Pandemieën en COVID 19: verleden, heden en toekomst

Biiologie

INLEIDING

Deze WebQuest heeft als doel informatie te zoeken, te presenteren en te evalueren over COVID 19 en andere pandemieën en epidemieën die wereld in beroering hebben gebracht. Leerlingen krijgen daarnaast informatie over hoe ze in groepen kunnen werken, hoe ze video’s, presentaties en websites kunnen maken en hoe ze van elkaar kunnen leren.

Het nieuwe coronavirus dat COVID 19 veroorzaakt, heft snel beslissende invloed op oins leven gekregen. Sommige commentatoren voorspellen dat het coronavirus onze manier van leven zal veranderen omdat ‘niets meer hetzelfde zal blijven’. Zeker zullen we ons deze periode gedurende de rest van ons leven blijven herinneren. Als we omgaan met de dagelijkse realiteit van een wereldwijde ziekte, wachten velen op het einde van de pandemie. Maar er is gevaarlijke dreiging die achter de huidige crisis schuilgaat: COVID-19 gaat misschien nooit meer weg. Er is een reële kans dat het nieuwe coronavirus zich nestelt in de menselijke bevolking, net zoals de griep. Als dat gebeurt, hebben we nog een lange tijd te gaan met COVID-19.

Mensen werden altijd al bedreigd door besmettelijke ziekteverwekkers (pathogenen). Voor COVID-19 hebben vele pandemieën en epidemieën de wereld geschokt. (Zie de bijlage ‘Pandemics before Covid 19’ (Pandemieën vóór Covid 19).

Tot aan de ontwikkeling van de ziektekiemen-theorie, en steriele technieken, begrepen mensen niet wat de oorzaak van een ziekte was en hoe deze succesvol te behandelen.

TAAK

 1. In deze Webquest ga je in groepjes van 3 tot 4 ‘onderzoekers’ aan de slag. Jullie moeten een overdraagbare ziekte onderzoeken in relatie tot het thema ‘pandemie’ of ‘epidemie’. Je gaat de volgende video’s bekijken en je gaat op het internet zoeken naar andere interessante informatiebronnen.

 

 1. Na het zoeken en selecteren van informatie, verwerk je jouw bevindingen in een Powerpoint of Prezi presentatie, dan wel een video, of een website of enig ander medium dat geschikt is voor presentaties.

 

 1. Zodra jouw presentatie, website of video klaar is, presenteer je die aan de andere leerlingen van de klas (alle presentaties worden getoond). Dit is belangrijk om informatie te delen met je klasgenoten. Iedere groep beoordeelt het werk van de andere groepen. Door deze stap leer je het werk van medeleerlingen te beoordelen.

 

 1. Daarna schrijft ieder groepje een artikel over de gekozen ziekte, vanuit de aanname dat het artikel zal worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

PROCES EN BRONNEN

Kies, samen met jouw collega-onderzoekers in het groepje een ziekte, die jullie interessant lijkt om te onderzoeken: zoals gezegd werken we in groepjes van 3 of 4 leerlingen.

In deze zoektocht richt je je uitsluitend op overdraagbare (besmettelijke) ziektes, ofwel ziektes die van persoon op persoon kunnen worden overgedragen. Hiermee zijn genetische afwijkingen en de meeste vormen van kanker en auto-immuunziekten uitgesloten. Het overzicht van ziekten (apart bestand) is een goed startpunt als je niet zeker weet wat bruikbare onderwerpen (ziekten) zijn. De publicatie is een project van de hele groep en de groepen moeten afstemmen (loten?) dat ze niet dezelfde ziekte gaan bestuderen.

Onderzoek de gekozen ziekte: je moet specifieke informatie over de ziekte vinden. Je moet in jouw presentatie tenminste de volgende vragen beantwoorden (en je mag daarbij meer informatie zoeken): kopieer elke vraag op een aparte kaart en schrijf er de gevonden informatie op. Noteer ook de websites en andere bronnen die je gebruikt hebt. Je kunt dit voor jezelf doen en daarna in de groep de resultaten vergelijken en besluiten wat je gaat gebruiken voor de presentatie. Er moeten tenminste 8 notitiekaarten ingeleverd worden.

 1. Wat is de geschiedenis van deze ziekte, waar werd deze voor het eerst ontdekt?
 2. Wat zijn de symptomen? Hoe wordt de ziekte vastgesteld?
 3. Hoe raakt iemand met de ziekte besmet?
 4. Wat is de prognose voor de patiënt? Hoelang blijft deze ziek, is de ziekte dodelijk, is de patiënt besmettelijk voor anderen? Zijn er blijvende gevolgen?
 5. Hoe kan de ziekte behandeld of genezen worden?
 6. Hoe kan de ziekte worden voorkomen? Zijn er vaccins of antibiotica?
 7. Wat is de toekomst van deze ziekte, zullen we deze ooit kunnen genezen of voorkomen? Is de ziekte nuttig op een of andere manier?
 8. Interessante feiten of triviale weetjes over de ziekte, interessante gevallen of bekende mensen die in verband worden gebracht met deze ziekte.

beslis als groep hoe je dat wil aanpakken, gebruik de notitiekaarten als leidraad voor het bepalen van de layout en de volgorde van de informatie. De leraar beslist of een mondelinge toelichting nodig is. De volgende lijst van bronnen kan je helpen de beste keuzes te maken.

Enkele suggesties

 • Voor het maken van websites

Flash Site Builders – deze sleep en laat vallen bewerkingen zijn zeer gebruikersvriendelijk en ze geven in beperkte mate vrije keuzes (veel keuzes is lastiger te overzien). Maak een account aan en gebruik hun templates om jouw presentatie te maken Weebly.com, Webs.com, yola.com

 • Voor het maken van presentaties

Microsoft PowerPoint – Powerpoint is a familiar tool where slides contain images and information and can be advanced forward in a linear fashion. You may have microsoft office on your computer, or you can use docs.google.com or sliderocket to create presentations that can be stored, shared, and published online.

Denk eraan dat je laatste sheet of slide opneemt waarin je bronnen noemt die je gebruikt hebt: zoals de internetadressen.

Als je video’s wilt maken kun je een gewone videocamera of je mobiele telefoon gebruiken.

Als presentatie/website/video klaar is, moet deze aan de klasgenoten gepresenteerd worden (dat geldt voor alle presentaties). Het is belangrijk om informatie te delen met jouw klasgenoten. Iedere groep beoordeelt het werk van de andere groepen. Deze stap noemen we leerlingevaluatie (i.t.t. beoordeling door de leraar).De groepen kunnen het volgende evaluatieformulier of beoordelingsdiagram gebruiken:
Uitgebreid & juist 5 Points Aanwezig 3 Points Niet duidelijk 1 Point
  Informatie geschiedenis
symptomen
diagnose
prognose
behandeling
preventie
toekomst
Presentatie organizatie
beeld & ontwerp
Effectivitiet
TOTAL (out of 50)

Tenslotte moet in de huid kruipen van een specialist die een artikel moet schrijven over de gekozen ziekte; het artikel zal gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift.

Deze stap kan tijdrovend zijn, aangezien de inhoud zulke tijdschriften vaak technisch van aard is. Je moet je de inhoud comprimeren door de inhoud uit te leggen, details te geven en tenslotte de conclusie van jouw onderzoek. Dit samenvattende verhaal moet tenminste 1 pagina lang zijn en kan tot jouw project behoren of als aparte opdracht ingeleverd.

CONCLUSIE

Nu je deze Webquest hebt afgerond, moet je het één en ander geleerd hebben over epidemieën en pandemieën uit verschillende deelterreinen van de biologie, maar ook hoe jet in een groep moet werken, hoe je video’s presentaties en websites moet maken en hoe het leren van elkaar in zijn werk gaat. Bovendien hebben jij en je klasgenoten iets geleerd over COVID 19, waarvoor nu gelukkig een vaccin bestaat. Blijf toch letten op je veiligheid en gezondheid!

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content