Αναμόρφωση της
Σχολικής Εκπαίδευσης

Το έργο sCOOL-IT θα οδηγήσει σε μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη σε προκλήσεις ΤΠΕ που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εμπλουτίσουν τη διδακτική τους προσέγγιση χρησιμοποιώντας τα sCOOL-IT WebQuests.

sCOOL-IT home board

Αναμόρφωση της
Σχολικής Εκπαίδευσης

Το έργο sCOOL-IT θα οδηγήσει σε μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη σε προκλήσεις ΤΠΕ που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εμπλουτίσουν τη διδακτική τους προσέγγιση χρησιμοποιώντας τα sCOOL-IT WebQuests.

sCOOL-IT home board
Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Talk To Us

T: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Εscool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management