Διασυνδεδεμένα έργα

logo_hi_globe

Highlighting the Potential of English Language Learning for Global Education Purposes – HI-GLOBE

Project number: 2019-1-TR01-KA204-077591

Project website: www.hi-globe.eu

The HI-GLOBE project is highlighting and using the potential of English-language learning to support learners to connect, be aware and more responsible in civic and social life. HI-GLOBE identified and developed the best possible pedagogies that can support the idea that language learning will be not only a goal but a tool for the further development of individuals towards a more sustainable society. Based on the socio-cognitive approach of second-language acquisition, the language learning shall not be only a cognitive, isolated process, but it shall happen in a highly interactive, playful way. The interactive and innovative HI-GLOBE learning modules developed within the project do not only help the language learners to increase their global citizen competences, but also make it easier to improve their language skills, since the learning takes place in a much more holistic, socio-cognitive environment.

 

estet-logo

Embedding Sustainability Skills in Tourism Education and Training – ESTET

Project number: 2020-1-PL01-KA202-08184

Project website: www.estet-project.com

The ESTET project seeks to bridge the gap in sustainability-related skills and sets the overall objective to empower VET providers across Europe to align tourism education and training with new tourism industry development trends by embedding sustainability skills in curricula delivered through innovative teaching practices. As part of its results the project offers 36 WebQuests in 6 fields: Eco-Friendly Transport; Water Management; Energy Management; Waste Management; Biodiversity; Greenhouse Gas Emissions (GHG).

inspire-logo

Integrating Sport and Recreational Activities into Entrepreneurial Education in Secondary Schools – INSPIRE

Project number: 2020-1-BG01-KA201-079196

Project website: www.inspireproject.net

The project is a joint initiative of a sport school, 2 universities, 2 public authorities responsible for education, and a private organization committed to promoting entrepreneurial learning and the link between education and business. INSPIRE aims to develop challenges and WebQuests related to sports-based entrepreneurship. The output is based on the 15 entrepreneurial competences included in the EntreComp Entrepreneurship Competence Framework promoted by the EC in 2016, and primarily targets the foundation and intermediate levels of proficiency of these competences. The output consists of 5 challenges and 5 WebQuests that provide educators with ready-to-use-or-remix interactive teaching/learning tools covering the sports-based entrepreneurship concepts in a way suitable for the young generation and empowering teachers to innovate in the delivery of entrepreneurial education.

cropped-REACT_Logo_150h

REACT (REciprocal maieutic Approach pathways enhancing Critical Thinking)

Project website: www.react-erasmus.eu

The project is about critical thinking to be developed through an innovative methodology based on the Reciprocal Maieutic Approach (RMA) enriched with some peculiar aspects of the Montessori’s experience for the enhancement of critical thinking skills acquisition.

logoEU4SCIENCE_2.0_no-sign_72ppi

EURO4SCIENCE 2.0

Project website: www.euro4science2.eu

Euro4Science 2.0 is a spin-off of the Euro4Science project. We use the CSI motto through crime cases to create challenges that students can solve using techniques such as blood type analysis while learning mathematics, chemistry and other subjects in active and exciting ways. In Euro4Science 2.0 expands and improves the Forensic Science Education Toolbox with materials and activities for teachers and students including activities related to environment, health and citizenship.

Euro4science developed some new tools and activities for classroom, based on problem solving, critical thinking, STEM, and ICT.

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Escool.it@scool-it.eu

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Talk To Us

T: +357 2466 40 40
Φ: +357 2465 00 90
Εscool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Μετάβαση στο περιεχόμενο