First-Degree Equations

Wiskunde en logica

INLEIDING

Vergelijkingen zijn nuttig om diverse dagelijkse problemen op te lossen, met name the eerstegraads vergelijkingen die op alles van toepassing zijn, van het winkelen in de supermarket tot jouw toekomstige salaris!

Deze WebQuest zal je helpen om eenvoudige eerstegraads vergelijkingen in één of twee stappen op te lossen met een heleboel wiskundige handelingen en een beetje … kleuren!

TAAK

Maak eerst groepjes van 3-4 personen. Daarna krijg je een doolhof met vierkanten en cijfers voorgelegd. Jouw opdracht is om de weg te vinden naar het EINDE van de doolhof.

In ieder vierkant staat één van de volgende problemen. De getallen zijn de mogelijke antwoorden.

Los de problemen op, vind de oplossing en volg het pad van START naar FINISH. Als je het pad kleurt, wordt het makkelijker.

 

Problemen:

P1: Peter is 11 keer zo oud als zijn dochter. In 6 years, Peter wordt vijf keer de leeftijd van zijn dochter. Wat is de huidige leeftijd van Peter?

P2: Een gymnasium heeft 350 leerlingen. In het 1e leerjaar zitten 20 studenten meer dan in het 2e leerjaar en in het 3e leerjaar zitten 32 minder dan in het 1e leerjaar. Hoeveel leerlingen heeft het 3e leerjaar?

P3: Als de leerling in een klas in tweetallen aan de tafels zitten, blijven 4 leerlingen staan. Maar als ze in drietallen zitten, blijven er drie tafels leeg. Hoeveel leerlingen zitten er in de klas?

P4: Een fietser legt de afstand tussen 2 steden af in 3 uur. Als hij 3 km per uur harder rijdt, bespaart hij een half uur. Hoeveel langer duurt de fietstocht als hij 3 km per uur langzamer rijdt dan zijn eerste snelheid?

P5: De lengte en breedte van een rechthoek zijn 10 cm en 6 cm, respectievelijk. Als de lengte 5 cm groter wordt, hoeveel moet de breedte dan toenemen om haar oppervlak te verdubbelen?

P6: Een moeder is 33 jaar ouden haar dochter is 7 jaar. Over hoeveel jaar zal de moeder 3 keer zo oud zijn als haar dochter?

P7: Er zijn 40 mensen op een feest. Als 8 jongens weggaan en 2 meisjes komen erbij, is het aantal jongens gelijk aan het aantal meisjes. Hoeveel meisjes waren er in het begin?

P8: Michael kocht een tekening voor een bepaald geldbedrag en kost een lijst voor hetzelfde bedrag. Als de lijst €15 minder kostte en de tekening €10 meer, Dan zou de lijst de helft van de tekening kosten. Hoeveel kostte de tekening?

P9: Een pluimveeboer verkocht 1/3 van zijn eieren nog 2 meer, daarna verkocht hij 4/5 van de rest en nog eens 2. Hij had 28 eieren over. Hoeveel eieren had hij in het begin?

P10: Een pomp vult een benzinetank in 12 minuten, een andere in 20 minuten en een derde in 30 minuten. In hoeveel minuten is de tank vol als alle 3 de pompen tegelijk draaien?

P11: Er zijn dieren op een boerderij, kippen en geiten. Als de dieren samen 120 poten hebben en 50 koppen, hoeveel geiten zijn er dan?

P12: In a test met 10 vragen scoort ieder goed antwoord 5 punten, terwijl voor ieder fout antwoord 3 punten in mindering worden gebracht. John kreeg 26 punten in de test. Hoeveel vragen heeft hij fout beantwoord?

P13: Een theateruitvoering werd bijgewoond door 100 ouders en hun kinderen. De opbrengst was €590. Als ieder kind €5 en iedere ouder €8, hoeveel ouders waren er dan?

P14: Twee broeken kostten €125 en we betaalden €95. Hoeveel procent korting hebben we gehad?

PROCES

1. Krijg de kracht om de finish te halen.

Wat je beslist moet weten is wat een eerstegraads vergelijking is en hoe je die oplost. Bekijk de volgende links:

 

2. START = PROBLEM 1

De eerste stap in jouw doolhof is PROBLEEM 1 (P1). Je moet deze oplossen om op weg te kunnen.

P1: Peter is 11 keer zo oud als zijn dochter. In 6 years, Peter wordt vijf keer de leeftijd van zijn dochter. Wat is de huidige leeftijd van Peter?

Dit is een probleem uit ons dagelijks leven. Je moet de woorden omzetten naar een eerstegraads vergelijking, de vergelijking oplossen en daarna kun je vooruit.

 

3. Toon jouw kracht …

Ieder probleem dat je tegenkomt, is een nieuw. Ieder probleem heeft een unieke oplossing. Vind deze oplossing en vervolg jouw weg naar de FINISH.

Vergeet niet om het pad te kleuren. Het zal dan makkelijker voor je zijn om het volgen!

Je vind de vraagstukken in een apart document.

doolhof 1 doolhof 2

 

4. De Finish …

Je hebt de FINISH bereikt en kent nu het pad. Elk pad bestaat uit vergelijkingen. Je moet de oplossing van de vergelijkingen bij je leraar inleveren.

 

5. EXTRA…PLEZIER

Je kunt proberen om ook de andere vergelijkingen op te lossen, die niet bij het pad horen. Alle vraagstukken zijn situaties uit het dagelijks leven, problemen waar je in de toekomst op kunt stuiten…

Waarom zou je het niet proberen?

 

CONCLUSIE

Deze WebQuest heeft als doel dat je de betekenis van een eerstegraads vergelijking begrijpt en hoe je die moet oplossen om alledaagse problemen te lijf te kunnen gaan.

We verwachten dat leerlingen hun wiskundige en logische vaardigheden vergroten. Dit is een zeer nuttige en noodzakelijke cursus die ook in het latere leven van pas zal komen bij het oplossen van alledaagse problemen.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content