Ik kan dingen over de hele wereld meten! (gewichten en maten)

Natuurkunde

INLEIDING

De leerlingen gaan aan de slag met een taak die begint met de herbewerking van gevonden informatie om zo toe te werken naar een eindproduct. Ze doen dit door middel van een gerichte zoektocht op internet via websites die de leraar heeft aangewezen.

Stel je voor dat je lid bent van de États Généraux (de Franse Staten Generaal in 1789) en je moet gewichten en maten standaardiseren. De États Généraux worden gevormd door: adel (Eerste Staat), de geestelijkheid (Tweede Staat) en de Derde Staat: burgers, kunstenaars, boeren, artsen, advocaten. Het doel van de deze activiteit is te verdiepen wat in de klas behandeld is over maateenheden en meetsystemen, gebaseerd op maateenheden. Voor deze activiteit moeten de leerlingen een PowerPoint presentatie maken over maateenheden die in de natuurkunde en biologie gebruikt worden en over hun ontstaan. Daarnaast is hier een ander vak bij betrokken: geschiedenis en burgerschap: het concept van gelijkheid speelt een rol en ook basiskennis van de Franse Revolutie kan erbij betrokken worden.

Louis XVI, koning van Frankrijk roept de États Généraux bijeen op 1 May 1789. Verzoeken, protesten en klachten worden verzameld en daardoor komt, naast andere zaken, het verzoek in beeld om de gewichten en maten over het hele grondgebied van het koninkrijk gelijkte stellen. De wens om een gezamenlijk meetsysteem te hebben, past bij de wens om voor allen gelijkheid en gelijkwaardigheid in te stellen.

Jij bent lid van de États Généraux en je moet de gewichten en maten helpen standaardiseren.

 

TAAK

In deze WebQuest moet je vier taken uitvoeren.

 1. Bestudeer de historische ontwikkeling van gewichten en maten in je eigen land en schrijf een korte tekst waarin je de gevolgen voor bedrijven en de handel schetst
 2. Leg uit hoe de maten verschillen in diverse landen, zoals de EU, USA en het VK. Bekijk de standaard eenheden in de VS, een systeem van matendat algemeen gebruikt wordt in de VS sinds het werd geformaliseerd in 1832. Merk op dat het officiële systeem in Groot Brittannië metrisch is, net zoals in de rest van Europa. Daarnaast zijn de maten van het Britse Rijk, de ‘imperial measures’, daar nog steeds in gebruik, vooral voor afstanden en snelheden, die in mijlen gemeten worden. De imperiale inhoudsmaten ‘pint’ en ‘gallon’ zijn 20 % groter dan in de VS.
 3. Schrijf een korte tekst over de États Généraux en de historische betekenis daarvan in die tijd en beschrijf waarom de maatsystemen zo belangrijk waren.
 4. Maak een PowerPoint om daarin een realistisch schema te geven van de ontwikkeling van systems of meeteenheden die je aan koning Louis 16 wil laten zien tijdens een officiële bijeenkomst van de États Généraux.
 5. Geef commentaar op de ontwikkeling van een gezamenlijk maatsysteem parallel aan het ontstaansproces van de Europese Unie

 

PROCES

Fase 1: Presentatie van de activiteit die uitgevoerd moet worden; de klas wordt verdeeld in vijf groepen, die willekeurig worden samengesteld. Ieder groep vertegenwoordigt de Eerste, de Tweede of de Derde Staat en moet de andere leden van de États Généraux overtuigen dat de invoering van een bepaalde maat beter is dan het gebruik van een andere.

Fase 2: De leraar vertelt iedere groep welke activiteit ze moeten uitvoeren en hoelang ze daarover mogen doen. De groepen verzamelen informatie: "meter", "kilogram", "seconde", "mijl", "Maateenheden die verschillen van de van het ‘International System’ van tegenwoordig en van het verleden". Iedere groep moet ook aandacht besteden aan het principe van gelijkheid.

Fase 3: Presentatie van de informatie die beschikbaar is. Als het materiaal is bekeken, Moet iedere groep deze opslaan in een nieuwe map op hun PC.

Fase 4: In iedere groep krijgen de deelnemers rollen toegewezen: coördinator, (positieve) criticus, controleur en spreker.

De verantwoordelijkheden van de coördinator omvatten:

 1. Het organiseren van groepsbijeenkomsten;
 2. Het voorzitten van de discussies;
 3. De groep ‘bij de les’ houden, oplossingsgericht werken;
 4. De groep aansporen om het probleem systematisch en stapsgewijs te lijf te gaan;
 5. Iedereen aansporen om mee te werken aan de taak.

De verantwoordelijkheden van de (positieve) criticus zijn:

 1. Vragen stellen: waarom volgt iemand een bepaalde aanpak om de taak uit te voeren;
 2. Alternatieven en verbeterde oplossingen voorstellen;
 3. Het blootleggen van vooronderstellingen die er bij het maken van de opdracht ingeslopen zijn, Het aantonen van de juistheid of onjuistheid van die aanname vooraf

De verantwoordelijkheden van de controleur zijn:

 1. Nagaan of alle informatie van alle bronnen in beschouwing is genomen;
 2. De groepsdiscussie volgen (aantekeningen maken tijdens groepsbijeenkomsten);
 3. Andere eden van de groep aansporen om hun informatie te verifiëren

The responsibilities of the speaker are to exhibit the work in public during the simulation of the States-General.

Je beslist zelf hoe je de rol invult. Iedereen moet actief meewerken aan het plannen en uitvoeren van het werk en alle onderdelen doorlopen: de bronnen lezen, bewerken van de informatie, uitwerken van de PowerPoint. Iedere leerling neemt de eindverantwoordelijkheid voor een bepaald onderdeel en bewaakt het eindproduct. De rollen worden onderling verdeeld op basis van de vaardigheden en mogelijkheden van de leerlingen. Het is belangrijk om de leerlingen duidelijk te maken dat ieders bijdrage van belang is voor de eigen beoordeling en het succes van de activiteit.

Fase 5: De leraar geeft ideeën om het werk te verbeteren. De beoordeling van het vertoonde of ingeleverde werk hangt af van:

 • De kwaliteit van gebruik van de genoemde bronnen en verdieping van de informatie;
 • Duidelijkheid van de presentatie door de leerlingen;
 • De kwaliteit van de samenwerking;
 • De kwaliteit van het ingeleverde en vertoonde werk.

 

Voor meer duidelijkheid bij de beoordeling, is er een evaluatieschema dat gebruikt gaat worden. Kijk ernaar voordat jet begint met werken!

Phase 6: Als het voorbereidende werk klaar is, presenteren de spreker (of sprekers) van iedere groep hun werk in een zo realistisch mogelijke nabootsing van de États Généraux: de tijd voor de presentatie is 10 minuten Na de presentatie, schrijven alle leerlingen een rapport over de groepsactiviteiten vanuit een organisatorische invalshoek: hebben de klasgenoten volledig en actief meegewerkt aan alle onderdelen, waren er bepaalde moeilijkheden/problemen?)!

EVALUATIE

De leraar beoordeelt het eindproduct (taak 4) op grond van de criteria hierbeneden.

Criteria voor de beoordeling van presentaties
Eén van de beste manieren om leerlingen te helpen om goede presentaties te maken is hen informatie te geven over hoe hun presentatie zal worden beoordeeld. Sommige van die criteria zijn:

 • Kern van de presentatie
 • Doordachtheid van de gepresenteerde ideeën en de analyse
 • Helderheid van presentatie
 • Effectief gebruik van feiten en details
 • Grammaticale en spelfouten
 • Ontwerp van de slides/dia’s
 • Goed gebruik van afbeeldingen
 • Helderheid van de stem (bij de presentatie) en goed volume
 • Voltooiing van de presentatie binnen de toegestane tijd

CONCLUSIE

Nu de activiteit voltooid is, hebben de leerlingen geleerd wat de betekenis is van metingen en hebben zij begrepen dat ze heel belangrijk zijn in 2 gebieden: wetenschappelijke experimenten en activiteiten in de handel en commerciële wereld.

In de toekomst zullen zij zich beter bewust zijn van de betekenis om een gezamenlijk system te hebben (voor metingen) in de EU.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content