С какви проблеми се сблъскват демокрациите през 30-те години на ХХ в? А днес?

С какви проблеми се сблъскват демокрациите през 30-те години на ХХ в? А днес? История и културно наследство ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС ИЗТОЧНИЦИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест е предназначен за съвместна и кооперативна работа в група (с по 4 ученици в група), като се използва интернет като основа за търсене на информация.С тази работа вашата […]

Какво е било да се живее през каменната епоха?

Какво е било да се живее през каменната епоха? История и културно наследство ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Можете ли да си представите как са живели хората през каменната епоха?Какво са яли, какви инструменти са използвали, как и къде са живели?Каменната епоха е праисторически културен етап или може да бъде категоризирана като ниво […]

Да видим Рим с очите на древните римляни: Един ден от живота на древния римлянин. (Живот в Древния Рим)

Да видим Рим с очите на древните римляни: Един ден от живота на древния римлянин. (Живот в Древния Рим) История и културно наследство ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Здравейте и добре дошли в този WebQuest! Чудили ли сте се някога защо сте наследили (или не сте наследили) определени физически черти от майка си […]

Религия, разнообразие и толерантност

Религия, разнообразие и толерантност История и културно наследство ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Оценяване на вашите резултати Инструкция на учителя ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Преди да започнем: Уебкуестът представлява откривателска обиколка, в която ученикът е свой собствен водач! Вие решавате къде да отидете, за да намерите резултати. Често пъти намирането на повече от един отговор е добре! […]

Индустриална революция и технологична безработица. Ще вземат ли роботите работните ни места един ден?

Индустриална революция и технологична безработица. Ще вземат ли роботите работните ни места един ден? История и културно наследство ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС ИЗТОЧНИЦИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ В днешно време технологиите се считат за двигател на иновациите. Почти всеки аспект от живота ни е свързан по някакъв начин с различни технологии, а те се развиват толкова бързо, […]

От робството до движението “Животът на чернокожите е от значение” (Black Lives Matter)

От робството до движението “Животът на чернокожите е от значение” (Black Lives Matter) История и културно наследство ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС ИЗТОЧНИЦИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧИТЕЛЯ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Преди да започнем: Уебкуестът представлява откривателска обиколка, в която ученикът е свой собствен водач! Вие решавате къде да отидете, за да намерите резултати. Често пъти […]

Националната история – просто съвременна измислица?

Националната история – просто съвременна измислица? История и културно наследство ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ „Този инстинкт да гледаме на нещата като на непроменящи се ни заслепява и не позволява да видим революционните трансформации в обществата, които се случват около нас.“ Културите, нациите и религиите не са скали – те винаги се променят, […]