Epische vertellingen, wat een avontuur

Filosofie

INLEIDING

Deze WebQuest helpt je op weg bij de studie van de epische vertelling. Wee gaan ons in het bijzonder bezighouden met twee gedichten die aan Homerus en de Aeneïs van Virgilius worden toegeschreven. Maar de epische vertelling houdt niet op te bestaan na deze twee auteurs, zoals je wel weet. Verspreid over verschillende tijden en landen komt deze verteltrant voor. Helaas hebben we niet genoeg tijd om die andere epische verhalen te behandelen, die vaal voor jullie leerlingen nog veel interessanter zijn. Daarom hebben we voor jullie deze WebQuest voorbereid, een begeleide zoektocht op het internet om de epische vertelling te ontdekken, van de klassieke periode tot vandaag. Jullie zijn de absolute hoofdpersonen. Jullie zoeken naar informatie en schrijven een interactieve les over get onderwerp.

Het epische genre kent algemene kenmerken en bij je opdracht moet je altijd de volgende kenmerken van het epische genre in gedachten houden:

 1. Het verhaal gaat om de geslaagde uitvoering taak?
 2. Het verhaal heeft als doel kennis over te dragen: waarden, voorbeelden van een cultuur
 3. De hoofdpersonen zijn mensen met kwaliteiten die uitstijgen boven wat we gewend zijn.
 4. De aanwezigheid van een bovennatuurlijk element (goddelijkheid, meerminnen, magiërs, demonen, etc.)
 5. Het is geschreven in verzen en het taalgebruik is plechtig?
 6. Er is a inleiding, waarin de auteur het onderwerp van het gedicht samenvat.

In deze WebQuest onderzoek je en surft over het Internet om informatie over de kenmerken van de epische vertelling te vinden. Jij en je groepsgenoten zullen een eindproduct presenteren.

Jouw eindproduct moet de volgende onderwerpen behandelen, verdeeld over twee paragrafen.

 • De plot (vluchtig beschreven)
 • De belangrijkste thema’s en waarden waarnaar verwezen wordt
 • De verhaalfiguren (hoofd- en bijfiguren )
 • De bovennatuurlijke elementen
 • De taal en de dichtvorm
 • Een analyse van het project Het werk moet verrijkt worden met bijpassend iconografisch materiaal voor jouw thema.

TAAK

Je moet vier taken in deze WebQuest voltooien. Je moet de aanwijzingen van de leraar volgen en op het internet zoeken naar informatie over het onderwerp dat je kiest of krijgt toegewezen. De klas verdeeld in groepen. Aan het eind zal iedere groep een multimedia presentatie maken, waarin ze hun onderwerp en resultaten laten zien aan de klasgenoten.

We stellen voor om vier of vijf groepen te maken en het is hun taak om de epische verteltrant te onderzoeken. Tezamen krijgen de groepen krijgen de groepen een goed beeld van het epische verhaal door de eeuwen heen. Maak groepjes en hou het voortgaan van de tijd in de gaten zodat je aan het eind een goed beeld hebt van de ontwikkeling van het epische verhaal.

De groepen gaan zich met de volgende zaken bezig houden:

 • Graecisten (onderzoek van de voornaamste klassieke, epische, Griekse literatuur)
 • Latinisten (onderzoek van de voornaamste klassieke, epische, Latijnse literatuur)
 • Mediëvisten (onderzoek van het episch verhaal in de Middeleeuwen)
 • Indië kenners (onderzoek van het grote epos Mahābhārata)
 • Noordse sagen en vertellingen (onderzoek van de Nibelungen saga) Humanisten (de epische vertelling in de humanistische beweging)
 • Hedendaagse epische verhalen (Tolkien en fantasy)

 

 1. Bekijk de websites die je met je leraar hebt gekozen en vorm je een idee van de inhoud,
 2. Zoek naar andere bronnen op het internet of op papier,
 3. Na een eerste kennismaking met het beschikbare materiaal, maak je een werkplan van hetgeen je wil doen;
 4. Download de internetpagina’s die je nuttig vindt voor je werk naar je PC en lees die aandachtig door, kies de informatie die jou het meest interessant of belangrijk lijkt,
 5. Breidt het werk uit, voeg de afbeeldingen, geluidsfragmenten en video’s toe die je nuttig vindt. Iedereen leert van hetgeen hij/zij bestudeerd heeft.
 6. Maak een PowerPoint presentatie, en bedenk daarbij dat ieder groepslid een deel van het werk dat je gedaan hebt, zal presenteren,
 7. Presenteer het resultaat van jullie onderzoek aan je klasgenoten en luister naar hun verslagen. Op deze manier vergaar je zo veel mogelijk kennis van het epische genre, van de klassieke oudheid tot heden. Maak in PowerPoint een verslag van de wijze waarop je hebt geleerd.

PROCES

Eerst moet je geschiedenis van de epische vertelling onderzoeken. Ook moet je definiëren wat “episch” betekent in de literatuur.

Je moet begrijpen dat het episch gedicht of verhaal een normale manier is voor een samenleving om verhalen te vertellen over hoe die samenleving is ontstaan en over welke de belangrijkste morele en politieke waarden zijn die ten grondslag liggen aan de maatschappij. Epische verhalen zijn verbonden met het probleem van de vrijheid omdat veel van deze oorspronkelijke verhalen belangrijke onderwerpen behandelen zoals de aard van de wettelijke autoriteit, het probleem van de rebellie en externe bedreigingen van de stabiliteit van de gemeenschap.

Bekijk deze titels:


Je zult zien dat Lord of the Rings vergelijkbaar is met epische verhalen, omdat de interne logica en samenhang niet afhankelijk zijn van een realistische vorm van waarschijnlijkheid, maar tegelijkertijd is het geen droomwerkelijkheid zonder relatie met onze omgeving en tijd. In The Lord of the Rings, zul je en duidelijke bedoeling onderkennen om de fictionele wereld te injecteren met aanzienlijke ruimtelijke en temporele samenhang door middel van vele en terugkerende verwijzingen naar afstanden en datums, verhalen en (pseudo)historische gegevens die een beeld oproepen van een in onze geschiedenis gewortelde en volledige wereld, ondanks de aanwezigheid van bovennatuurlijke elementen.

Surf over het Internet om de belangrijkste tekst van de Noordse en zuidelijke saga’s te vinden en bekijk de klassieke Griekse en Latijnse Latin epische vertellingen.

BRONNEN

We vragen je om video’s en ander materiaal te vinden die informatie en suggesties bevatten over de epische vertelling in de klassieke en de Noordse landen.

Let op:

We stellen voor dat je, als je eenmaal een goed beeld hebt van de epische vertelling in de loop van de tijd, om een conceptuele map te maken zodat jouw voortgang vanaf dat punt helder en overzichtelijk verloopt.

 

NIET VERGETEN!

Literatuurcriticus zijn is een moeilijk beroep! Je moet de originele materialen en verhalen lezen (ook als het speciaal gekozen delen betreft) en daar een origineel en persoonlijke opvatting over hebben. Alles wat je beweert moet gebaseerd zijn op feiten.

Je kunt deze video’s en websites gebruiken om ideeën en suggesties te vinden, maar we raden je aan on zelf meer websites te vinden en daaruit juiste informatie te kiezen:

 

Literatuur over de epische vertelling

https://youtu.be/5PPvS1Om5Zg
https://youtu.be/Hhk4N9A0oCA
https://youtu.be/-0C0om2ODIM

 De epische vertelling in de klassieke literatuur

https://youtu.be/6N9i5N9Wrrg
https://youtu.be/7iRZIlPt28M
https://youtu.be/UBs1k_IqQws
https://youtu.be/Msnyh8LTaCY

Middeleeuwse epische vertellingen

https://youtu.be/HpSHK9kt_Ic
https://youtu.be/Y4nZi5wQzz4
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_carolingio
http://it.wikipedia.org/wiki/Chanson_de_Roland
http://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_di_gesta
http://www.eracle.it/eracle2004/letteratura_italiana_origini/la_poesia_dei_trovieri.asp
http://www.italicon.it/schede/T261-004.pdf

 

Noordse epische literatuur

https://youtu.be/ZB06Ivfv2Wg
https://www.britannica.com/topic/Nibelungenlied
https://www.pitt.edu/~dash/nibelungenlied.html
https://fantasy.bnf.fr/en/understand/song-nibelungs-metamorphosis-saga/

Indische epische literatuur

https://youtu.be/oXz0mggaAw4
https://youtu.be/F-nNTGK0wFw

Humanisme

https://youtu.be/YbCEWSip9pQ

Hedendaagse epische literatuur

http://it.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien
http://www.signoredeglianelli.org/
http://www.bracegirdle.it/
http://www.gransito.com/ilsignoredeglianelli/home.html
http://www.gliscritti.it/approf/tolkien.htm
http://www.gliscritti.it/approf/2006/saggi/tolkien2.htm

EVALUATIE

De leraar zal het eindproduct beoordelen (taak 4) aan de hand van de volgende criteria.

 

Criteria voor het Evalueren van de presentaties

Een goede manier om leerlingen te helpen om goede presentaties te maken, is hen te vertellen hoe hun presentaties beoordeeld zullen worden. Sommige beoordelingscriteria voor het beoordelen van presentaties zijn:

 • Zwaartepunt van de presentatie,
 • Helderheid en samenhang van de inhoud en adequate kennis van de geschiedenis,
 • Grondigheid waarmee het idee wordt gepresenteerd en van de analyse,
 • Helderheid van de presentatie,
 • Effectief gebruik van feiten en details,
 • Geen grammaticale of spellingfouten,
 • Kwaliteit van het ontwerp van de pagina’s,
 • Goed gebruik van afbeeldingen,
 • Helderheid van de stem en goed volume,
 • Het voltooien van de presentatie binnen de toegestane tijd

CONCLUSIE

In deze Webquest hebben we een lange reis gemaakt naar de wereld van de epische vertelling, een reis die jullie zeker zullen over doen in de komende jaren, waardoor je meer kennis krijgt van bepaalde onderwerpen en de auteurs die we behandeld hebben.

Om deze ervaring op de beste manier af te sluiten, moeten jullie je multimedia presentaties onderling uitwisselen, zodat ieder van jullie kan beschikken over al het materiaal dat ui jullie onderzoeken naar voren is gekomen.

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

Gesubsidieerd door

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Praat tegen ons

t: +357 2466 40 40
f: +357 2465 00 90
escool.it@scool-it.eu

©2019 sCOOL-IT. All Rights Reserved.
Designed & Developed by PCX Management

Skip to content