelfstandigheid;
 • correct en effectief gebruik van communicatie en wetenschappelijke kennis;
 • het gebruik van digitale hulpmiddelen.
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content