Waarom doen spieren pijn als je te hard rent?

Biiologie

INLEIDING

Deze WebQuest laat leerlingen samenwerken in een team van 4-5 personen, maar ook hun creativiteit en internet-bronnen gebruiken.

Aan de hand van deze WebQuest, zal de groep het ademhalingssysteem van de mens leren kennen en het verband met het circulaire system (van het bloed). Dit verband berust op een juiste functie van het systeem, dat bijdraagt aan het functioneren van het cellulair metabolisme, namelijk in de productie van energie op celniveau, wat noodzakelijk is voor alle activiteiten van het lichaam.

Jouw groep zal op het Internet zoeken naar deze onderwerpen, met gebruik van de links aan het einde van deze tekst en andere die aan het onderwerp verwant zijn. Samenwerken is belangrijk zodat je samen de afsluitende poster voor deze opdracht kunt maken. Jullie moeten de aanwijzingen stap voor stap volgen, je leert door te ontdekken, zoekt op het internet en richt je met de groep op het onderwerp Tenslotte maak je met de groep een poster die moet voldoen aan enkele voorwaarden die in de volgende paragrafen worden uitgelegd.

Voor we daarmee verder gaan, zijn er een aantal zaken die je moet weten:

TAAK

Het doel van deze WebQuest is om in een goede verstandhouding samen te werken in een groep van 4 tot 5 personen, Waarbij het Internet gebruikt wordt het uitvoeren van onderzoek.

Je moet zoeken op het Internet en een poster maken waarin je uitlegt hoe het system van de menselijke ademhaling werkt, de relatie met het bloedcirculatiesysteem, de oorzaak van verzuring van de spieren tijdens het hardlopen en die antwoord geeft op de fundamentele vraag: wat is de functie van dit systeem?

 

De poster moet bevatten:

 • afbeeldingen en schema’s met ondertitels;
 • korte zinnen die de verschijnselen uitleggen die optreden in het ademhalingssysteem, in relatie tot de bloedcirculatie, wat veroorzaakt verzuring van de spieren tijdens een hardloopwedstrijd, plus het antwoord op de fundamentele vraag: wat is de functie van dit systeem?
 • bibliografie;
 • verwerkingstijd: 15 dagen;
 • het resultaat moet naar de leraar gemaild worden.

PROCES

De Webquest wordt uitgevoerd in groepen van 4 tot 5 leerlingen.

 

 1. Hoe werkt het ademhalingssysteem?

- Zoek op het Internet naar de namen van de onderdelen van het ademhalingssysteem en afbeeldingen.

 

 1. Waarom halen we adem?

- Zoek op het Internet naar informatie over: de functie van het diafragma (middenrif) bij het inademen en uitademen.

 

 1. 3. Wat is het verband tussen de ademhaling en het bloedcirculatiesysteem?

- Zoek op het Internet naar informatie over on pulmonaire hematose: het transport van zuurstof in het bloed.

 

 1. Wanneer de zuurstof en glucose de cellen bereiken, voeren ze de cellulaire gaswisseling (zuurstof in ruil voor koolzuur) uit, waardoor de energie geproduceerd kan worden die voor de lichaamsfuncties nodig is, zoals bijvoorbeeld voor de spieren tijdens het rennen. Zoek op het Internet naar de naam van het cellulair organisme waarin de cellulaire ademhaling plaats vindt.

 

 1. Je begrijpt nu al het belang van de ademhaling en het bloedcirculatiesysteem waarmee zuurstof en glucose naar de cellen wordt gebracht die daarmee energie produceren. Je moet nu wel in staat zijn om de oorspronkelijke vraag te beantwoorden: Waarom doen spieren pijn als je (te) hard rent?

- Enige aanwijzingen: breng de hoeveelheid zuurstof die het bloed vervoert in verband met de noodzaak om de snelheid van de hartslag en de ademhaling op te voeren gedurende het rennen. Bedenk daarnaast dat spiercellen in staat zijn om energie te produceren bijna zonder zuurstof, namelijk door melkzuurgisting, waarbij melkzuur vrijkomt, dat zich ophoopt in de spieren.

 

 1. Maak de poster met de groep en houdt daarbij rekening met alle kennis die hebt vergaard en geef antwoord op de oorspronkelijke vraag. Vergeet niet om de bibliografie op te nemen en/of de links naar de bronnen die je voor het onderzoek hebt gebruikt.

 

 1. Stuur de poster naar de leraar, voor de datum die is gesteld voor deze WebQuest (15 dagen).

CONCLUSIE

Aangezien de Webquest is uitgevoerd door een samenwerkende groep, die in een goede verstandhouding te werk is gegaan, met nadruk op het zelf leren door leerlingen, moeten we kijken naar:

 • Welk groepslid heeft welk deel van het werk uitgevoerd
 • Zijn de vooraf vastgestelde taken en termijnen aangehouden?
 • Was er respect voor de ideeën van anderen in de groep?
 • Zijn de regels voor het werken in een groep gerespecteerd?
 • Was er een kritische houding?
 • Kwam er creativiteit aan te pas?
 • Hoe waren de onderzoekskwaliteiten?
 • Lukte het om autonoom te werken?
 • Lukte het om correct en effectief te communiceren over wetenschappelijke kennis?
 • Hoe was het gebruik van elektronische hulpmiddelen?
 • Hoe is het Internet gebruikt als leermiddel?
Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content