Οι εταίροι

Ποιοι είμαστε

Η κοινοπραξία του sCOOL-IT αποτελείται από 6 εταίρους από 5 χώρες της ΕΕ: τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ολλανδία. Οι εταίροι έχουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δεξιότητες και υπάρχει ποικιλία στις εμπειρίες κάθε εταίρου και στις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου.

Συντονιστής Έργου

Εθνικό Επαγγελματικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Τεχνολογιών και Συστημάτων Υπολογιστών (NPG)

Το Εθνικό Επαγγελματικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Τεχνολογιών και Συστημάτων Υπολογιστών (NPG) ιδρύθηκε το 1986 ως Τεχνολογικό Κέντρο Κατάρτισης. Το 2004 το όνομα του σχολείου άλλαξε και ήταν συνδεδεμένο με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο (Πολυτεχνείο). Από τις 25.10.2017, το NPG απέκτησε το καθεστώς ενός εθνικού επαγγελματικού δευτεροβάθμιου σχολείου ειδικευμένου στην παροχή εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής σε φοιτητές από όλη τη χώρα.

Σήμερα το σχολείο εκπαιδεύει περισσότερους από 500 φοιτητές στον τομέα του Προγραμματισμού Συστημάτων και προετοιμάζει ειδικούς με υψηλά προσόντα που συνεχίζουν με επιτυχία την ανάπτυξή τους στη Βουλγαρία ή στο εξωτερικό.Το σχολείο προσπαθεί να προσφέρει στους σπουδαστές του τις καλύτερες ευκαιρίες να αναπτύξουν σχετικές και σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως σε διαφορετικές και ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες και να είναι επιτυχημένοι στην αγορά εργασίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το NPG βασίζεται στο υψηλά ειδικευμένο προσωπικό του, αποτελούμενο από 57 εκπαιδευτικούς και 40 διοικητικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, περισσότεροι από 20 καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και ανώτεροι βοηθοί από το Πολυτεχνείο διδάσκουν στο σχολείο.

Εταίροι Έργου

ΙΔΡΥΜΑ HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (CSFVM)

Το ίδρυμα Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (CSFVM) συνεχίζει την παράδοση του Centro Studi e Formazione Villa Montesca που ιδρύθηκε το 2001 στο Villa Montesca όπου το 1909 η Maria Montessori διοργάνωσε ένα σεμινάριο που οδήγησε στην πρώτη έκδοση της επιστημονικής παιδαγωγικής μεθόδου που είναι παγκοσμίως γνωστή ως η ‘Μέθοδος Montessori’. Το CSFVM είναι σήμερα διεθνώς αναγνωρισμένο για έρευνα και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, την τεχνολογία των πληροφοριών και την επικοινωνία, την εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Ίδρυμα έχει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση διεπιστημονικών ομάδων έργων αποτελούμενων από ερευνητές από πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. FCSVM Λειτουργεί ως πειραματικό εργαστήριο για πιλοτικά έργα για φοιτητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ενήλικες και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα έργα αυτά υλοποιούνται από το δίκτυο “Montesca Network”, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας που εργάζεται για την προώθηση και ανάπτυξη κοινών σχεδίων που εμπλέκουν σήμερα 20 ευρωπαϊκές χώρες. Το CSFVM συντονίζει και αναπτύσσει συγκεκριμένες δραστηριότητες και έρευνα για νέες μεθόδους διδασκαλίας σε σχέση με τη διδακτική και τον ορισμό της επίσημης και άτυπης γνώσης.

PCX

PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (PCX)

Η PCX Computers & Information Systems Ltd είναι μια Κυπριακή ΜΜΕ με υψηλή τεχνογνωσία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1998, στην αρχή της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης λόγω της τεχνολογίας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου ιστού.

Ως εταιρεία συμβούλων ΤΠΕ, η PCX έχει την ικανότητα και τη γνώση για να προάγει τα οφέλη από την εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και εκπαίδευσης.

Οι κύριες δραστηριότητές της επικεντρώνεται σε 3 κύριες γραμμές εμπειρογνωμοσύνης: 1) Συμβουλευτική: Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ. 2) Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία κατάρτισης, παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και περιεχομένου σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης. 3) Εξειδικευμένη ανάπτυξη λογισμικού και σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδων.

AEJE

Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)

Το σύμπλεγμα σχολείων που ονομάζεται AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO (AEJE) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 και αποτελείται από 7 σχολεία με μακρά ιστορία και καθιερωμένες παραδόσεις. Η αποστολή του συμπλέγματος ως εκπαιδευτικού κέντρου είναι να επιτύχει την ακαδημαϊκή αριστεία, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών του. Το εκπαιδευτικό μοντέλο του AEJE βασίζεται στην επιδίωξη συνεχούς ανάπτυξης, σε μια θετική στάση απέναντι στις προκλήσεις και στην ικανότητα προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Λειτουργεί με μαθητές ηλικίας από 3 ετών μέχρι τον ενήλικο πληθυσμό και έχει περισσότερους από 2.800 μαθητές, συγκεντρώνοντας εμπειρία σε διαφορετικούς τύπους φοιτητών με διαφορετική κοινωνική θέση και διαφορετικό υπόβαθρο και ενδιαφέροντα.

Τα σχολεία του AEJE έχουν μια μακρά και πλούσια εμπειρία στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για την ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας και της προσωπικής ευημερίας των μαθητών. Επιπλέον, υποστηρίζουν την εξέλιξη και την πολιτιστική ανάπτυξη, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, δημιουργώντας και μοιράζοντας νέες μεθοδολογίες, περιγράφοντας και μεταφέροντας τεχνογνωσία και καλές πρακτικές με οργανισμούς-εταίρους από την Ευρώπη.

Το AEJE έχει μια ομάδα έμπειρων και υψηλής ειδίκευσης ειδικών που προσπαθούν να αναπτύσσονται συνεχώς, να μαθαίνουν και να δημιουργούν νέους τρόπους εργασίας μέσω μιας ευρείας ποικιλίας καινοτόμων μεθόδων, εργαλείων και έργων.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti)

Το Fioretti College είναι σχολείο προπαρασκευαστικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Το προσωπικό του λειτουργεί με βάση μια συγκεκριμένη και σαφή εκπαιδευτική προοπτική, εστιάζοντας στην ανάπτυξη του ταλέντου. Το Fioretti διεγείρει τους μαθητές να συνεχίσουν τις φιλοδοξίες τους παρέχοντας ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον. Ο σχολικός πληθυσμός αποτελείται από περισσότερους από 1500 νέους μαθητές ηλικίας 12 έως 16/17 ετών.

Το Fioretti αποτελεί μέρος ενός αρκετά μεγάλου περιφερειακού ομίλου σχολών, το οποίο ονομάζεται Ons Middelbaar Onderwijs (ΟΜΟ), ένα όνομα που μεταφράζεται ως εξής: Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μας, στην οποία η λέξη “μας” αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των γονέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών να ενισχύσουν και να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικής ποιότητας σε συνδυασμό με μια ήπια εκτίμηση του θρησκευτικού υπόβαθρου του πληθυσμού στην περιοχή όπου λειτουργεί αυτή η ομάδα, την επαρχία Noord Brabant.

Στον πυρήνα του Fioretti College είναι η αποστολή να εργάζονται καθημερινά με τους μαθητές για το μέλλον τους και ως εκ τούτου το μέλλον της κοινωνίας, προσφέροντας στους μαθητές πολλές ευκαιρίες, ανακαλύπτοντας και αναπτύσσοντας τα ταλέντα τους. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται άριστα για περαιτέρω εκπαίδευση ή / και πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στην αγορά εργασίας. Γίνονται επίσης γνωστοί και αναπτύσσονται σε ανεξάρτητους και συνειδητά συμμετέχοντες στην κοινωνία.

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD (ECQ)

Η εταιρεία EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – ECQ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ποιότητας) ιδρύθηκε το 2001 και ειδικεύεται σε 4 βασικούς τομείς:

+ Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης στον τομέα των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων
+ Σχεδιασμός και παράδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρηματικές οντότητες και εργαζόμενους
+ Εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών που συνδέουν τον κόσμο των επιχειρήσεων και της καινοτομίας με τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
+ Ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης ποιότητας.

Η ECQ έχει εμπειρία στην κατάρτιση διαχειριστών και υπαλλήλων ΜΜΕ στην εφαρμογή διαφορετικών προτύπων ποιότητας. Από την ίδρυσή της, η ECQ  έχει αναπτύξει, υλοποιήσει και / ή υποστηρίξει την υλοποίηση έργων για περισσότερες από 150 επιχειρήσεις και περισσότερους από 13 δήμους.

H ECQ δεσμεύεται για το σύνολο των αρχών και των αξιών που περιγράφονται στον «Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση έργων της ΕΕ» για τον οποίο το ECQ είναι επίσημο συμβαλλόμενο μέρος.

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Talk To Us

T: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Εscool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management