Пътуването започна

Първа среща в рамките на проект

sCOOL-IT

Ларнака, Кипър

Пътуването започна

Първа среща в рамките на проект

sCOOL-IT

Ларнака, Кипър

Първата среща в рамките на проект по Еразъм+ “Иновативен обучителен ИКТ подход за преобразяване на училищното образование и обучение” (проектен №2019-1-BG01-KA201-062543) се проведе в Ларнака, Кипър на 11-ти – 12-ти ноември, 2019 с домакин PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS. Единадесет (11) участници присъстваха на срещата от 6 партньорски организации и 5 европейски страни.

Основният фокус на първата транснационална среща в рамките на проекта бе представяне на sCOOL-IT, неговите цели, интелектуални продукти и очаквани резултати. По време на първия ден от срещата се проведе бърз въвеждащ курс за запознаване с методологията на преподаване с уеб куестове /WebQuests/, координиран от ЕЦК.

В допълнение към това, дейностите по управление и изпълнение на проекта, финансовия мениджмънт, управление на качеството и плана за устойчивост бяха разгледани и обсъдени с цел предоставяне на информация за координирането по проекта от Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи и начина на работа в консорицума за постигане на целите по проекта. В допълнение, всички партньори имаха възможност да се опознаят, да научат повече за организациите в рамките на консорциума и техните екипи.

Първата среща положи основите на бъдещото успешно сътрудничество и постави началото на работата, която ще се извърши през следващите 24 месеца.

За проекта

sCOOL-IT ще разработи образователни ресурси и инструменти за 6 училищни дисциплини, приложими в и подходящи за учебни заведения в цяла Европа. Основната цел на проекта е създаването на иновативен обучителен ИКТ подход, базиран на разрешаване на предизвикателства, насочен към предоставяне на подкрепа за педагози в процеса на предаване на знания и насърчаване на развитието на ключови компетентности (дигитални, научни, математически и др.) сред учениците за подобряване на тяхното представяне и подобряване на дигиталните им умения.

Целевите групи по проекта са:

  • Преподаватели и директори в гимназиален курс
  • Ученици в гимназиален курс

Партньорите в проекта

Учебен квалификационен технологичен център (УКТЦ)

Партньорите в проекта

Фондация Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (CSFVM)

PCX

PCX Компютри и информационни системи (PCX)

AEJE

Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE)

fio_def

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti)

ECQ

Европейски център за качество ООД (ЕЦК )

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Полезни връзки
Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Полезни връзки
Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Полезни връзки
Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management