За проекта

Мотивация за създаването на проекта
Програма Еразъм+ 2019

Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Дейност: Стратегически партньорства за училищно образование

Име

Иновативен обучителен ИКТ подход за преобразяване на училищното образование и обучение

sCOOL – IT

Номер на проекта

2019-1-BG01-KA201-062543

Продължителност

Начална дата: 01/10/2019

Крайна дата: 30/09/2021

ИКТ подход, базиран на учене чрез разрешаване на предизвикателства, за ученици в гимназиален курс

Насърчаване на развитието на ключови компетентности (дигитални, научни, математически и др.) сред учениците за подобряване на тяхното представяне и подобряване на дигиталните им умения.         

Цели

НАШИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

За кого ще е от полза този проект?

НАШИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

За кого ще е от полза този проект?

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

Финансирано от

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Свържете се с нас

т: +357 2466 40 40
ф: +357 2465 00 90
e: scool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management