Leven in het klassieke Rome

Geschiedenis en cultureel erfgoed

INLEIDING

WE kennen de geschiedenis van het Romeinse Rijk: de levens en de oorlogen van de keizers en de belangrijkste filosofen en dichters. Maar we weten weinig over het echte leven van de arme mensen en de arbeiders. ‘De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars’ schreef Walter Benjamin. De mensen die ten strijde trokken of die werkten om de bevolking van voedsel te voorzien speelden een onbekende rol in het verloop van gebeurtenissen en acties. Een groep Franse historici die bekend staat als de School van Annales bevestigt dat de sociale dimensie heel belangrijk is om de tijd die we bestuderen te kennen en te begrijpen. Zie ook: (https://en.wikipedia.org/wiki/Annales_school)

Daarom willen door middel van deze Webquest ontdekken:

 • hoe het dagelijks van life van arbeiders in het klassieke Rome er uit zag;
 • hoe het voedsel en de prijs van voedsel was
 • wat hij kon kopen en waar.
 • welke gewoonten de Romeinen hadden

TAAK

 1. Je moet in deze Webquest vier taken voltooien. Bekijk de bijgevoegde PowerPoint met een korte samenvatting van de geschiedenis van het Oude Rome. Onderzoek, bestudeer en maak een korte samenvatting van de tijd waarin Diocletianus leefde en verwerk dat in een korte video (met een groepje of alleen)

 2. Bekijk deze link met instructies om zelf een video te maken
  https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4

 3. Bestudeer documentatie over het sociale leven, de sociale situatie en de situatie van voedsel in het Oude Rome; beantwoordt in een korte tekst de volgende vragen:
 • Wanner is Diocletianus geboren?
 • Was slavernij legaal?
 • Hoe dacht Diocletianus over de omvang van het Romeinse Rijk?
 • Hoe zag het leven eruit in Rome ten tijde van Diocletianus?
 • Wat aten de mensen?
 • In welke lagen was de samenleving verdeeld?
 • Welke hervormingen voerde Diocletianus door op sociaal gebied?

 1. Maak (in een groepje of alleen) door middel van een PowerPoint een verhaal over hoe jij je zou gedragen als arbeider (welk voedsel zou je kopen, hoe zou jouw dag eruit zien? Vergeet niet om je geschiedkundige bronnen te vermelden: verwijzingen naar teksten van geschiedkundigen).

PROCES

Ten eerste moet je geschiedenis van Diocletianus en zijn tijd bestuderen. Ook moet je kijken naar de problemen die verbonden waren aan de sociale situatie in Rome gedurende zijn keizerschap.

Het programma van Diocletianus voor binnenlandse hervormingen veranderden de organisatie vh openbare leven naar een meer gecentraliseerde en absolute en ‘absolute monarchie’ die hem voorzagen van mogelijkheden om te handelen.

Deze organisatie stelde de overheid in staat minder afhankelijk te zijn van personen en zich meer toe te leggen op de toepassing van wetten. Diocletianus wilde vooral de oude waarden en normen in stand houden en moedigde gouverneurs aan om zo ‘zelfstandig’als mogelijk te zijn.

Dergelijk beleid was duur, net zoals oorlogen en de ‘erfenis’ van een wankele financiële situatie.

De tijd van Diocletianus

 • Wanneer werd Diocletianus keizer?
 • Hoe kwam hij aan de macht?
 • Hoe was de sociale en financiële situatie onder Diocletianus

Het leven in Rome

 • Hoe was de familie/het gezin samengesteld in deze tijd
 • Een dag in het leven in Rome

Beschrijf het dagelijks leven van een arbeider en zijn gezin waar ze leefden, wat ze aten; wat ze in hun vrijetijd deden)

BRONNEN

Je moet op zoek gaan naar video’s of ander materiaal waarin getoond wordt hoe mensen in het Oude Rome hun dagelijks leven leidden, in het bijzonder gedurende de tijd van Diocletianus, Maar ook meer algemeen ten tijde van de keizers.

De belangrijkste begrippen en verwijzingen om te gebruiken zijn:

 • Voedsel en het dagelijks onderhoud
 • Huisvesting
 • Markten
 • Belastingbeleid
 • Het dagelijks leven
 • Landbouwproductie
 • Salarissen

 

Bedenk er zelf meer als je wilt

 

Opmerking

nadat je een indruk hebt gekregen van de geschiedenis van Diocletianus en voordat je aan de opdrachten begint, raden we je aan om een conceptuele map (plan) te maken om op de juiste manier te werk te gaan.

 

NIET VERGETEN!

Het werk van geschiedkundigen houdt in dat ze een juiste documentatie maken van de informatie die er is. Alles wat je schrijft en beweert moet gebaseerd zijn op bewijs. Als je geen Latijn kunt lezen (de taal die de Romeinen spraken) en als je geen directe toegang hebt tot de originelel documenten, gebruik dan in jouw Webquest internetsites of video’s die aantoonbaar betrouwbaar zijn. Je moet goed naar de bron van jouw informatie kijken en naar wie het (document) heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: als de video is gemaakt door een universiteit of een professor in geschiedenis kun je er zeker van zijn dat de bron in orde is.

 

Je deze video’s en websites gebruiken om antwoorden te vinden:

Voor de tijd van Diocletianus

https://www.britannica.com/biography/Diocletian

 

Voor het leven in Rome

https://drive.google.com/file/d/0Bwk-jMadqq8tQzlQWTVhOFNGZUU/view
https://youtu.be/juWYhMoDTN0
https://youtu.be/CwTesbx_MQU
https://study.com/academy/lesson/effect-of-wealth-on-daily-life-in-the-roman-empire.html
https://www.tes.com/lessons/xO4xt4aA963SwQ/daily-life-in-the-roman-empire
https://youtu.be/7w38PL4kg4A
https://youtu.be/mhEPv4jt7Ks
https://www.ancient.eu/article/684/food-in-the-roman-world/
https://youtu.be/P5e7cl19Ha0

EVALUATIE

De leraar zal het eindproduct (opdracht 4) beoordelen op grond van de volgende criteria

Criteria voor de beoordeling van presentaties
Eén van de beste manieren om leerlingen te helpen om goede presentaties te maken is hen informatie te geven over hoe hun presentatie zal worden beoordeeld. Sommige van die criteria zijn:

 • Kern van de presentatie
 • Helderheid en samenhang van de inhoud en juiste kennis van de Romeinse geschiedenis
 • Doordachtheid van de gepresenteerde ideeën en de analyse
 • Helderheid van presentatie
 • Effectief gebruik van feiten en details
 • Grammaticale en spelfouten
 • Ontwerp van de slides/dia’s
 • Goed gebruik van afbeeldingen
 • Helderheid van de stem (bij de presentatie) en goed volume
 • Voltooiing van de presentatie binnen de toegestane tijd

CONCLUSIE

Nu je deze Webquest voltooid hebt, moet je een goed beeld hebben van het sociale en dagelijkse leven in Rome ten tijde van Diocletianus. Je kunt erover nadenken en een eigen idee hebben van de zaken die je bestudeerd hebt. Je hebt nu een beter beeld van het werk van een geschiedkundige en hoe hij/zij het materiaal (documentatie) organiseert. Nogmaals: vergeet niet dat het materiaal en de documentatie die je gebruikt geverifieerd moeten zijn. Het Internet is een rijke omgeving, vol van interessante zaken, maar het staat ook vol met onbetrouwbare informatie!

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content