De reis is begonnen

sCOOL-IT

Startbijeeenkomst, Larnaca Cyprus

De reis is begonnen

sCOOL-IT

Startbijeeenkomst, Larnaca Cyprus

De startijeenkomst van het Erasmus Plus project “Een innovatieve ICT gerelateerde opleidingsmethode om het schoolonderwijs te vernieuwen (Project no.2019-1-BG01-KA201-062543), vond plaats in Larnaca, Cyprus op 11 en 12 november 2019 en werd georganiseerd door PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS. Elf deelnemers waren aanwezig namens 6 partner organisaties uit 5 landen.

Het voornaamste aandachtspunt van de eerste transnationale projectbijeenkomst was het presenteren van de inhoud van het sCOOL-IT project aan de partners: de doelstellingen en de zogeheten “intellectuele uitkomsten”. OP de eerste dag vond een spoedcursus plaats over de webquest lesmethode, gecoordineerd door ECQ.

Voorts werden onderwerpen besproken als: project management en implementatie, financieel management, kwaliteitsmanagement en het plan voor verduurzaming van de resultaten. De School voor Voortgezet Onderwijs in Computer Technologie en Systemen gaf nadere informatie over de coordinatie van het project en de werkwijze die het partnerschap in staat zal stellen de doelen van het project te realiseren. Daarnaast kregen alle partners een goede gelegenheid om elkaar en elkaars orgnisaties en werkteams te leren kennen.

De eerste bijeenkomst resulteerde in een startpunt voor verdere succesvolle samenwerking, waarbij het fundament werd gelegd om het geplande werk uit te voeren.

Het project

sCOOL-IT zal educatieve bronnen en instrumenten ontwikkelen voor 6 schoolvakken; deze zullen toepasbaar en van belang zijn voor scho;len in de hele EU.

Het voornaamste doel is om een onnovatieve en uitdagende ICT gerelateerde opleidingsmethode te ontwikkelen die opleiders (leraren) ondersteunt bij het overdragen van kennis, waarbij de ontwikkeling van kernvaardigheden onder de leerlingen gestimuleerd wordt (digitaal, wetenschappelijk, wiskundig, etc.), zodat hun prestaties in deze vakgebieden verbeterd worden en hun digitale vaardigheden bevorderd worden.

De doelgroepen van het project zijn:

  • Leraren en mangers in het voortgezet onderwijs en
  • Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Project coördinator

Nationale Beroepsopleiding voor Computertechnologie en systemen (NPG)

Partners

FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (CSFVM)

PCX

PCX Computers & Informatie Systemen Ltd (PCX)

AEJE

Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)

fio_def

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti)

ECQ

Europees Center voor Kwaliteitsmanagement Ltd (ECQ)

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Nuttige links
Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Nuttige links
Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Nuttige links
Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management