Hoe werkt een LED zaklamp?

Natuurkunde

INLEIDING

Het doel van deze WebQuest is dat je leert om een LED zaklamp te maken door de werking uit te leggen, waarbij het concept van elektriciteit in relatie tot eenvoudige elektrische circuits aan de orde komt. Je werkt in groepjes van 4 tot 5 personen en volgt de werkmethode van een project waardoor je vaardigheden ontwikkelt op het gebied van persoonlijke verhoudingen, informatie en communicatie, wetenschappelijke en technologische kennis.

Voor dit project doen leerlingen onderzoek op het internet (maak gebruikt van de verwijzingen aan het eind van de WebQuest,), elektrische circuits, het verbinden van ontvangers, elektrische stroom, het verschil elektrisch potentieel, batterijen en LED’s.

Samenwerking tussen de leden is cruciaal voor het succes van het eindproduct, en ook voor de procedures die de leerlingen ontwikkelen tijdens het leerproces dat hen naar het eindproduct brengt.

De presentatie het verrichte werk moet aan regels voldoen die verderop worden uitgelegd. Heet project verloopt in 4 fasen en de tijd om eraan te werken is 4 weken.

Voordat we beginnen, moet je de volgende dingen weten:

TAAK

Het doel van deze WebQuest is een LED zaklamp te maken en de werking uit te leggen, waarbij het concept van elektriciteit in relatie tot eenvoudige elektrische circuits aan de orde komt. Je werkt in groepjes van 4 tot 5 personen en volgt de werkmethode van een project waardoor aardigheden ontwikkelt op het gebied van persoonlijke verhoudingen, informatie en communicatie, wetenschappelijke en technologische kennis.

Voor dit project doen leerlingen onderzoek op het internet (maak gebruikt van de verwijzingen aan het eind van de WebQuest,), elektrische circuits, het verbinden van ontvangers, elektrische stroom, het verschil elektrisch potentieel, batterijen en LED’s.

Samenwerking tussen de leden is cruciaal voor het succes van het eindproduct, en ook voor de procedures die de leerlingen ontwikkelen tijdens het leerproces dat hen naar het eindproduct brengt.

De presentatie het verrichte werk moet aan regels voldoen die verderop worden uitgelegd. Heet project verloopt in 4 fasen en de tijd om eraan te werken is 4 weken.

Voordat we beginnen, moet je de volgende dingen weten:

 

PROCES

In deze Webquest werken groepjes van 4-5 leerlingen die de LED zaklamp onderzoeken en een presentatie maken waarin de werking wordt uitgelegd. Het werk is verdeeld in 4 fasen:

 

Eerste fase:

Zoek op Internet naar informatie over eenvoudige elektrische circuits (bekijk de links beneden):

 1. Wat zijn de onderdelen van een elektrisch circuit? Welke functies hebben ze?
 2. Welke voorwaarden moet je controleren voordat je elektrische energie door een circuit, dat wil zeggen: als een elektrische stroom in een circuit is gestart?
 3. Hoe kunnen ontvangers (LEDs) verbonden worden? Wat is het verschil in een elektrische stroom, het verschil in elektrische kracht en helderheid van LEDs, als die serieel of parallel geschakeld zijn?
 4. Wat zijn LEDs? Hoe gebruiken we LEDs?
 5. Hoe worden de onderdelen van elektrisch circuit in universele symbolen weergegeven (symbolen van circuitonderdelen en de schematische representatie van circuits met serieel en parallel geschakelde LED’s).

 

Schrijf een samenvatting met een bibliografie en geef die aan de leraar.

Beoordeel jezelf en elkaar op het werk dat je tot nu toe hebt verricht.

 

Tweede fase:

Maak een planning voor constructie van de lamp, houdt rekening met: de gewenste intensiteit van het licht: het aantal LED’s dat je nodig hebt en de soort schakeling (serieel of parallel), de  gewenste kleur van het licht, de kleuren van de  LED’s die je gaat gebruiken (op basis van de functie van zaklamp (bijvoorbeeld rood licht-zaklamp voor een ruimte waar foto’s ontwikkeld worden); wit licht (gebruik witte LED’s of een schakeling van rode, blauwe en groene LED’s: de primaire kleuren van het spectrum); krachtbron: de waarde van het mogelijke verschil tussen de batterijen die je gebruikt (kies de batterij, rekening houdend met de energie die vereist is voor het gekozen LED circuit), wel of geen gebruik van een voltage beschermingsweerstand voor de LED. Maak een schematische weergave van het circuit; het plan/ontwerp van de zaklamp.

Maak een rapport waarin de volgende verplichte onderdelen voorkomen: titel; aanduiding van de groep; noodzakelijk materiaal; schematische weergave van het elektrische circuit; tekening of schets van de zaklamp plus het schema.

De leraar start een discussie met de klas over dit onderwerp. Beoordeel jezelf en elkaar op het werk dat je in deze fase hebt verricht. 

Derde fase: Constructie van de lamp

Maak een fotografisch verslag van de verschillende stappen in deze fase.
De leraar start een discussie met de klas over dit onderwerp. Beoordeel jezelf en elkaar op het werk dat je in deze fase hebt verricht. 

Vierde fase: Product Presentation (LED flashlight)

De leerlingen moeten zich aan deze vereisten houden bij het maken van de presentatie:

 • Mondelinge toelichting: leg uit welke werkzaamheden je hebt verricht en hoe, licht de werking toe van de lamp die je gemaakt hebt verantwoordt de aanpak.
 • Schriftelijke uitleg: poster. Bedenk dat een poster uit de volgende onderdelen bestaat: titel; daaronder: auteurs van het project en de school/klas waar zij zitten; doel; bouwproces: laat afbeeldingen zien van het bouwproces met subtitels, de werking van de zaklamp: diagram van het circuit, een korte uitleg van het circuit;
  Let op: Gebruik weinig tekst en korte zinnen; beschrijf de hoofdzaken, de conclusie, de bibliografie.

De leerlingen presenteren de poster bij een tentoonstelling en verdedigen hun werk ten overstaan van een doelgroep als publiek.

Beoordeel jezelf en elkaar op het werk dat je in deze fase en voor het eindproduct hebt verricht. 

Beschikbare werktijd: dit project duurt 4 weken.

 

EVALUATIE

Het probleem waarmee we aan de slag gingen, was het construeren van een LED zaklamp: de leerlingen maken kennis met begrippen op het terrein van de elektriciteit, die betrekking hebben op elektrische circuits, geplaatst in een levensechte situatie.

De WebQuest is uitgevoerd in werkgroepjes, waarbij de methodologie van groepswerk is toegepast, gebaseerd een geest van samenwerking, met de nadruk op het leren door de leerlingen:

 • Het werk dat ieder lid van de groep heft bijgedragen;
 • Het voltooien van taken volgens een vooraf opgesteld (tijds)plan;
 • Respect voor de ideeën van andere leden van de groep en voor de regels die bij groepswerk gelden;
 • Kritische houding en creativiteit;
 • Onderzoekvaardigheid;
 • Zelfstandigheid;
 • Op juiste wijze communiceren over wetenschappelijke kennis;
 • Het gebruik van digitale hulpmiddelen;
 • Het internet gebruiken als een middel om het leren te vergemakkelijken;
 • Information interpreteren, het plannen en uitvoeren van onderzoek;
 • Projecten beheren en sturen en besluiten nemen om problemen op te lossen;
 • Processen uitwerken om producten en kennis te ontwikkelen en daarbij verschillende bronnen gebruiken;
 • Goed en veilig samenwerken, daarbij verschillende hulpmiddelen gebruiken (analoog en digitaal), gebaseerd op gezonde gedragsregels.

 

CONCLUSIE

Nu de activiteit voltooid is, hebben de leerlingen geleerd wat de betekenis is van metingen en hebben zij begrepen dat ze heel belangrijk zijn in 2 gebieden: wetenschappelijke experimenten en activiteiten in de handel en commerciële wereld.

In de toekomst zullen zij zich beter bewust zijn van de betekenis om een gezamenlijk system te hebben (voor metingen) in de EU.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content