Защо мускулите болят, когато бягате прекалено бързо?

Защо мускулите болят, когато бягате прекалено бързо? Биология ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС ИЗТОЧНИЦИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този WebQuest има за цел да накара учениците да използват сътрудничество, творчество и интернет ресурси, за да работят в екип (4/5 ученици). Чрез настоящия уебкуест вашата група ще открие функционирането на дихателната система и връзката ѝ с кръвоносната система. Въпросната […]

Пандемии и COVID-19: минало, настояще и бъдеще

Пандемии и COVID-19: минало, настояще и бъдеще Биология Въведение Задачи Процес и ресурси Заключение ОЦЕНКА Въведение Този уебкуест е предназначен за работа по търсене, представяне и оценяване на информация за COVID-19 и други пандемии и епидемии, които са шокирали света. Учениците ще получат също така информация, която да приложат на практика, за това как да […]

Гените и цветът на очите

Гените и цветът на очите Биология ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Здравейте и добре дошли в този WebQuest! Чудили ли сте се някога защо сте наследили (или не сте наследили) определени физически черти от майка си или баща си? Изпитвали ли сте съжаление, че не сте получили сините очи на дядо си или […]

Фрактали – геометрията в нас

Фрактали – геометрията в нас Биология ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ “Намирам идеите във фракталите, както като съвкупност от знания, така и като метафора, за изключително важен начин да погледнем на света”Вицепрезидентът и нобелов лауреат Ал Гор Този уебкуест има за цел да накара учащите да използват сътрудничество, творчество и интернет ресурси, за […]

Екосистема на Марс

Екосистема на Марс Биология ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест има за цел да накара обучаемите да използват съвместна работа, креативност и интернет ресурси, за да разгледат принципите и характеристиките на екосистемите и да приложат знанията си при разработване на самоподдържащи се екосистеми, които да бъдат използвани по време на космическо пътуване […]