Pythagoras leeft nog en ik pas zijn stelling toe!

Wiskunde en logica

INLEIDING

Deze WebQuest heeft als doel je te laten kennismaken met de Stelling van Pythagoras, jouw begrip daarvan te testen door je problemen te laten oplossen waarbij je die stelling moet toepassen en deze te gebruiken bij dagelijkse problemen.

De Stelling van Pythagoras is één van de fundamentele stellingen van de geometrie. Deze Webquest zal je iets bijbrengen over Pythagoras, de ontdekker/maker van de stelling; hij analyseerde ook de verschillende onderdelen van een driehoek en de wiskundige formule waaruit de Stelling van Pythagoras bestaat. Daarna word je op de proef gesteld bij het oplossen van problemen, waarbij je Stelling van Pythagoras moet gebruiken. Tenslotte wordt uitgedaagd: je mag een probleem noemen waar je in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen, waarbij je de Stelling van Pythagoras kunt gebruiken.

TAAK

In deze Webquest moet je vier taken voltooien.

  1. Onderzoek de geschiedenis van Pythagoras and hoe hij op de Stelling van Pythagoras kwam.
  2. Bekijk de PowerPoint die de Stelling van Pythagoras duidelijk maakt.  Daarbij leer je over de verschillende onderdelen van een driehoek. Het laat je ook zien hoe je de Stelling van Pythagoras `moet gebruiken om problemen in het dagelijks leven op te lossen.
  3. Als je eenmaal weet hoe de formule werkt, stellen we jouw vaardigheden op de proef: je moet problemen (in een werkblad) beantwoorden, waarbij je de Stelling van Pythagoras toepast.
  4. Vaak vragen leerlingen zich af of ze deze leerstof ooit zullen gebruiken als ze de school hebben verlaten. Het blijkt echter dat de Stelling van Pythagoras gebruikt kan worden bij het oplossen van allerlei dagelijkse problemen, zelfs in je eigen huis.  Nadat je de vaardigheid hebt bemachtigd om de Stelling van Pythagoras toe te passen, ga je naar de levensechte situaties waarin je de Stelling van Pythagoras kunt toepassen om het gestelde probleem op te lossen.

PROCES EN BRONNEN

Eerst moet je de geschiedenis van Pythagoras en zijn Stelling bestuderen. Tijdens het onderzoek wat je doet, moet je de antwoorden op de volgende vragen over beide onderwerpen geven:

 

Pythagoras

  1. Wanneer is hij geboren?
  2. Waar woonde hij toen hij zijn Stelling ontdekte?
  3. Bij welke twee mensen had hij zijn kennis opgedaan?

 

De Stelling van Pythagoras

  1. Hoe luidt de formele definitie van de Stelling van Pythagoras?
  2. Geef een gedetailleerd voorbeeld van de Stelling van Pythagoras.

 

Je kunt deze video’s en websites gebruiken om de antwoorden te vinden:

 

Als je die taak hebt voltooid, kun je met de volgende opdracht beginnen. Bekijk deze PowerPoint. Deze leert jou om de fundamenten van de Stelling van Pythagoras te begrijpen en hoe deze toegepast kan worden om problemen op te lossen. Pythagorean Theorem Powerpoint


Nadat je de PowerPoint bekeken hebt, moet je weten hoe je de Stelling van Pythagoras kunt toepassen. Vul het volgende werkblad in (# 1-10), print het en lever het bij de leraar in. Pythagorean Theorem Worksheet

 

Tenslotte vraag je je misschien af hoe je de Stelling van Pythagoras kunt toepassen om sommige alledaagse problemen op te lossen Welnu, voor een goede start kun je deze video bekijken https://www.youtube.com/watch?v=jG6XVCgdGLA&feature=emb_title  Daarna kun je proberen om de volgende twee problemen uit het echte leven op te lossen

Real Life problems

Hierna mag je zelf bedenken hoe je de Stelling van Pythagoras zou kunnen gebruiken in jouw eigen huis. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen hoe groot de televisie mag zijn om in de beschikbare ruimte in jouw huis te passen.
Schrijf enkele ideeën op en merk hoe gewoon of gemakkelijk het is om de Stelling van Pythagoras in jouw dagelijks leven te gebruiken!!!

CONCLUSIE

Nu je deze Webquest hebt gedaan, moet je een goed begrip hebben van de Stelling van Pythagoras en deze thuis kunnen toepassen en niet alleen daar, maar overal! Vergeet niet, ook al ben je je daar niet altijd van bewust: de meeste wiskunde die je leert op school kaan toegepast worden bij jou thuis en op andere plaatsen waar je komt.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content