Квадратни функции

Квадратни функции Математика и логика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС & РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест е предназначен за преглед на квадратните уравнения и може да се използва за въвеждане на важни алгебрични понятия, свързани с квадратите и полиномите като цяло. Замисляли ли сте се някога колко взаимосвързани са баскетболът и математиката? Забелязвате ли графиката, която […]

Математиката помага на добрите съседи

Математиката помага на добрите съседи Математика и логика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕСИ ИЗТОЧНИЦИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест е предназначен за съвместна работа и работа по двойки, като се използва интернет за извършване на зададените изследвания и задачи. Учениците ще определят цената, която съседите ще платят, за да построят ограда, която разделя дворовете им. Те ще […]

Рационални неравенства – неравенства от втора степен

Рационални неравенства – неравенства от втора степен Математика и логика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС & РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Добре дошли в света на рационалните неравенства! Този уебкуест е предназначен за преглед на рационалните неравенства. Той обаче може да се използва и за въвеждане на важни алгебрични понятия, които стоят зад рационалните неравенства и неравенствата от […]

Тригонометрични функции на остър ъгъл

Тригонометрични функции на остър ъгъл Математика и логика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС & РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест е предназначен за преглед на тригонометричните функции, заедно с уроци за решаване на липсващи страни и ъгли на правоъгълни триъгълници. В този уебкуест ще приложите функциите в реална ситуация и ще опишете резултатите от ситуацията с помощта […]

Питагор все още съществува!!! Приложение на неговата теорема в моя живот

Питагор все още съществува!!! Приложение на неговата теорема в моя живот Математика и логика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕСИ & ИЗТОЧНИЦИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Този уебкуест е предназначен за преподаване на Питагоровата теорема, проверка на разбирането чрез решаване на задачи, използващи Питагоровата теорема, и използването ѝ в ежедневни проблеми. Питагоровата теорема е една от основните теореми на […]

Уравнения от първа степен

Уравнения от първа степен Математика и логика ВЪВЕДЕНИЕ ЗАДАЧА ПРОЦЕС РЕСУРСИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОЦЕНКА ВЪВЕДЕНИЕ Уравненията са полезни за решаване на различни ежедневни задачи, особено уравненията от първа степен, които могат да се използват за всичко, от пазаруване в супермаркета до изчисляване на бъдещата ви заплата! Този уебкуест ще ви помогне да решавате лесни уравнения с […]